Lo gan Trà Vinh – Thống kê lo gan XSTV

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Trà Vinh, XSTV ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 24 lần 01/03/2019 24 lần
37 18 lần 12/04/2019 19 lần
29 17 lần 19/04/2019 24 lần
48 16 lần 26/04/2019 19 lần
45 15 lần 03/05/2019 29 lần
36 14 lần 10/05/2019 48 lần
44 14 lần 10/05/2019 25 lần
88 14 lần 10/05/2019 22 lần
35 13 lần 17/05/2019 40 lần
47 13 lần 17/05/2019 35 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 - 62 12 lần 24/05/2019 13 lần
36 - 63 8 lần 21/06/2019 12 lần
48 - 84 8 lần 21/06/2019 8 lần
29 - 92 7 lần 28/06/2019 15 lần
03 - 30 6 lần 05/07/2019 11 lần
45 - 54 5 lần 12/07/2019 9 lần
78 - 87 5 lần 12/07/2019 14 lần
01 - 10 4 lần 19/07/2019 11 lần
09 - 90 4 lần 19/07/2019 10 lần
34 - 43 4 lần 19/07/2019 15 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 22 lần 15/03/2019 50 lần
8 21 lần 22/03/2019 33 lần
4 17 lần 19/04/2019 21 lần
3 15 lần 03/05/2019 32 lần
7 12 lần 24/05/2019 26 lần
9 6 lần 05/07/2019 38 lần
0 3 lần 26/07/2019 25 lần
1 2 lần 02/08/2019 47 lần
5 1 lần 09/08/2019 35 lần
6 0 lần 16/08/2019 43 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 15 lần 03/05/2019 26 lần
5 11 lần 31/05/2019 40 lần
8 10 lần 07/06/2019 47 lần
1 9 lần 14/06/2019 37 lần
6 8 lần 21/06/2019 38 lần
9 6 lần 05/07/2019 57 lần
4 4 lần 19/07/2019 36 lần
7 2 lần 02/08/2019 31 lần
3 1 lần 09/08/2019 31 lần
0 0 lần 16/08/2019 39 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 33 lần 28/12/2018 44 lần
9 28 lần 01/02/2019 30 lần
1 20 lần 29/03/2019 36 lần
3 12 lần 24/05/2019 48 lần
4 11 lần 31/05/2019 85 lần
2 5 lần 12/07/2019 40 lần
5 4 lần 19/07/2019 34 lần
0 3 lần 26/07/2019 19 lần
8 1 lần 09/08/2019 42 lần
6 0 lần 16/08/2019 28 lần
X