Lo gan Quảng Trị – Thống kê lo gan XSQT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Trị, XSQT ngày 18-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
34 29 lần 14/02/2019 29 lần
56 24 lần 21/03/2019 24 lần
82 24 lần 21/03/2019 24 lần
28 20 lần 18/04/2019 28 lần
18 19 lần 25/04/2019 27 lần
54 17 lần 09/05/2019 23 lần
77 15 lần 23/05/2019 23 lần
83 15 lần 23/05/2019 16 lần
32 14 lần 30/05/2019 14 lần
02 12 lần 13/06/2019 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 20 lần 18/04/2019 15 lần
07 - 70 8 lần 11/07/2019 38 lần
46 - 64 6 lần 25/07/2019 12 lần
79 - 97 6 lần 25/07/2019 8 lần
23 - 32 5 lần 01/08/2019 7 lần
37 - 73 4 lần 08/08/2019 20 lần
68 - 86 4 lần 08/08/2019 10 lần
34 - 43 3 lần 15/08/2019 15 lần
45 - 54 3 lần 15/08/2019 13 lần
57 - 75 3 lần 15/08/2019 14 lần
X