Lo gan Ninh Thuận – Thống kê lo gan XSNT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận, XSNT ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
37 23 lần 28/12/2018 23 lần
28 18 lần 01/02/2019 28 lần
08 17 lần 08/02/2019 25 lần
81 16 lần 15/02/2019 42 lần
20 13 lần 08/03/2019 18 lần
40 13 lần 08/03/2019 21 lần
63 12 lần 15/03/2019 18 lần
67 12 lần 15/03/2019 28 lần
68 11 lần 22/03/2019 20 lần
80 11 lần 22/03/2019 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
08 - 80 11 lần 22/03/2019 13 lần
18 - 81 9 lần 05/04/2019 11 lần
09 - 90 8 lần 12/04/2019 12 lần
89 - 98 6 lần 26/04/2019 16 lần
29 - 92 5 lần 03/05/2019 13 lần
67 - 76 5 lần 03/05/2019 14 lần
04 - 40 4 lần 10/05/2019 12 lần
17 - 71 4 lần 10/05/2019 12 lần
07 - 70 3 lần 17/05/2019 17 lần
15 - 51 3 lần 17/05/2019 11 lần
X