Lo gan Ninh Thuận – Thống kê lo gan XSNT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận, XSNT ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
89 20 lần 24/08/2018 20 lần
06 19 lần 31/08/2018 35 lần
78 18 lần 07/09/2018 18 lần
76 17 lần 14/09/2018 27 lần
96 17 lần 14/09/2018 28 lần
95 16 lần 21/09/2018 27 lần
45 15 lần 28/09/2018 19 lần
49 15 lần 28/09/2018 26 lần
94 13 lần 12/10/2018 13 lần
35 12 lần 19/10/2018 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 - 94 13 lần 12/10/2018 11 lần
69 - 96 9 lần 09/11/2018 13 lần
09 - 90 7 lần 23/11/2018 12 lần
12 - 21 7 lần 23/11/2018 12 lần
17 - 71 7 lần 23/11/2018 9 lần
16 - 61 5 lần 07/12/2018 11 lần
19 - 91 4 lần 14/12/2018 15 lần
34 - 43 4 lần 14/12/2018 12 lần
08 - 80 3 lần 21/12/2018 13 lần
14 - 41 3 lần 21/12/2018 16 lần
X