Lo gan Quảng Trị – Thống kê lo gan XSQT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Trị, XSQT ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
90 26 lần 13/09/2018 26 lần
98 19 lần 01/11/2018 34 lần
40 16 lần 22/11/2018 21 lần
29 15 lần 29/11/2018 15 lần
71 15 lần 29/11/2018 19 lần
41 14 lần 06/12/2018 28 lần
51 14 lần 06/12/2018 17 lần
69 13 lần 13/12/2018 28 lần
01 12 lần 20/12/2018 21 lần
10 11 lần 27/12/2018 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
01 - 10 11 lần 27/12/2018 10 lần
04 - 40 9 lần 10/01/2019 14 lần
13 - 31 8 lần 17/01/2019 11 lần
25 - 52 8 lần 17/01/2019 12 lần
05 - 50 7 lần 24/01/2019 12 lần
29 - 92 7 lần 24/01/2019 15 lần
08 - 80 6 lần 31/01/2019 13 lần
27 - 72 6 lần 31/01/2019 8 lần
39 - 93 5 lần 07/02/2019 11 lần
49 - 94 5 lần 07/02/2019 10 lần
X