Lo gan Trà Vinh – Thống kê lo gan XSTV

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Trà Vinh

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 28 lần 28/06/2019 28 lần
23 20 lần 23/08/2019 22 lần
51 19 lần 30/08/2019 34 lần
36 17 lần 13/09/2019 48 lần
43 16 lần 20/09/2019 18 lần
18 14 lần 04/10/2019 25 lần
00 12 lần 18/10/2019 12 lần
24 11 lần 25/10/2019 16 lần
44 11 lần 25/10/2019 25 lần
06 10 lần 01/11/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 19 lần 30/08/2019 12 lần
12 - 21 8 lần 15/11/2019 13 lần
24 - 42 6 lần 29/11/2019 11 lần
16 - 61 5 lần 06/12/2019 10 lần
36 - 63 5 lần 06/12/2019 12 lần
17 - 71 4 lần 13/12/2019 9 lần
23 - 32 4 lần 13/12/2019 13 lần
27 - 72 4 lần 13/12/2019 14 lần
49 - 94 4 lần 13/12/2019 11 lần
56 - 65 4 lần 13/12/2019 14 lần
X