Lo gan Sóc Trăng – Thống kê lo gan XSST

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Sóc Trăng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
72 26 lần 30/10/2019 26 lần
59 20 lần 11/12/2019 21 lần
24 19 lần 18/12/2019 38 lần
83 18 lần 25/12/2019 22 lần
85 17 lần 01/01/2020 29 lần
68 16 lần 08/01/2020 37 lần
14 15 lần 15/01/2020 20 lần
07 15 lần 15/01/2020 29 lần
99 15 lần 15/01/2020 24 lần
28 13 lần 29/01/2020 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 - 95 12 lần 05/02/2020 12 lần
14 - 41 11 lần 12/02/2020 15 lần
23 - 32 9 lần 26/02/2020 12 lần
78 - 87 8 lần 04/03/2020 8 lần
39 - 93 7 lần 11/03/2020 11 lần
09 - 90 6 lần 18/03/2020 13 lần
24 - 42 6 lần 18/03/2020 14 lần
07 - 70 5 lần 25/03/2020 11 lần
26 - 62 5 lần 25/03/2020 12 lần
48 - 84 5 lần 25/03/2020 11 lần
X