Lo gan TPHCM – Thống kê lo gan XSHCM

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số TPHCM, XSHCM ngày 20-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 27 lần 11/02/2019 27 lần
56 20 lần 09/03/2019 32 lần
41 19 lần 11/03/2019 28 lần
35 18 lần 16/03/2019 29 lần
70 18 lần 16/03/2019 29 lần
88 17 lần 18/03/2019 24 lần
51 15 lần 25/03/2019 30 lần
80 13 lần 01/04/2019 57 lần
39 12 lần 06/04/2019 23 lần
82 12 lần 06/04/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 8 lần 20/04/2019 16 lần
17 - 71 7 lần 22/04/2019 12 lần
14 - 41 6 lần 27/04/2019 16 lần
28 - 82 5 lần 29/04/2019 16 lần
56 - 65 5 lần 29/04/2019 21 lần
47 - 74 4 lần 04/05/2019 10 lần
49 - 94 4 lần 04/05/2019 12 lần
01 - 10 3 lần 06/05/2019 14 lần
26 - 62 3 lần 06/05/2019 13 lần
29 - 92 3 lần 06/05/2019 18 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 24 lần 23/02/2019 34 lần
5 23 lần 25/02/2019 54 lần
1 21 lần 04/03/2019 46 lần
8 19 lần 11/03/2019 38 lần
3 6 lần 27/04/2019 48 lần
9 5 lần 29/04/2019 37 lần
6 4 lần 04/05/2019 32 lần
2 3 lần 06/05/2019 42 lần
7 1 lần 13/05/2019 44 lần
0 0 lần 18/05/2019 39 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 32 lần 26/01/2019 52 lần
1 26 lần 16/02/2019 48 lần
0 9 lần 15/04/2019 32 lần
3 6 lần 27/04/2019 39 lần
6 5 lần 29/04/2019 46 lần
2 4 lần 04/05/2019 43 lần
9 3 lần 06/05/2019 35 lần
7 2 lần 11/05/2019 37 lần
5 1 lần 13/05/2019 36 lần
8 0 lần 18/05/2019 59 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 27 lần 11/02/2019 45 lần
7 16 lần 23/03/2019 33 lần
3 13 lần 01/04/2019 33 lần
0 9 lần 15/04/2019 37 lần
6 6 lần 27/04/2019 54 lần
5 5 lần 29/04/2019 44 lần
1 3 lần 06/05/2019 47 lần
4 2 lần 11/05/2019 57 lần
2 1 lần 13/05/2019 45 lần
8 0 lần 18/05/2019 45 lần
X