Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
37 30 lần 27/09/2019 30 lần
10 26 lần 25/10/2019 26 lần
48 16 lần 03/01/2020 28 lần
28 15 lần 10/01/2020 15 lần
52 15 lần 10/01/2020 24 lần
64 14 lần 17/01/2020 17 lần
32 13 lần 24/01/2020 21 lần
58 13 lần 24/01/2020 31 lần
93 13 lần 24/01/2020 21 lần
61 12 lần 31/01/2020 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
37 - 73 9 lần 21/02/2020 20 lần
67 - 76 8 lần 28/02/2020 9 lần
17 - 71 7 lần 06/03/2020 13 lần
01 - 10 6 lần 13/03/2020 13 lần
25 - 52 6 lần 13/03/2020 12 lần
39 - 93 6 lần 13/03/2020 15 lần
57 - 75 6 lần 13/03/2020 12 lần
09 - 90 5 lần 20/03/2020 12 lần
38 - 83 5 lần 20/03/2020 12 lần
34 - 43 4 lần 27/03/2020 10 lần
X