Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long, XSVL ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
50 44 lần 03/08/2018 44 lần
12 27 lần 30/11/2018 27 lần
23 21 lần 11/01/2019 21 lần
69 20 lần 18/01/2019 25 lần
49 17 lần 08/02/2019 27 lần
59 16 lần 15/02/2019 21 lần
78 15 lần 22/02/2019 19 lần
75 14 lần 01/03/2019 19 lần
38 12 lần 15/03/2019 22 lần
63 12 lần 15/03/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 9 lần 05/04/2019 15 lần
02 - 20 8 lần 12/04/2019 27 lần
47 - 74 7 lần 19/04/2019 13 lần
16 - 61 6 lần 26/04/2019 16 lần
19 - 91 5 lần 03/05/2019 12 lần
24 - 42 5 lần 03/05/2019 17 lần
26 - 62 5 lần 03/05/2019 13 lần
68 - 86 5 lần 03/05/2019 15 lần
23 - 32 4 lần 10/05/2019 12 lần
36 - 63 4 lần 10/05/2019 9 lần
X