Lo gan Tây Ninh – Thống kê lo gan XSTN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tây Ninh

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 29 lần 18/07/2019 29 lần
42 27 lần 01/08/2019 27 lần
37 17 lần 10/10/2019 20 lần
55 17 lần 10/10/2019 25 lần
09 15 lần 24/10/2019 15 lần
98 15 lần 24/10/2019 27 lần
56 13 lần 07/11/2019 34 lần
59 13 lần 07/11/2019 25 lần
12 12 lần 14/11/2019 25 lần
19 12 lần 14/11/2019 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 - 95 11 lần 21/11/2019 10 lần
28 - 82 9 lần 05/12/2019 11 lần
02 - 20 8 lần 12/12/2019 14 lần
19 - 91 8 lần 12/12/2019 16 lần
13 - 31 6 lần 26/12/2019 12 lần
37 - 73 6 lần 26/12/2019 12 lần
57 - 75 5 lần 02/01/2020 11 lần
04 - 40 4 lần 09/01/2020 11 lần
17 - 71 4 lần 09/01/2020 9 lần
29 - 92 4 lần 09/01/2020 15 lần
X