Lo gan Khánh Hòa – Thống kê lo gan XSKH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Khánh Hòa, XSKH ngày 14-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 22 lần 24/07/2019 22 lần
41 18 lần 07/08/2019 19 lần
97 18 lần 07/08/2019 24 lần
83 17 lần 11/08/2019 30 lần
21 15 lần 18/08/2019 25 lần
64 15 lần 18/08/2019 40 lần
39 14 lần 21/08/2019 25 lần
44 13 lần 25/08/2019 37 lần
70 13 lần 25/08/2019 23 lần
31 11 lần 01/09/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 9 lần 08/09/2019 18 lần
07 - 70 6 lần 18/09/2019 14 lần
13 - 31 6 lần 18/09/2019 12 lần
19 - 91 6 lần 18/09/2019 18 lần
36 - 63 4 lần 25/09/2019 14 lần
47 - 74 4 lần 25/09/2019 14 lần
58 - 85 4 lần 25/09/2019 16 lần
45 - 54 3 lần 29/09/2019 25 lần
79 - 97 3 lần 29/09/2019 12 lần
89 - 98 3 lần 29/09/2019 12 lần
X