Lo gan Quảng Bình – Thống kê lo gan XSQB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Bình, XSQB ngày 21-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
73 21 lần 13/12/2018 21 lần
98 18 lần 03/01/2019 18 lần
64 17 lần 10/01/2019 30 lần
11 16 lần 17/01/2019 17 lần
49 15 lần 24/01/2019 26 lần
50 15 lần 24/01/2019 27 lần
40 14 lần 31/01/2019 17 lần
41 14 lần 31/01/2019 26 lần
52 13 lần 07/02/2019 17 lần
04 12 lần 14/02/2019 32 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
04 - 40 12 lần 14/02/2019 7 lần
37 - 73 11 lần 21/02/2019 16 lần
12 - 21 7 lần 21/03/2019 11 lần
46 - 64 6 lần 28/03/2019 14 lần
02 - 20 5 lần 04/04/2019 16 lần
34 - 43 5 lần 04/04/2019 9 lần
49 - 94 5 lần 04/04/2019 9 lần
17 - 71 4 lần 11/04/2019 14 lần
18 - 81 4 lần 11/04/2019 13 lần
25 - 52 4 lần 11/04/2019 11 lần
X