Lo gan Ninh Thuận – Thống kê lo gan XSNT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận, XSNT ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 28 lần 31/08/2018 35 lần
76 26 lần 14/09/2018 27 lần
66 18 lần 09/11/2018 22 lần
69 18 lần 09/11/2018 18 lần
72 17 lần 16/11/2018 21 lần
71 16 lần 23/11/2018 16 lần
16 14 lần 07/12/2018 20 lần
26 14 lần 07/12/2018 21 lần
19 13 lần 14/12/2018 53 lần
80 12 lần 21/12/2018 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 9 lần 11/01/2019 11 lần
24 - 42 7 lần 25/01/2019 14 lần
37 - 73 6 lần 01/02/2019 19 lần
08 - 80 5 lần 08/02/2019 13 lần
26 - 62 5 lần 08/02/2019 10 lần
59 - 95 5 lần 08/02/2019 23 lần
15 - 51 4 lần 15/02/2019 11 lần
28 - 82 4 lần 15/02/2019 11 lần
38 - 83 4 lần 15/02/2019 13 lần
79 - 97 4 lần 15/02/2019 9 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 31 lần 10/08/2018 40 lần
0 20 lần 26/10/2018 35 lần
3 11 lần 28/12/2018 26 lần
9 7 lần 25/01/2019 36 lần
1 5 lần 08/02/2019 42 lần
4 4 lần 15/02/2019 36 lần
2 3 lần 22/02/2019 28 lần
8 2 lần 01/03/2019 33 lần
5 1 lần 08/03/2019 38 lần
6 0 lần 15/03/2019 32 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 37 lần 29/06/2018 30 lần
5 20 lần 26/10/2018 55 lần
2 18 lần 09/11/2018 45 lần
0 13 lần 14/12/2018 45 lần
7 7 lần 25/01/2019 35 lần
1 6 lần 01/02/2019 26 lần
4 5 lần 08/02/2019 32 lần
9 3 lần 22/02/2019 38 lần
6 1 lần 08/03/2019 25 lần
3 0 lần 15/03/2019 32 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 34 lần 20/07/2018 42 lần
8 15 lần 30/11/2018 39 lần
7 14 lần 07/12/2018 23 lần
2 8 lần 18/01/2019 42 lần
6 6 lần 01/02/2019 47 lần
5 5 lần 08/02/2019 24 lần
3 4 lần 15/02/2019 23 lần
4 2 lần 01/03/2019 25 lần
1 1 lần 08/03/2019 34 lần
9 0 lần 15/03/2019 19 lần
X