Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long, XSVL ngày 17-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 25 lần 12/04/2019 25 lần
54 24 lần 19/04/2019 24 lần
35 20 lần 17/05/2019 28 lần
60 20 lần 17/05/2019 20 lần
04 19 lần 24/05/2019 20 lần
44 19 lần 24/05/2019 24 lần
83 19 lần 24/05/2019 19 lần
03 17 lần 07/06/2019 26 lần
11 16 lần 14/06/2019 29 lần
33 16 lần 14/06/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 10 lần 26/07/2019 13 lần
78 - 87 10 lần 26/07/2019 13 lần
68 - 86 7 lần 16/08/2019 15 lần
06 - 60 6 lần 23/08/2019 13 lần
56 - 65 4 lần 06/09/2019 13 lần
03 - 30 3 lần 13/09/2019 14 lần
13 - 31 3 lần 13/09/2019 13 lần
29 - 92 3 lần 13/09/2019 15 lần
57 - 75 3 lần 13/09/2019 12 lần
15 - 51 2 lần 20/09/2019 15 lần
X