Lo gan Quảng Nam – Thống kê lo gan XSQNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Nam, XSQNA ngày 18-04-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
50 33 lần 21/08/2018 33 lần
99 21 lần 13/11/2018 26 lần
35 19 lần 27/11/2018 19 lần
02 17 lần 11/12/2018 18 lần
80 17 lần 11/12/2018 36 lần
89 16 lần 18/12/2018 21 lần
25 15 lần 25/12/2018 15 lần
34 15 lần 25/12/2018 38 lần
92 15 lần 25/12/2018 15 lần
01 14 lần 01/01/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
89 - 98 8 lần 12/02/2019 10 lần
15 - 51 7 lần 19/02/2019 8 lần
35 - 53 7 lần 19/02/2019 8 lần
25 - 52 6 lần 26/02/2019 13 lần
28 - 82 6 lần 26/02/2019 22 lần
02 - 20 5 lần 05/03/2019 15 lần
16 - 61 5 lần 05/03/2019 14 lần
17 - 71 5 lần 05/03/2019 15 lần
03 - 30 4 lần 12/03/2019 14 lần
07 - 70 4 lần 12/03/2019 11 lần
X