Lo gan Phú Yên – Thống kê lo gan XSPY

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Phú Yên, XSPY ngày 21-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 26 lần 13/08/2018 26 lần
13 20 lần 24/09/2018 20 lần
75 19 lần 01/10/2018 32 lần
28 18 lần 08/10/2018 22 lần
62 17 lần 15/10/2018 25 lần
21 15 lần 29/10/2018 32 lần
29 14 lần 05/11/2018 27 lần
71 14 lần 05/11/2018 24 lần
16 13 lần 12/11/2018 30 lần
09 12 lần 19/11/2018 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 9 lần 10/12/2018 9 lần
67 - 76 8 lần 17/12/2018 9 lần
23 - 32 7 lần 24/12/2018 13 lần
47 - 74 7 lần 24/12/2018 15 lần
26 - 62 6 lần 31/12/2018 12 lần
17 - 71 5 lần 07/01/2019 12 lần
28 - 82 5 lần 07/01/2019 13 lần
49 - 94 5 lần 07/01/2019 14 lần
59 - 95 5 lần 07/01/2019 13 lần
68 - 86 5 lần 07/01/2019 17 lần
X