Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Lo gan Quảng Bình – Thống kê lo gan XSQB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Bình

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
54 25 lần 03/10/2019 25 lần
67 25 lần 03/10/2019 25 lần
73 25 lần 03/10/2019 25 lần
47 21 lần 31/10/2019 21 lần
07 20 lần 07/11/2019 22 lần
82 20 lần 07/11/2019 27 lần
65 19 lần 14/11/2019 23 lần
48 17 lần 28/11/2019 30 lần
12 16 lần 05/12/2019 16 lần
05 14 lần 19/12/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
36 - 63 8 lần 30/01/2020 11 lần
58 - 85 8 lần 30/01/2020 13 lần
78 - 87 8 lần 30/01/2020 9 lần
07 - 70 7 lần 06/02/2020 11 lần
23 - 32 7 lần 06/02/2020 15 lần
45 - 54 7 lần 06/02/2020 9 lần
28 - 82 5 lần 20/02/2020 15 lần
56 - 65 5 lần 20/02/2020 17 lần
67 - 76 5 lần 20/02/2020 10 lần
89 - 98 5 lần 20/02/2020 13 lần
X