Lo gan Sóc Trăng – Thống kê lo gan XSST

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Sóc Trăng, XSST ngày 22-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
94 23 lần 06/03/2019 23 lần
58 19 lần 03/04/2019 23 lần
38 17 lần 17/04/2019 25 lần
88 16 lần 24/04/2019 16 lần
80 13 lần 15/05/2019 26 lần
81 13 lần 15/05/2019 20 lần
02 11 lần 29/05/2019 43 lần
49 11 lần 29/05/2019 15 lần
82 11 lần 29/05/2019 35 lần
71 10 lần 05/06/2019 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 - 94 11 lần 29/05/2019 10 lần
02 - 20 7 lần 26/06/2019 19 lần
18 - 81 7 lần 26/06/2019 13 lần
23 - 32 7 lần 26/06/2019 12 lần
28 - 82 7 lần 26/06/2019 9 lần
56 - 65 6 lần 03/07/2019 10 lần
38 - 83 4 lần 17/07/2019 11 lần
79 - 97 4 lần 17/07/2019 9 lần
39 - 93 3 lần 24/07/2019 11 lần
59 - 95 3 lần 24/07/2019 12 lần
X