Lo gan Quảng Bình – Thống kê lo gan XSQB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Bình

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
90 34 lần 13/06/2019 34 lần
53 27 lần 01/08/2019 27 lần
10 26 lần 08/08/2019 26 lần
02 19 lần 26/09/2019 42 lần
28 19 lần 26/09/2019 19 lần
77 19 lần 26/09/2019 22 lần
54 18 lần 03/10/2019 18 lần
67 18 lần 03/10/2019 25 lần
73 18 lần 03/10/2019 22 lần
74 15 lần 24/10/2019 48 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 14 lần 31/10/2019 14 lần
28 - 82 13 lần 07/11/2019 15 lần
12 - 21 9 lần 05/12/2019 11 lần
56 - 65 9 lần 05/12/2019 17 lần
04 - 40 7 lần 19/12/2019 14 lần
69 - 96 6 lần 26/12/2019 13 lần
02 - 20 5 lần 02/01/2020 16 lần
05 - 50 5 lần 02/01/2020 23 lần
34 - 43 5 lần 02/01/2020 9 lần
48 - 84 5 lần 02/01/2020 14 lần
X