Lo gan Ninh Thuận – Thống kê lo gan XSNT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận, XSNT ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
37 33 lần 28/12/2018 33 lần
28 28 lần 01/02/2019 28 lần
20 23 lần 08/03/2019 23 lần
44 19 lần 05/04/2019 22 lần
03 17 lần 19/04/2019 17 lần
92 15 lần 03/05/2019 28 lần
94 14 lần 10/05/2019 14 lần
84 13 lần 17/05/2019 33 lần
59 12 lần 24/05/2019 41 lần
78 12 lần 24/05/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 11 lần 31/05/2019 11 lần
49 - 94 11 lần 31/05/2019 13 lần
78 - 87 10 lần 07/06/2019 11 lần
03 - 30 7 lần 28/06/2019 8 lần
07 - 70 7 lần 28/06/2019 17 lần
39 - 93 7 lần 28/06/2019 10 lần
57 - 75 6 lần 05/07/2019 16 lần
29 - 92 5 lần 12/07/2019 13 lần
27 - 72 4 lần 19/07/2019 11 lần
45 - 54 4 lần 19/07/2019 17 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 53 lần 10/08/2018 40 lần
4 19 lần 05/04/2019 36 lần
3 10 lần 07/06/2019 26 lần
0 9 lần 14/06/2019 35 lần
6 5 lần 12/07/2019 32 lần
1 4 lần 19/07/2019 42 lần
9 3 lần 26/07/2019 36 lần
8 2 lần 02/08/2019 33 lần
2 1 lần 09/08/2019 28 lần
5 0 lần 16/08/2019 38 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 40 lần 09/11/2018 45 lần
9 21 lần 22/03/2019 38 lần
1 16 lần 26/04/2019 26 lần
0 10 lần 07/06/2019 45 lần
5 9 lần 14/06/2019 55 lần
8 8 lần 21/06/2019 40 lần
6 5 lần 12/07/2019 25 lần
4 4 lần 19/07/2019 32 lần
7 3 lần 26/07/2019 35 lần
3 0 lần 16/08/2019 32 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 17 lần 19/04/2019 42 lần
7 15 lần 03/05/2019 23 lần
9 13 lần 17/05/2019 19 lần
4 8 lần 21/06/2019 25 lần
3 6 lần 05/07/2019 23 lần
2 5 lần 12/07/2019 42 lần
6 3 lần 26/07/2019 47 lần
1 2 lần 02/08/2019 34 lần
5 1 lần 09/08/2019 24 lần
8 0 lần 16/08/2019 39 lần
X