Lo gan Trà Vinh – Thống kê lo gan XSTV

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Trà Vinh, XSTV ngày 17-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 27 lần 01/03/2019 27 lần
29 20 lần 19/04/2019 24 lần
44 17 lần 10/05/2019 25 lần
88 17 lần 10/05/2019 22 lần
35 16 lần 17/05/2019 40 lần
26 15 lần 24/05/2019 18 lần
62 15 lần 24/05/2019 25 lần
80 15 lần 24/05/2019 20 lần
09 14 lần 31/05/2019 25 lần
40 14 lần 31/05/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 - 62 15 lần 24/05/2019 13 lần
29 - 92 10 lần 28/06/2019 15 lần
78 - 87 8 lần 12/07/2019 14 lần
09 - 90 7 lần 19/07/2019 10 lần
34 - 43 7 lần 19/07/2019 15 lần
08 - 80 6 lần 26/07/2019 16 lần
24 - 42 6 lần 26/07/2019 11 lần
04 - 40 5 lần 02/08/2019 12 lần
69 - 96 5 lần 02/08/2019 14 lần
12 - 21 4 lần 09/08/2019 13 lần
X