Lo gan Vĩnh Long – Thống kê lo gan XSVL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vĩnh Long

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
04 33 lần 24/05/2019 33 lần
81 20 lần 23/08/2019 20 lần
47 19 lần 30/08/2019 19 lần
14 18 lần 06/09/2019 28 lần
73 16 lần 20/09/2019 22 lần
17 15 lần 27/09/2019 30 lần
21 15 lần 27/09/2019 21 lần
37 15 lần 27/09/2019 25 lần
59 15 lần 27/09/2019 21 lần
32 14 lần 04/10/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
37 - 73 15 lần 27/09/2019 18 lần
14 - 41 13 lần 11/10/2019 21 lần
18 - 81 13 lần 11/10/2019 11 lần
12 - 21 12 lần 18/10/2019 11 lần
59 - 95 7 lần 22/11/2019 15 lần
49 - 94 6 lần 29/11/2019 11 lần
04 - 40 5 lần 06/12/2019 13 lần
17 - 71 5 lần 06/12/2019 13 lần
23 - 32 4 lần 13/12/2019 12 lần
26 - 62 4 lần 13/12/2019 13 lần
X