Lo gan Kiên Giang – Thống kê lo gan XSKG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Kiên Giang

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 30 lần 29/09/2019 30 lần
99 19 lần 15/12/2019 19 lần
10 18 lần 22/12/2019 32 lần
60 17 lần 29/12/2019 17 lần
79 16 lần 05/01/2020 31 lần
98 16 lần 05/01/2020 16 lần
13 14 lần 19/01/2020 30 lần
81 14 lần 19/01/2020 30 lần
94 13 lần 26/01/2020 23 lần
47 12 lần 02/02/2020 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 - 53 11 lần 09/02/2020 11 lần
49 - 94 11 lần 09/02/2020 10 lần
26 - 62 10 lần 16/02/2020 15 lần
89 - 98 8 lần 01/03/2020 14 lần
13 - 31 7 lần 08/03/2020 13 lần
01 - 10 5 lần 22/03/2020 17 lần
18 - 81 5 lần 22/03/2020 14 lần
19 - 91 5 lần 22/03/2020 7 lần
23 - 32 5 lần 22/03/2020 11 lần
07 - 70 4 lần 29/03/2020 9 lần
X