Lo gan Long An – Thống kê lo gan XSLA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Long An

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
64 31 lần 06/07/2019 31 lần
11 20 lần 21/09/2019 49 lần
69 18 lần 05/10/2019 22 lần
82 17 lần 12/10/2019 30 lần
65 16 lần 19/10/2019 16 lần
28 14 lần 02/11/2019 34 lần
98 14 lần 02/11/2019 23 lần
07 13 lần 09/11/2019 16 lần
44 12 lần 16/11/2019 21 lần
78 12 lần 16/11/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 14 lần 02/11/2019 15 lần
24 - 42 8 lần 14/12/2019 13 lần
78 - 87 6 lần 28/12/2019 9 lần
01 - 10 5 lần 04/01/2020 14 lần
37 - 73 5 lần 04/01/2020 12 lần
49 - 94 5 lần 04/01/2020 13 lần
58 - 85 5 lần 04/01/2020 13 lần
06 - 60 4 lần 11/01/2020 13 lần
18 - 81 4 lần 11/01/2020 10 lần
23 - 32 4 lần 11/01/2020 16 lần
X