Lo gan Vũng Tàu – Thống kê lo gan XSVT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu, XSVT ngày 21-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
85 24 lần 26/03/2019 34 lần
26 21 lần 16/04/2019 32 lần
46 18 lần 07/05/2019 20 lần
71 17 lần 14/05/2019 18 lần
70 16 lần 21/05/2019 21 lần
89 15 lần 28/05/2019 16 lần
15 13 lần 11/06/2019 19 lần
61 13 lần 11/06/2019 20 lần
65 13 lần 11/06/2019 17 lần
82 13 lần 11/06/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 - 62 12 lần 18/06/2019 11 lần
15 - 51 7 lần 23/07/2019 10 lần
28 - 82 7 lần 23/07/2019 13 lần
08 - 80 5 lần 06/08/2019 14 lần
14 - 41 5 lần 06/08/2019 13 lần
34 - 43 5 lần 06/08/2019 12 lần
07 - 70 4 lần 13/08/2019 12 lần
45 - 54 4 lần 13/08/2019 17 lần
46 - 64 4 lần 13/08/2019 15 lần
67 - 76 3 lần 20/08/2019 10 lần
X