Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Lo gan Quảng Ngãi – Thống kê lo gan XSQNG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Ngãi

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 38 lần 06/07/2019 38 lần
30 32 lần 17/08/2019 32 lần
53 18 lần 23/11/2019 23 lần
07 15 lần 14/12/2019 18 lần
09 14 lần 21/12/2019 21 lần
50 14 lần 21/12/2019 28 lần
05 13 lần 28/12/2019 23 lần
24 13 lần 28/12/2019 17 lần
54 13 lần 28/12/2019 29 lần
19 12 lần 04/01/2020 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 13 lần 28/12/2019 23 lần
38 - 83 8 lần 01/02/2020 15 lần
09 - 90 7 lần 08/02/2020 13 lần
24 - 42 7 lần 08/02/2020 11 lần
57 - 75 6 lần 15/02/2020 15 lần
68 - 86 6 lần 15/02/2020 9 lần
12 - 21 5 lần 22/02/2020 11 lần
59 - 95 5 lần 22/02/2020 11 lần
89 - 98 5 lần 22/02/2020 11 lần
07 - 70 4 lần 29/02/2020 13 lần
X