Lo gan Tây Ninh – Thống kê lo gan XSTN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tây Ninh, XSTN ngày 22-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 27 lần 03/01/2019 27 lần
38 21 lần 14/02/2019 24 lần
66 21 lần 14/02/2019 21 lần
36 17 lần 14/03/2019 20 lần
58 15 lần 28/03/2019 31 lần
18 14 lần 04/04/2019 21 lần
81 13 lần 11/04/2019 32 lần
25 12 lần 18/04/2019 19 lần
77 12 lần 18/04/2019 33 lần
71 11 lần 25/04/2019 34 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 13 lần 11/04/2019 11 lần
03 - 30 7 lần 23/05/2019 13 lần
47 - 74 6 lần 30/05/2019 14 lần
17 - 71 4 lần 13/06/2019 9 lần
25 - 52 4 lần 13/06/2019 14 lần
58 - 85 4 lần 13/06/2019 11 lần
12 - 21 3 lần 20/06/2019 11 lần
24 - 42 3 lần 20/06/2019 12 lần
28 - 82 3 lần 20/06/2019 11 lần
39 - 93 3 lần 20/06/2019 20 lần
X