Lo gan Ninh Thuận – Thống kê lo gan XSNT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 28 lần 19/04/2019 28 lần
78 23 lần 24/05/2019 23 lần
35 22 lần 31/05/2019 22 lần
82 22 lần 31/05/2019 22 lần
89 20 lần 14/06/2019 25 lần
70 18 lần 28/06/2019 29 lần
61 14 lần 26/07/2019 34 lần
34 12 lần 09/08/2019 22 lần
36 12 lần 09/08/2019 28 lần
12 11 lần 16/08/2019 17 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 - 61 10 lần 23/08/2019 12 lần
36 - 63 10 lần 23/08/2019 10 lần
12 - 21 9 lần 30/08/2019 12 lần
05 - 50 7 lần 13/09/2019 23 lần
14 - 41 7 lần 13/09/2019 16 lần
28 - 82 5 lần 27/09/2019 16 lần
48 - 84 5 lần 27/09/2019 14 lần
03 - 30 4 lần 04/10/2019 9 lần
19 - 91 4 lần 04/10/2019 15 lần
35 - 53 4 lần 04/10/2019 22 lần
X