Lo gan Quảng Ngãi – Thống kê lo gan XSQNG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Ngãi, XSQNG ngày 21-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 29 lần 23/02/2019 29 lần
53 22 lần 13/04/2019 23 lần
85 21 lần 20/04/2019 25 lần
77 16 lần 25/05/2019 18 lần
02 15 lần 01/06/2019 16 lần
18 15 lần 01/06/2019 29 lần
46 15 lần 01/06/2019 15 lần
98 15 lần 01/06/2019 20 lần
12 13 lần 15/06/2019 27 lần
60 13 lần 15/06/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 - 20 11 lần 29/06/2019 9 lần
58 - 85 9 lần 13/07/2019 11 lần
57 - 75 8 lần 20/07/2019 15 lần
06 - 60 7 lần 27/07/2019 20 lần
18 - 81 7 lần 27/07/2019 16 lần
25 - 52 7 lần 27/07/2019 9 lần
59 - 95 6 lần 03/08/2019 9 lần
14 - 41 5 lần 10/08/2019 17 lần
23 - 32 5 lần 10/08/2019 14 lần
04 - 40 4 lần 17/08/2019 11 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 59 lần 28/07/2018 31 lần
9 27 lần 09/03/2019 22 lần
1 15 lần 01/06/2019 50 lần
4 8 lần 20/07/2019 19 lần
0 7 lần 27/07/2019 29 lần
2 6 lần 03/08/2019 38 lần
7 5 lần 10/08/2019 25 lần
5 2 lần 31/08/2019 30 lần
6 1 lần 07/09/2019 28 lần
8 0 lần 14/09/2019 31 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 42 lần 24/11/2018 24 lần
0 27 lần 09/03/2019 23 lần
3 21 lần 20/04/2019 38 lần
8 20 lần 27/04/2019 54 lần
7 16 lần 25/05/2019 51 lần
1 6 lần 03/08/2019 45 lần
9 5 lần 10/08/2019 48 lần
5 2 lần 31/08/2019 32 lần
4 1 lần 07/09/2019 25 lần
6 0 lần 14/09/2019 38 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 59 lần 28/07/2018 39 lần
7 15 lần 01/06/2019 29 lần
5 12 lần 22/06/2019 36 lần
1 10 lần 06/07/2019 37 lần
9 9 lần 13/07/2019 31 lần
8 8 lần 20/07/2019 30 lần
3 6 lần 03/08/2019 42 lần
6 5 lần 10/08/2019 33 lần
0 1 lần 07/09/2019 28 lần
4 0 lần 14/09/2019 28 lần
X