Lo gan Tiền Giang – Thống kê lo gan XSTG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tiền Giang

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
93 30 lần 07/04/2019 30 lần
22 29 lần 14/04/2019 29 lần
40 24 lần 19/05/2019 24 lần
25 18 lần 30/06/2019 30 lần
74 17 lần 07/07/2019 26 lần
92 17 lần 07/07/2019 21 lần
13 14 lần 28/07/2019 19 lần
42 14 lần 28/07/2019 31 lần
80 13 lần 04/08/2019 39 lần
38 12 lần 11/08/2019 15 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
13 - 31 10 lần 25/08/2019 10 lần
56 - 65 9 lần 01/09/2019 12 lần
04 - 40 6 lần 22/09/2019 15 lần
24 - 42 6 lần 22/09/2019 9 lần
35 - 53 6 lần 22/09/2019 11 lần
47 - 74 6 lần 22/09/2019 16 lần
89 - 98 6 lần 22/09/2019 14 lần
05 - 50 5 lần 29/09/2019 14 lần
57 - 75 5 lần 29/09/2019 11 lần
12 - 21 4 lần 06/10/2019 12 lần
X