Lo gan Quảng Nam – Thống kê lo gan XSQNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Nam, XSQNA ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
99 29 lần 13/11/2018 29 lần
92 23 lần 25/12/2018 23 lần
32 19 lần 22/01/2019 24 lần
66 17 lần 05/02/2019 28 lần
75 16 lần 12/02/2019 23 lần
98 16 lần 12/02/2019 16 lần
17 15 lần 19/02/2019 20 lần
52 14 lần 26/02/2019 27 lần
83 14 lần 26/02/2019 20 lần
20 13 lần 05/03/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 10 lần 26/03/2019 12 lần
23 - 32 9 lần 02/04/2019 18 lần
58 - 85 8 lần 09/04/2019 9 lần
17 - 71 7 lần 16/04/2019 15 lần
28 - 82 6 lần 23/04/2019 22 lần
02 - 20 5 lần 30/04/2019 15 lần
27 - 72 5 lần 30/04/2019 8 lần
59 - 95 5 lần 30/04/2019 10 lần
03 - 30 4 lần 07/05/2019 14 lần
07 - 70 4 lần 07/05/2019 11 lần
X