Lo gan Quảng Bình – Thống kê lo gan XSQB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Bình, XSQB ngày 16-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
40 22 lần 31/01/2019 22 lần
16 20 lần 14/02/2019 20 lần
57 20 lần 14/02/2019 20 lần
63 18 lần 28/02/2019 22 lần
76 16 lần 14/03/2019 24 lần
35 13 lần 04/04/2019 23 lần
94 13 lần 04/04/2019 18 lần
25 12 lần 11/04/2019 20 lần
08 11 lần 18/04/2019 24 lần
29 11 lần 18/04/2019 16 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 - 61 9 lần 02/05/2019 16 lần
25 - 52 7 lần 16/05/2019 11 lần
13 - 31 6 lần 23/05/2019 14 lần
17 - 71 6 lần 23/05/2019 14 lần
58 - 85 6 lần 23/05/2019 13 lần
04 - 40 5 lần 30/05/2019 14 lần
07 - 70 5 lần 30/05/2019 11 lần
35 - 53 5 lần 30/05/2019 10 lần
68 - 86 5 lần 30/05/2019 11 lần
89 - 98 4 lần 06/06/2019 13 lần
X