Lo gan Long An – Thống kê lo gan XSLA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Long An, XSLA ngày 24-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 35 lần 10/11/2018 35 lần
11 30 lần 15/12/2018 49 lần
01 24 lần 26/01/2019 24 lần
00 20 lần 23/02/2019 26 lần
56 18 lần 09/03/2019 18 lần
49 17 lần 16/03/2019 26 lần
43 13 lần 13/04/2019 17 lần
45 13 lần 13/04/2019 14 lần
20 12 lần 20/04/2019 24 lần
26 12 lần 20/04/2019 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 - 20 11 lần 27/04/2019 13 lần
08 - 80 9 lần 11/05/2019 12 lần
47 - 74 7 lần 25/05/2019 11 lần
01 - 10 5 lần 08/06/2019 14 lần
13 - 31 5 lần 08/06/2019 13 lần
37 - 73 5 lần 08/06/2019 12 lần
56 - 65 5 lần 08/06/2019 12 lần
05 - 50 4 lần 15/06/2019 13 lần
35 - 53 4 lần 15/06/2019 14 lần
58 - 85 4 lần 15/06/2019 13 lần
X