Lo gan Trà Vinh – Thống kê lo gan XSTV

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Trà Vinh, XSTV ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
36 48 lần 09/02/2018 48 lần
97 32 lần 01/06/2018 32 lần
55 21 lần 17/08/2018 25 lần
56 21 lần 17/08/2018 21 lần
44 20 lần 24/08/2018 20 lần
75 19 lần 31/08/2018 21 lần
86 19 lần 31/08/2018 20 lần
12 13 lần 12/10/2018 18 lần
68 13 lần 12/10/2018 19 lần
91 13 lần 12/10/2018 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
68 - 86 13 lần 12/10/2018 9 lần
57 - 75 7 lần 23/11/2018 10 lần
07 - 70 6 lần 30/11/2018 11 lần
18 - 81 6 lần 30/11/2018 15 lần
58 - 85 6 lần 30/11/2018 15 lần
69 - 96 5 lần 07/12/2018 14 lần
79 - 97 5 lần 07/12/2018 15 lần
03 - 30 4 lần 14/12/2018 11 lần
13 - 31 4 lần 14/12/2018 11 lần
17 - 71 4 lần 14/12/2018 9 lần
X