Lo gan Khánh Hòa – Thống kê lo gan XSKH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Khánh Hòa, XSKH ngày 27-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58 36 lần 16/01/2019 36 lần
00 32 lần 30/01/2019 32 lần
68 24 lần 27/02/2019 32 lần
87 23 lần 03/03/2019 29 lần
44 21 lần 10/03/2019 37 lần
90 17 lần 24/03/2019 28 lần
77 13 lần 07/04/2019 23 lần
96 13 lần 07/04/2019 32 lần
80 12 lần 10/04/2019 24 lần
97 12 lần 10/04/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
08 - 80 11 lần 14/04/2019 13 lần
37 - 73 8 lần 24/04/2019 15 lần
68 - 86 8 lần 24/04/2019 12 lần
69 - 96 8 lần 24/04/2019 12 lần
04 - 40 6 lần 01/05/2019 12 lần
38 - 83 6 lần 01/05/2019 19 lần
89 - 98 6 lần 01/05/2019 12 lần
02 - 20 5 lần 05/05/2019 19 lần
16 - 61 5 lần 05/05/2019 17 lần
23 - 32 5 lần 05/05/2019 20 lần
X