Lo gan Phú Yên – Thống kê lo gan XSPY

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Phú Yên, XSPY ngày 17-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
74 29 lần 18/03/2019 29 lần
38 28 lần 25/03/2019 28 lần
88 25 lần 15/04/2019 40 lần
73 22 lần 06/05/2019 22 lần
17 19 lần 27/05/2019 29 lần
92 19 lần 27/05/2019 19 lần
55 18 lần 03/06/2019 19 lần
34 15 lần 24/06/2019 23 lần
60 13 lần 08/07/2019 17 lần
10 12 lần 15/07/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 11 lần 22/07/2019 15 lần
23 - 32 8 lần 12/08/2019 13 lần
29 - 92 8 lần 12/08/2019 9 lần
13 - 31 4 lần 09/09/2019 9 lần
03 - 30 3 lần 16/09/2019 13 lần
12 - 21 3 lần 16/09/2019 10 lần
27 - 72 3 lần 16/09/2019 35 lần
38 - 83 3 lần 16/09/2019 16 lần
49 - 94 3 lần 16/09/2019 14 lần
59 - 95 3 lần 16/09/2019 13 lần
X