Lo gan Trà Vinh – Thống kê lo gan XSTV

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Trà Vinh

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
80 22 lần 22/11/2019 24 lần
01 16 lần 03/01/2020 22 lần
39 15 lần 10/01/2020 19 lần
67 14 lần 17/01/2020 20 lần
04 13 lần 24/01/2020 25 lần
20 13 lần 24/01/2020 30 lần
21 13 lần 24/01/2020 17 lần
53 13 lần 24/01/2020 21 lần
66 12 lần 31/01/2020 34 lần
29 11 lần 07/02/2020 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 10 lần 14/02/2020 13 lần
15 - 51 10 lần 14/02/2020 23 lần
13 - 31 7 lần 06/03/2020 11 lần
47 - 74 7 lần 06/03/2020 12 lần
28 - 82 5 lần 20/03/2020 11 lần
45 - 54 5 lần 20/03/2020 9 lần
56 - 65 5 lần 20/03/2020 14 lần
19 - 91 4 lần 27/03/2020 14 lần
67 - 76 4 lần 27/03/2020 11 lần
05 - 50 3 lần 01/05/2020 25 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 23 lần 20/09/2019 21 lần
0 13 lần 29/11/2019 25 lần
1 10 lần 20/12/2019 47 lần
8 9 lần 27/12/2019 33 lần
6 6 lần 17/01/2020 43 lần
3 4 lần 31/01/2020 32 lần
2 3 lần 07/02/2020 50 lần
5 2 lần 14/02/2020 35 lần
7 1 lần 21/02/2020 26 lần
9 0 lần 28/02/2020 38 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 43 lần 03/05/2019 26 lần
8 26 lần 30/08/2019 47 lần
4 13 lần 29/11/2019 36 lần
9 11 lần 13/12/2019 57 lần
5 6 lần 17/01/2020 40 lần
6 4 lần 31/01/2020 38 lần
7 3 lần 07/02/2020 31 lần
1 2 lần 14/02/2020 37 lần
3 1 lần 21/02/2020 31 lần
0 0 lần 28/02/2020 39 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 32 lần 19/07/2019 34 lần
4 13 lần 29/11/2019 85 lần
7 12 lần 06/12/2019 44 lần
2 11 lần 13/12/2019 40 lần
3 7 lần 10/01/2020 48 lần
1 6 lần 17/01/2020 36 lần
8 5 lần 24/01/2020 42 lần
6 2 lần 14/02/2020 28 lần
0 1 lần 21/02/2020 22 lần
9 0 lần 28/02/2020 51 lần
X