Lo gan TPHCM – Thống kê lo gan XSHCM

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số TPHCM, XSHCM ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
85 20 lần 05/11/2018 29 lần
28 19 lần 10/11/2018 27 lần
91 19 lần 10/11/2018 24 lần
75 15 lần 24/11/2018 21 lần
65 14 lần 26/11/2018 38 lần
71 14 lần 26/11/2018 21 lần
72 14 lần 26/11/2018 25 lần
03 13 lần 01/12/2018 27 lần
29 13 lần 01/12/2018 31 lần
52 12 lần 03/12/2018 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 - 61 9 lần 15/12/2018 11 lần
36 - 63 9 lần 15/12/2018 18 lần
01 - 10 7 lần 22/12/2018 14 lần
08 - 80 5 lần 29/12/2018 24 lần
13 - 31 5 lần 29/12/2018 16 lần
17 - 71 5 lần 29/12/2018 10 lần
19 - 91 5 lần 29/12/2018 13 lần
06 - 60 4 lần 31/12/2018 12 lần
24 - 42 4 lần 31/12/2018 14 lần
26 - 62 4 lần 31/12/2018 13 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 24 lần 22/10/2018 48 lần
4 20 lần 05/11/2018 34 lần
1 17 lần 17/11/2018 46 lần
7 10 lần 10/12/2018 44 lần
9 5 lần 29/12/2018 37 lần
6 4 lần 31/12/2018 32 lần
0 3 lần 05/01/2019 39 lần
8 2 lần 07/01/2019 38 lần
5 1 lần 12/01/2019 54 lần
2 0 lần 14/01/2019 42 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 32 lần 24/09/2018 30 lần
2 21 lần 03/11/2018 39 lần
3 16 lần 19/11/2018 39 lần
4 14 lần 26/11/2018 52 lần
9 7 lần 22/12/2018 35 lần
6 4 lần 31/12/2018 46 lần
7 3 lần 05/01/2019 37 lần
1 2 lần 07/01/2019 48 lần
8 1 lần 12/01/2019 59 lần
0 0 lần 14/01/2019 32 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 19 lần 10/11/2018 45 lần
1 13 lần 01/12/2018 47 lần
6 10 lần 10/12/2018 54 lần
4 9 lần 15/12/2018 57 lần
0 6 lần 24/12/2018 37 lần
5 5 lần 29/12/2018 44 lần
7 3 lần 05/01/2019 33 lần
9 2 lần 07/01/2019 45 lần
3 1 lần 12/01/2019 33 lần
2 0 lần 14/01/2019 45 lần
X