Lo gan Quảng Bình – Thống kê lo gan XSQB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Bình, XSQB ngày 18-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
40 31 lần 31/01/2019 31 lần
35 22 lần 04/04/2019 23 lần
29 20 lần 18/04/2019 20 lần
58 20 lần 18/04/2019 20 lần
74 19 lần 25/04/2019 48 lần
52 16 lần 16/05/2019 17 lần
13 15 lần 23/05/2019 16 lần
27 13 lần 06/06/2019 36 lần
46 13 lần 06/06/2019 18 lần
90 12 lần 13/06/2019 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 - 90 8 lần 11/07/2019 21 lần
03 - 30 7 lần 18/07/2019 14 lần
35 - 53 5 lần 01/08/2019 10 lần
13 - 31 4 lần 08/08/2019 14 lần
57 - 75 4 lần 08/08/2019 12 lần
25 - 52 3 lần 15/08/2019 11 lần
34 - 43 3 lần 15/08/2019 9 lần
36 - 63 3 lần 15/08/2019 11 lần
08 - 80 2 lần 22/08/2019 11 lần
12 - 21 2 lần 22/08/2019 11 lần
X