Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long, XSVL ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
74 25 lần 20/07/2018 25 lần
50 23 lần 03/08/2018 23 lần
09 22 lần 10/08/2018 22 lần
51 19 lần 31/08/2018 28 lần
24 15 lần 28/09/2018 22 lần
63 15 lần 28/09/2018 19 lần
11 13 lần 12/10/2018 20 lần
58 13 lần 12/10/2018 31 lần
19 12 lần 19/10/2018 18 lần
66 12 lần 19/10/2018 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 11 lần 26/10/2018 14 lần
47 - 74 9 lần 09/11/2018 13 lần
13 - 31 6 lần 30/11/2018 13 lần
29 - 92 6 lần 30/11/2018 15 lần
17 - 71 5 lần 07/12/2018 13 lần
37 - 73 4 lần 14/12/2018 18 lần
67 - 76 4 lần 14/12/2018 9 lần
02 - 20 3 lần 21/12/2018 27 lần
18 - 81 3 lần 21/12/2018 11 lần
24 - 42 3 lần 21/12/2018 17 lần
X