Lo gan Quảng Ngãi – Thống kê lo gan XSQNG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Ngãi, XSQNG ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 26 lần 14/07/2018 26 lần
55 22 lần 11/08/2018 22 lần
56 22 lần 11/08/2018 22 lần
44 17 lần 15/09/2018 35 lần
09 16 lần 22/09/2018 17 lần
15 16 lần 22/09/2018 17 lần
32 15 lần 29/09/2018 28 lần
34 14 lần 06/10/2018 16 lần
82 13 lần 13/10/2018 32 lần
01 12 lần 20/10/2018 28 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 - 30 8 lần 17/11/2018 18 lần
89 - 98 8 lần 17/11/2018 10 lần
16 - 61 7 lần 24/11/2018 11 lần
28 - 82 7 lần 24/11/2018 17 lần
57 - 75 7 lần 24/11/2018 14 lần
23 - 32 6 lần 01/12/2018 11 lần
17 - 71 5 lần 08/12/2018 13 lần
36 - 63 4 lần 15/12/2018 15 lần
37 - 73 4 lần 15/12/2018 20 lần
09 - 90 3 lần 22/12/2018 8 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 24 lần 28/07/2018 31 lần
7 14 lần 06/10/2018 25 lần
1 12 lần 20/10/2018 50 lần
8 11 lần 27/10/2018 31 lần
6 7 lần 24/11/2018 28 lần
4 4 lần 15/12/2018 18 lần
9 3 lần 22/12/2018 22 lần
0 2 lần 29/12/2018 29 lần
5 1 lần 05/01/2019 30 lần
2 0 lần 12/01/2019 38 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 22 lần 11/08/2018 31 lần
6 20 lần 25/08/2018 38 lần
9 11 lần 27/10/2018 48 lần
7 10 lần 03/11/2018 51 lần
8 9 lần 10/11/2018 54 lần
2 7 lần 24/11/2018 24 lần
3 6 lần 01/12/2018 38 lần
4 2 lần 29/12/2018 25 lần
0 1 lần 05/01/2019 23 lần
1 0 lần 12/01/2019 45 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 28 lần 30/06/2018 30 lần
2 24 lần 28/07/2018 39 lần
0 14 lần 06/10/2018 28 lần
6 10 lần 03/11/2018 33 lần
8 7 lần 24/11/2018 30 lần
7 6 lần 01/12/2018 29 lần
9 3 lần 22/12/2018 31 lần
4 2 lần 29/12/2018 28 lần
5 1 lần 05/01/2019 36 lần
3 0 lần 12/01/2019 42 lần
X