Lo gan Vũng Tàu – Thống kê lo gan XSVT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 24 lần 27/08/2019 24 lần
29 21 lần 17/09/2019 21 lần
39 21 lần 17/09/2019 33 lần
06 17 lần 15/10/2019 20 lần
12 16 lần 22/10/2019 19 lần
76 13 lần 12/11/2019 22 lần
88 13 lần 12/11/2019 26 lần
28 12 lần 19/11/2019 27 lần
44 12 lần 19/11/2019 26 lần
15 11 lần 26/11/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
67 - 76 10 lần 03/12/2019 10 lần
12 - 21 6 lần 31/12/2019 10 lần
46 - 64 6 lần 31/12/2019 15 lần
25 - 52 5 lần 07/01/2020 19 lần
38 - 83 5 lần 07/01/2020 19 lần
03 - 30 4 lần 14/01/2020 11 lần
39 - 93 4 lần 14/01/2020 14 lần
59 - 95 4 lần 14/01/2020 12 lần
08 - 80 3 lần 21/01/2020 14 lần
15 - 51 3 lần 21/01/2020 13 lần
X