Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long, XSVL ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
50 32 lần 03/08/2018 32 lần
11 22 lần 12/10/2018 22 lần
58 22 lần 12/10/2018 31 lần
19 21 lần 19/10/2018 21 lần
12 15 lần 30/11/2018 23 lần
02 14 lần 07/12/2018 34 lần
77 14 lần 07/12/2018 29 lần
22 13 lần 14/12/2018 26 lần
25 13 lần 14/12/2018 18 lần
37 13 lần 14/12/2018 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 10 lần 04/01/2019 11 lần
79 - 97 9 lần 11/01/2019 14 lần
69 - 96 8 lần 18/01/2019 13 lần
45 - 54 7 lần 25/01/2019 15 lần
24 - 42 6 lần 01/02/2019 17 lần
23 - 32 5 lần 08/02/2019 11 lần
49 - 94 5 lần 08/02/2019 10 lần
01 - 10 4 lần 15/02/2019 13 lần
46 - 64 4 lần 15/02/2019 11 lần
06 - 60 3 lần 22/02/2019 13 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 15 lần 30/11/2018 32 lần
2 13 lần 14/12/2018 42 lần
0 8 lần 18/01/2019 32 lần
8 7 lần 25/01/2019 26 lần
4 6 lần 01/02/2019 38 lần
6 4 lần 15/02/2019 47 lần
9 3 lần 22/02/2019 24 lần
5 2 lần 01/03/2019 25 lần
1 1 lần 08/03/2019 33 lần
3 0 lần 15/03/2019 42 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 35 lần 13/07/2018 61 lần
6 12 lần 21/12/2018 27 lần
0 10 lần 04/01/2019 26 lần
4 7 lần 25/01/2019 54 lần
8 6 lần 01/02/2019 23 lần
2 5 lần 08/02/2019 54 lần
9 3 lần 22/02/2019 41 lần
7 2 lần 01/03/2019 24 lần
3 1 lần 08/03/2019 45 lần
5 0 lần 15/03/2019 32 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 22 lần 12/10/2018 47 lần
9 17 lần 16/11/2018 33 lần
1 16 lần 23/11/2018 50 lần
6 10 lần 04/01/2019 22 lần
7 8 lần 18/01/2019 35 lần
5 5 lần 08/02/2019 36 lần
3 4 lần 15/02/2019 23 lần
2 2 lần 01/03/2019 28 lần
4 1 lần 08/03/2019 37 lần
8 0 lần 15/03/2019 47 lần
X