Lo gan Quảng Nam – Thống kê lo gan XSQNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Nam, XSQNA ngày 21-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 37 lần 29/05/2018 37 lần
59 31 lần 10/07/2018 31 lần
50 25 lần 21/08/2018 25 lần
13 19 lần 02/10/2018 19 lần
73 19 lần 02/10/2018 19 lần
57 17 lần 16/10/2018 20 lần
36 15 lần 30/10/2018 18 lần
00 14 lần 06/11/2018 31 lần
77 13 lần 13/11/2018 21 lần
90 13 lần 13/11/2018 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
24 - 42 7 lần 25/12/2018 11 lần
29 - 92 7 lần 25/12/2018 10 lần
04 - 40 6 lần 01/01/2019 19 lần
49 - 94 6 lần 01/01/2019 11 lần
02 - 20 5 lần 08/01/2019 15 lần
05 - 50 5 lần 08/01/2019 17 lần
13 - 31 4 lần 15/01/2019 15 lần
25 - 52 4 lần 15/01/2019 13 lần
39 - 93 4 lần 15/01/2019 11 lần
68 - 86 4 lần 15/01/2019 18 lần
X