Lo gan Trà Vinh – Thống kê lo gan XSTV

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Trà Vinh, XSTV ngày 17-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 24 lần 19/04/2019 24 lần
88 21 lần 10/05/2019 22 lần
35 20 lần 17/05/2019 40 lần
26 19 lần 24/05/2019 19 lần
80 19 lần 24/05/2019 20 lần
09 18 lần 31/05/2019 25 lần
56 16 lần 14/06/2019 27 lần
15 14 lần 28/06/2019 18 lần
92 14 lần 28/06/2019 21 lần
96 14 lần 28/06/2019 16 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 14 lần 28/06/2019 15 lần
09 - 90 11 lần 19/07/2019 10 lần
08 - 80 10 lần 26/07/2019 16 lần
35 - 53 6 lần 23/08/2019 10 lần
15 - 51 5 lần 30/08/2019 12 lần
47 - 74 5 lần 30/08/2019 12 lần
49 - 94 5 lần 30/08/2019 11 lần
05 - 50 4 lần 06/09/2019 25 lần
56 - 65 4 lần 06/09/2019 14 lần
19 - 91 3 lần 13/09/2019 14 lần
X