Lo gan Long An – Thống kê lo gan XSLA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Long An, XSLA ngày 20-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58 27 lần 03/11/2018 27 lần
25 26 lần 10/11/2018 26 lần
28 26 lần 10/11/2018 34 lần
91 22 lần 08/12/2018 22 lần
11 21 lần 15/12/2018 49 lần
89 20 lần 22/12/2018 28 lần
12 19 lần 29/12/2018 26 lần
60 19 lần 29/12/2018 28 lần
69 18 lần 05/01/2019 22 lần
01 15 lần 26/01/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 - 91 14 lần 02/02/2019 17 lần
25 - 52 13 lần 09/02/2019 12 lần
58 - 85 11 lần 23/02/2019 11 lần
01 - 10 10 lần 02/03/2019 14 lần
38 - 83 9 lần 09/03/2019 14 lần
17 - 71 8 lần 16/03/2019 19 lần
49 - 94 8 lần 16/03/2019 13 lần
28 - 82 7 lần 23/03/2019 15 lần
45 - 54 4 lần 13/04/2019 9 lần
56 - 65 4 lần 13/04/2019 12 lần
X