Lo gan Phú Yên – Thống kê lo gan XSPY

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Phú Yên, XSPY ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
01 21 lần 18/03/2019 21 lần
74 21 lần 18/03/2019 26 lần
38 20 lần 25/03/2019 20 lần
59 19 lần 01/04/2019 30 lần
21 18 lần 08/04/2019 32 lần
22 18 lần 08/04/2019 28 lần
13 17 lần 15/04/2019 25 lần
88 17 lần 15/04/2019 40 lần
99 17 lần 15/04/2019 25 lần
30 16 lần 22/04/2019 16 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 - 30 8 lần 17/06/2019 13 lần
34 - 43 6 lần 01/07/2019 16 lần
06 - 60 5 lần 08/07/2019 17 lần
58 - 85 5 lần 08/07/2019 13 lần
01 - 10 4 lần 15/07/2019 12 lần
45 - 54 4 lần 15/07/2019 14 lần
04 - 40 3 lần 22/07/2019 8 lần
24 - 42 3 lần 22/07/2019 14 lần
47 - 74 3 lần 22/07/2019 15 lần
09 - 90 2 lần 29/07/2019 10 lần
X