Lo gan Long An – Thống kê lo gan XSLA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Long An

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 55 lần 10/11/2018 55 lần
35 27 lần 25/05/2019 27 lần
64 21 lần 06/07/2019 21 lần
95 17 lần 03/08/2019 30 lần
30 15 lần 17/08/2019 30 lần
19 14 lần 24/08/2019 33 lần
20 14 lần 24/08/2019 24 lần
39 13 lần 31/08/2019 24 lần
87 13 lần 31/08/2019 22 lần
67 12 lần 07/09/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 - 91 8 lần 05/10/2019 17 lần
25 - 52 8 lần 05/10/2019 17 lần
69 - 96 7 lần 12/10/2019 10 lần
48 - 84 6 lần 19/10/2019 14 lần
49 - 94 6 lần 19/10/2019 13 lần
02 - 20 5 lần 26/10/2019 13 lần
13 - 31 5 lần 26/10/2019 15 lần
03 - 30 4 lần 02/11/2019 10 lần
28 - 82 4 lần 02/11/2019 15 lần
29 - 92 4 lần 02/11/2019 15 lần
X