Lo gan Khánh Hòa – Thống kê lo gan XSKH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Khánh Hòa, XSKH ngày 22-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
86 33 lần 24/04/2019 35 lần
92 27 lần 15/05/2019 27 lần
55 26 lần 19/05/2019 26 lần
51 22 lần 02/06/2019 22 lần
67 21 lần 05/06/2019 35 lần
89 20 lần 09/06/2019 24 lần
31 18 lần 16/06/2019 29 lần
95 18 lần 16/06/2019 23 lần
32 17 lần 19/06/2019 20 lần
10 15 lần 26/06/2019 31 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 10 lần 14/07/2019 20 lần
57 - 75 8 lần 21/07/2019 14 lần
25 - 52 7 lần 24/07/2019 17 lần
67 - 76 6 lần 28/07/2019 15 lần
68 - 86 6 lần 28/07/2019 12 lần
03 - 30 5 lần 31/07/2019 13 lần
47 - 74 5 lần 31/07/2019 14 lần
15 - 51 3 lần 07/08/2019 18 lần
24 - 42 3 lần 07/08/2019 15 lần
35 - 53 3 lần 07/08/2019 14 lần
X