Lo gan Sóc Trăng – Thống kê lo gan XSST

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Sóc Trăng, XSST ngày 27-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 42 lần 25/07/2018 42 lần
84 21 lần 19/12/2018 21 lần
26 20 lần 26/12/2018 27 lần
97 16 lần 23/01/2019 16 lần
04 15 lần 30/01/2019 22 lần
31 15 lần 30/01/2019 36 lần
06 14 lần 06/02/2019 23 lần
03 12 lần 20/02/2019 22 lần
45 12 lần 20/02/2019 48 lần
57 11 lần 27/02/2019 15 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 8 lần 20/03/2019 8 lần
89 - 98 8 lần 20/03/2019 9 lần
68 - 86 7 lần 27/03/2019 11 lần
79 - 97 7 lần 27/03/2019 7 lần
06 - 60 6 lần 03/04/2019 12 lần
13 - 31 6 lần 03/04/2019 15 lần
25 - 52 6 lần 03/04/2019 17 lần
45 - 54 5 lần 10/04/2019 13 lần
34 - 43 4 lần 17/04/2019 10 lần
47 - 74 4 lần 17/04/2019 12 lần
X