Lo gan Tây Ninh – Thống kê lo gan XSTN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tây Ninh, XSTN ngày 23-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
77 21 lần 18/04/2019 33 lần
30 16 lần 23/05/2019 20 lần
85 13 lần 13/06/2019 23 lần
53 12 lần 20/06/2019 13 lần
78 12 lần 20/06/2019 15 lần
35 11 lần 27/06/2019 14 lần
64 11 lần 27/06/2019 21 lần
67 11 lần 27/06/2019 19 lần
84 11 lần 27/06/2019 13 lần
86 11 lần 27/06/2019 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 - 53 11 lần 27/06/2019 9 lần
78 - 87 7 lần 25/07/2019 10 lần
03 - 30 5 lần 08/08/2019 13 lần
48 - 84 5 lần 08/08/2019 10 lần
45 - 54 4 lần 15/08/2019 13 lần
02 - 20 3 lần 22/08/2019 14 lần
16 - 61 3 lần 22/08/2019 19 lần
67 - 76 3 lần 22/08/2019 17 lần
23 - 32 2 lần 29/08/2019 13 lần
37 - 73 2 lần 29/08/2019 12 lần
X