Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 16 lần 12/05/2020 22 lần
29 16 lần 12/05/2020 25 lần
33 13 lần 15/05/2020 20 lần
23 11 lần 17/05/2020 23 lần
72 11 lần 17/05/2020 20 lần
16 10 lần 18/05/2020 20 lần
52 10 lần 18/05/2020 22 lần
96 10 lần 18/05/2020 28 lần
04 9 lần 19/05/2020 34 lần
35 9 lần 19/05/2020 35 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 11 lần 17/05/2020 12 lần
04 - 40 6 lần 22/05/2020 12 lần
25 - 52 5 lần 23/05/2020 14 lần
67 - 76 5 lần 23/05/2020 13 lần
23 - 32 4 lần 24/05/2020 12 lần
38 - 83 4 lần 24/05/2020 23 lần
59 - 95 4 lần 24/05/2020 12 lần
02 - 20 3 lần 25/05/2020 9 lần
12 - 21 3 lần 25/05/2020 12 lần
35 - 53 3 lần 25/05/2020 15 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 33 lần 25/04/2020 67 lần
4 12 lần 16/05/2020 55 lần
8 11 lần 17/05/2020 56 lần
0 9 lần 19/05/2020 61 lần
3 7 lần 21/05/2020 59 lần
9 5 lần 23/05/2020 51 lần
7 4 lần 24/05/2020 39 lần
5 2 lần 26/05/2020 58 lần
6 1 lần 27/05/2020 56 lần
1 0 lần 28/05/2020 70 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 25 lần 03/05/2020 61 lần
2 21 lần 07/05/2020 78 lần
6 12 lần 16/05/2020 56 lần
0 9 lần 19/05/2020 57 lần
5 8 lần 20/05/2020 61 lần
8 6 lần 22/05/2020 70 lần
9 4 lần 24/05/2020 71 lần
4 2 lần 26/05/2020 45 lần
1 1 lần 27/05/2020 52 lần
3 0 lần 28/05/2020 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 32 lần 26/04/2020 56 lần
5 20 lần 08/05/2020 58 lần
8 11 lần 17/05/2020 59 lần
1 7 lần 21/05/2020 52 lần
0 5 lần 23/05/2020 52 lần
6 4 lần 24/05/2020 66 lần
2 3 lần 25/05/2020 64 lần
9 2 lần 26/05/2020 38 lần
7 1 lần 27/05/2020 54 lần
4 0 lần 28/05/2020 56 lần
X