Lo gan Trà Vinh – Thống kê lo gan XSTV

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Trà Vinh, XSTV ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
81 28 lần 23/11/2018 28 lần
87 22 lần 04/01/2019 34 lần
41 18 lần 01/02/2019 49 lần
98 18 lần 01/02/2019 23 lần
73 17 lần 08/02/2019 31 lần
86 17 lần 08/02/2019 22 lần
15 16 lần 15/02/2019 18 lần
38 14 lần 01/03/2019 24 lần
64 14 lần 01/03/2019 33 lần
46 13 lần 08/03/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 13 lần 08/03/2019 17 lần
37 - 73 8 lần 12/04/2019 14 lần
38 - 83 8 lần 12/04/2019 11 lần
28 - 82 7 lần 19/04/2019 11 lần
48 - 84 6 lần 26/04/2019 8 lần
16 - 61 5 lần 03/05/2019 10 lần
18 - 81 5 lần 03/05/2019 21 lần
45 - 54 5 lần 03/05/2019 9 lần
49 - 94 5 lần 03/05/2019 11 lần
06 - 60 4 lần 10/05/2019 11 lần
X