Lo gan Kiên Giang – Thống kê lo gan XSKG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Kiên Giang

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
97 20 lần 23/06/2019 34 lần
43 18 lần 07/07/2019 24 lần
47 17 lần 14/07/2019 22 lần
45 16 lần 21/07/2019 23 lần
20 14 lần 04/08/2019 40 lần
15 13 lần 11/08/2019 25 lần
81 13 lần 11/08/2019 30 lần
17 12 lần 18/08/2019 30 lần
79 12 lần 18/08/2019 31 lần
06 11 lần 25/08/2019 17 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 12 lần 18/08/2019 15 lần
06 - 60 8 lần 15/09/2019 11 lần
12 - 21 8 lần 15/09/2019 15 lần
18 - 81 7 lần 22/09/2019 14 lần
02 - 20 6 lần 29/09/2019 13 lần
35 - 53 6 lần 29/09/2019 11 lần
47 - 74 6 lần 29/09/2019 18 lần
17 - 71 5 lần 06/10/2019 13 lần
46 - 64 5 lần 06/10/2019 13 lần
03 - 30 4 lần 13/10/2019 18 lần
X