Lo gan Quảng Bình – Thống kê lo gan XSQB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Bình, XSQB ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 31 lần 09/08/2018 31 lần
19 15 lần 29/11/2018 20 lần
42 15 lần 29/11/2018 41 lần
78 14 lần 06/12/2018 22 lần
38 13 lần 13/12/2018 23 lần
44 13 lần 13/12/2018 22 lần
62 13 lần 13/12/2018 21 lần
73 13 lần 13/12/2018 16 lần
23 11 lần 27/12/2018 16 lần
79 11 lần 27/12/2018 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
68 - 86 8 lần 17/01/2019 11 lần
38 - 83 7 lần 24/01/2019 12 lần
27 - 72 5 lần 07/02/2019 10 lần
49 - 94 5 lần 07/02/2019 9 lần
04 - 40 4 lần 14/02/2019 7 lần
16 - 61 4 lần 14/02/2019 16 lần
57 - 75 4 lần 14/02/2019 12 lần
06 - 60 3 lần 21/02/2019 12 lần
17 - 71 3 lần 21/02/2019 14 lần
26 - 62 3 lần 21/02/2019 14 lần
X