Lo gan Quảng Nam – Thống kê lo gan XSQNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Nam, XSQNA ngày 19-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
17 24 lần 19/02/2019 24 lần
20 22 lần 05/03/2019 22 lần
90 19 lần 26/03/2019 20 lần
05 17 lần 09/04/2019 27 lần
03 16 lần 16/04/2019 29 lần
91 16 lần 16/04/2019 26 lần
28 15 lần 23/04/2019 29 lần
84 12 lần 14/05/2019 22 lần
44 11 lần 21/05/2019 17 lần
81 11 lần 21/05/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 - 91 10 lần 28/05/2019 14 lần
24 - 42 9 lần 04/06/2019 11 lần
38 - 83 7 lần 18/06/2019 11 lần
48 - 84 6 lần 25/06/2019 11 lần
09 - 90 5 lần 02/07/2019 12 lần
49 - 94 5 lần 02/07/2019 12 lần
37 - 73 4 lần 09/07/2019 13 lần
28 - 82 3 lần 16/07/2019 22 lần
01 - 10 2 lần 23/07/2019 12 lần
13 - 31 2 lần 23/07/2019 15 lần
X