Lo gan Quảng Trị – Thống kê lo gan XSQT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Trị, XSQT ngày 21-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
71 23 lần 29/11/2018 23 lần
50 18 lần 03/01/2019 24 lần
31 16 lần 17/01/2019 18 lần
72 16 lần 17/01/2019 16 lần
94 16 lần 17/01/2019 21 lần
05 15 lần 24/01/2019 15 lần
27 14 lần 31/01/2019 22 lần
91 14 lần 31/01/2019 19 lần
37 13 lần 07/02/2019 20 lần
26 12 lần 14/02/2019 31 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 15 lần 24/01/2019 12 lần
27 - 72 14 lần 31/01/2019 8 lần
17 - 71 9 lần 07/03/2019 14 lần
57 - 75 9 lần 07/03/2019 14 lần
34 - 43 8 lần 14/03/2019 11 lần
26 - 62 7 lần 21/03/2019 12 lần
07 - 70 6 lần 28/03/2019 38 lần
49 - 94 6 lần 28/03/2019 10 lần
02 - 20 5 lần 04/04/2019 11 lần
38 - 83 5 lần 04/04/2019 10 lần
X