Lo gan Tiền Giang – Thống kê lo gan XSTG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tiền Giang

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
30 27 lần 13/10/2019 27 lần
05 22 lần 17/11/2019 26 lần
20 19 lần 08/12/2019 20 lần
93 19 lần 08/12/2019 30 lần
42 18 lần 15/12/2019 31 lần
63 17 lần 22/12/2019 26 lần
01 16 lần 29/12/2019 16 lần
47 16 lần 29/12/2019 19 lần
69 16 lần 29/12/2019 17 lần
98 16 lần 29/12/2019 33 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 10 lần 09/02/2020 14 lần
01 - 10 9 lần 16/02/2020 11 lần
15 - 51 9 lần 16/02/2020 11 lần
07 - 70 7 lần 01/03/2020 13 lần
69 - 96 7 lần 01/03/2020 12 lần
05 - 50 6 lần 08/03/2020 14 lần
08 - 80 6 lần 08/03/2020 13 lần
23 - 32 6 lần 08/03/2020 11 lần
57 - 75 6 lần 08/03/2020 11 lần
47 - 74 5 lần 15/03/2020 16 lần
X