Lo gan Tiền Giang – Thống kê lo gan XSTG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tiền Giang, XSTG ngày 23-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
67 34 lần 20/01/2019 34 lần
19 23 lần 07/04/2019 23 lần
93 23 lần 07/04/2019 23 lần
22 22 lần 14/04/2019 22 lần
60 19 lần 05/05/2019 24 lần
40 17 lần 19/05/2019 19 lần
16 13 lần 16/06/2019 18 lần
85 12 lần 23/06/2019 19 lần
25 11 lần 30/06/2019 30 lần
08 10 lần 07/07/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
69 - 96 8 lần 21/07/2019 11 lần
39 - 93 7 lần 28/07/2019 10 lần
08 - 80 6 lần 04/08/2019 13 lần
06 - 60 5 lần 11/08/2019 21 lần
59 - 95 5 lần 11/08/2019 10 lần
01 - 10 3 lần 25/08/2019 11 lần
13 - 31 3 lần 25/08/2019 10 lần
18 - 81 3 lần 25/08/2019 17 lần
34 - 43 3 lần 25/08/2019 9 lần
38 - 83 3 lần 25/08/2019 11 lần
X