Lo gan Phú Yên – Thống kê lo gan XSPY

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Phú Yên, XSPY ngày 23-04-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
62 26 lần 15/10/2018 26 lần
35 18 lần 10/12/2018 18 lần
89 17 lần 17/12/2018 21 lần
70 15 lần 31/12/2018 43 lần
86 15 lần 31/12/2018 17 lần
61 13 lần 14/01/2019 28 lần
93 13 lần 14/01/2019 20 lần
25 12 lần 21/01/2019 25 lần
40 11 lần 28/01/2019 17 lần
80 11 lần 28/01/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
89 - 98 11 lần 28/01/2019 10 lần
04 - 40 7 lần 25/02/2019 7 lần
07 - 70 7 lần 25/02/2019 11 lần
58 - 85 6 lần 04/03/2019 11 lần
02 - 20 5 lần 11/03/2019 14 lần
39 - 93 5 lần 11/03/2019 12 lần
15 - 51 4 lần 18/03/2019 15 lần
23 - 32 4 lần 18/03/2019 13 lần
27 - 72 4 lần 18/03/2019 35 lần
68 - 86 4 lần 18/03/2019 17 lần
X