Lo gan Ninh Thuận – Thống kê lo gan XSNT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
89 34 lần 14/06/2019 34 lần
70 32 lần 28/06/2019 32 lần
21 23 lần 30/08/2019 24 lần
02 17 lần 11/10/2019 25 lần
98 17 lần 11/10/2019 30 lần
72 16 lần 18/10/2019 22 lần
59 15 lần 25/10/2019 41 lần
06 14 lần 01/11/2019 35 lần
79 14 lần 01/11/2019 17 lần
28 12 lần 15/11/2019 33 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
89 - 98 17 lần 11/10/2019 16 lần
17 - 71 9 lần 06/12/2019 12 lần
59 - 95 7 lần 20/12/2019 23 lần
16 - 61 6 lần 27/12/2019 12 lần
69 - 96 6 lần 27/12/2019 16 lần
08 - 80 5 lần 03/01/2020 13 lần
02 - 20 4 lần 10/01/2020 16 lần
46 - 64 4 lần 10/01/2020 16 lần
01 - 10 3 lần 17/01/2020 11 lần
09 - 90 3 lần 17/01/2020 12 lần
X