Lo gan Tây Ninh – Thống kê lo gan XSTN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tây Ninh, XSTN ngày 26-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
20 26 lần 15/11/2018 26 lần
33 24 lần 29/11/2018 24 lần
06 21 lần 20/12/2018 32 lần
01 20 lần 27/12/2018 26 lần
00 19 lần 03/01/2019 28 lần
19 19 lần 03/01/2019 19 lần
87 17 lần 17/01/2019 30 lần
63 16 lần 24/01/2019 22 lần
46 15 lần 31/01/2019 23 lần
67 15 lần 31/01/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 10 lần 07/03/2019 16 lần
36 - 63 9 lần 14/03/2019 11 lần
56 - 65 8 lần 21/03/2019 16 lần
45 - 54 7 lần 28/03/2019 13 lần
58 - 85 7 lần 28/03/2019 11 lần
67 - 76 7 lần 28/03/2019 17 lần
18 - 81 5 lần 11/04/2019 11 lần
89 - 98 5 lần 11/04/2019 15 lần
06 - 60 4 lần 18/04/2019 12 lần
14 - 41 4 lần 18/04/2019 20 lần
X