Lo gan Tây Ninh – Thống kê lo gan XSTN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tây Ninh, XSTN ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 20 lần 25/10/2018 20 lần
20 17 lần 15/11/2018 17 lần
33 15 lần 29/11/2018 18 lần
76 15 lần 29/11/2018 22 lần
95 15 lần 29/11/2018 19 lần
74 14 lần 06/12/2018 23 lần
10 13 lần 13/12/2018 39 lần
04 13 lần 13/12/2018 20 lần
62 13 lần 13/12/2018 17 lần
86 13 lần 13/12/2018 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
01 - 10 11 lần 27/12/2018 11 lần
02 - 20 7 lần 24/01/2019 14 lần
68 - 86 7 lần 24/01/2019 12 lần
28 - 82 6 lần 31/01/2019 10 lần
47 - 74 6 lần 31/01/2019 14 lần
49 - 94 6 lần 31/01/2019 15 lần
67 - 76 6 lần 31/01/2019 17 lần
78 - 87 6 lần 31/01/2019 10 lần
29 - 92 5 lần 07/02/2019 15 lần
04 - 40 4 lần 14/02/2019 11 lần
X