Lo gan Quảng Trị – Thống kê lo gan XSQT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Trị, XSQT ngày 16-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
34 20 lần 14/02/2019 23 lần
17 17 lần 07/03/2019 20 lần
60 17 lần 07/03/2019 29 lần
14 16 lần 14/03/2019 18 lần
56 15 lần 21/03/2019 21 lần
62 15 lần 21/03/2019 21 lần
82 15 lần 21/03/2019 23 lần
99 15 lần 21/03/2019 32 lần
22 13 lần 04/04/2019 18 lần
89 13 lần 04/04/2019 33 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 12 lần 11/04/2019 25 lần
28 - 82 11 lần 18/04/2019 15 lần
04 - 40 10 lần 25/04/2019 14 lần
45 - 54 8 lần 09/05/2019 12 lần
56 - 65 7 lần 16/05/2019 11 lần
69 - 96 7 lần 16/05/2019 8 lần
26 - 62 6 lần 23/05/2019 12 lần
09 - 90 4 lần 06/06/2019 18 lần
17 - 71 4 lần 06/06/2019 14 lần
37 - 73 4 lần 06/06/2019 20 lần
X