Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long, XSVL ngày 17-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 21 lần 12/04/2019 21 lần
54 20 lần 19/04/2019 22 lần
35 16 lần 17/05/2019 28 lần
60 16 lần 17/05/2019 16 lần
04 15 lần 24/05/2019 20 lần
44 15 lần 24/05/2019 24 lần
83 15 lần 24/05/2019 18 lần
03 13 lần 07/06/2019 26 lần
41 13 lần 07/06/2019 21 lần
11 12 lần 14/06/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 6 lần 26/07/2019 13 lần
45 - 54 6 lần 26/07/2019 15 lần
78 - 87 6 lần 26/07/2019 13 lần
35 - 53 5 lần 02/08/2019 21 lần
15 - 51 4 lần 09/08/2019 15 lần
19 - 91 4 lần 09/08/2019 12 lần
02 - 20 3 lần 16/08/2019 27 lần
08 - 80 3 lần 16/08/2019 15 lần
68 - 86 3 lần 16/08/2019 15 lần
06 - 60 2 lần 23/08/2019 13 lần
X