Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long, XSVL ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 18 lần 12/04/2019 21 lần
31 17 lần 19/04/2019 40 lần
54 17 lần 19/04/2019 22 lần
70 16 lần 26/04/2019 19 lần
81 16 lần 26/04/2019 19 lần
35 13 lần 17/05/2019 28 lần
60 13 lần 17/05/2019 15 lần
04 12 lần 24/05/2019 20 lần
27 12 lần 24/05/2019 18 lần
44 12 lần 24/05/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 11 lần 31/05/2019 13 lần
13 - 31 8 lần 21/06/2019 13 lần
04 - 40 6 lần 05/07/2019 13 lần
18 - 81 6 lần 05/07/2019 11 lần
03 - 30 5 lần 12/07/2019 14 lần
27 - 72 5 lần 12/07/2019 11 lần
47 - 74 5 lần 12/07/2019 13 lần
67 - 76 5 lần 12/07/2019 9 lần
79 - 97 5 lần 12/07/2019 14 lần
34 - 43 4 lần 19/07/2019 10 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 22 lần 15/03/2019 42 lần
9 20 lần 29/03/2019 24 lần
1 12 lần 24/05/2019 33 lần
0 10 lần 07/06/2019 32 lần
8 9 lần 14/06/2019 26 lần
7 4 lần 19/07/2019 32 lần
6 3 lần 26/07/2019 47 lần
5 2 lần 02/08/2019 25 lần
4 1 lần 09/08/2019 38 lần
2 0 lần 16/08/2019 42 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 34 lần 21/12/2018 27 lần
0 19 lần 05/04/2019 26 lần
5 14 lần 10/05/2019 32 lần
7 9 lần 14/06/2019 24 lần
9 8 lần 21/06/2019 41 lần
1 7 lần 28/06/2019 61 lần
4 5 lần 12/07/2019 54 lần
3 2 lần 02/08/2019 45 lần
8 1 lần 09/08/2019 23 lần
2 0 lần 16/08/2019 54 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 39 lần 16/11/2018 33 lần
7 30 lần 18/01/2019 35 lần
0 18 lần 12/04/2019 47 lần
3 7 lần 28/06/2019 23 lần
6 6 lần 05/07/2019 25 lần
1 5 lần 12/07/2019 50 lần
5 4 lần 19/07/2019 36 lần
8 2 lần 02/08/2019 47 lần
2 1 lần 09/08/2019 28 lần
4 0 lần 16/08/2019 37 lần
X