Lo gan Sóc Trăng – Thống kê lo gan XSST

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Sóc Trăng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
48 24 lần 21/08/2019 24 lần
09 22 lần 04/09/2019 22 lần
49 22 lần 04/09/2019 22 lần
31 20 lần 18/09/2019 36 lần
76 16 lần 16/10/2019 19 lần
63 15 lần 23/10/2019 30 lần
79 15 lần 23/10/2019 22 lần
72 14 lần 30/10/2019 18 lần
06 12 lần 13/11/2019 23 lần
21 12 lần 13/11/2019 28 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 12 lần 13/11/2019 14 lần
06 - 60 9 lần 04/12/2019 12 lần
18 - 81 9 lần 04/12/2019 13 lần
08 - 80 8 lần 11/12/2019 10 lần
49 - 94 8 lần 11/12/2019 12 lần
45 - 54 6 lần 25/12/2019 13 lần
48 - 84 6 lần 25/12/2019 11 lần
03 - 30 5 lần 01/01/2020 11 lần
09 - 90 5 lần 01/01/2020 13 lần
15 - 51 5 lần 01/01/2020 14 lần
X