Lo gan Khánh Hòa – Thống kê lo gan XSKH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Khánh Hòa

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
37 30 lần 19/01/2020 30 lần
06 21 lần 19/02/2020 25 lần
75 18 lần 01/03/2020 20 lần
36 15 lần 11/03/2020 22 lần
88 14 lần 15/03/2020 25 lần
10 13 lần 18/03/2020 31 lần
42 13 lần 18/03/2020 32 lần
81 13 lần 18/03/2020 29 lần
34 12 lần 22/03/2020 24 lần
49 12 lần 22/03/2020 28 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
34 - 43 8 lần 29/04/2020 19 lần
27 - 72 7 lần 03/05/2020 19 lần
38 - 83 7 lần 03/05/2020 19 lần
59 - 95 6 lần 06/05/2020 22 lần
04 - 40 5 lần 10/05/2020 12 lần
18 - 81 5 lần 10/05/2020 13 lần
47 - 74 5 lần 10/05/2020 14 lần
14 - 41 4 lần 13/05/2020 17 lần
28 - 82 4 lần 13/05/2020 9 lần
35 - 53 4 lần 13/05/2020 14 lần
X