Lo gan Quảng Ngãi – Thống kê lo gan XSQNG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Ngãi

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
60 34 lần 15/06/2019 34 lần
63 33 lần 22/06/2019 33 lần
16 31 lần 06/07/2019 31 lần
79 26 lần 10/08/2019 26 lần
30 25 lần 17/08/2019 25 lần
96 20 lần 21/09/2019 20 lần
82 17 lần 12/10/2019 32 lần
29 15 lần 26/10/2019 16 lần
93 14 lần 02/11/2019 20 lần
47 13 lần 09/11/2019 37 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
08 - 80 8 lần 14/12/2019 9 lần
02 - 20 6 lần 28/12/2019 15 lần
05 - 50 6 lần 28/12/2019 23 lần
01 - 10 4 lần 11/01/2020 15 lần
13 - 31 4 lần 11/01/2020 12 lần
16 - 61 4 lần 11/01/2020 11 lần
79 - 97 4 lần 11/01/2020 19 lần
04 - 40 3 lần 18/01/2020 18 lần
19 - 91 3 lần 18/01/2020 16 lần
23 - 32 3 lần 18/01/2020 14 lần
X