Lo gan Ninh Thuận – Thống kê lo gan XSNT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận, XSNT ngày 17-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 31 lần 01/02/2019 31 lần
20 26 lần 08/03/2019 26 lần
44 22 lần 05/04/2019 22 lần
03 20 lần 19/04/2019 20 lần
59 15 lần 24/05/2019 41 lần
78 15 lần 24/05/2019 19 lần
35 14 lần 31/05/2019 22 lần
82 14 lần 31/05/2019 19 lần
25 13 lần 07/06/2019 24 lần
87 13 lần 07/06/2019 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 14 lần 31/05/2019 11 lần
78 - 87 13 lần 07/06/2019 11 lần
07 - 70 10 lần 28/06/2019 17 lần
34 - 43 4 lần 09/08/2019 12 lần
89 - 98 4 lần 09/08/2019 16 lần
08 - 80 3 lần 16/08/2019 13 lần
24 - 42 3 lần 16/08/2019 14 lần
38 - 83 3 lần 16/08/2019 13 lần
56 - 65 3 lần 16/08/2019 10 lần
79 - 97 3 lần 16/08/2019 9 lần
X