Lo gan Vũng Tàu – Thống kê lo gan XSVT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu, XSVT ngày 21-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 42 lần 24/04/2018 42 lần
13 20 lần 25/09/2018 20 lần
26 19 lần 02/10/2018 32 lần
51 19 lần 02/10/2018 19 lần
68 18 lần 09/10/2018 36 lần
06 17 lần 16/10/2018 17 lần
25 17 lần 16/10/2018 27 lần
90 16 lần 23/10/2018 20 lần
61 15 lần 30/10/2018 20 lần
24 14 lần 06/11/2018 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 - 52 17 lần 16/10/2018 19 lần
45 - 54 9 lần 11/12/2018 10 lần
26 - 62 8 lần 18/12/2018 9 lần
67 - 76 6 lần 01/01/2019 10 lần
04 - 40 5 lần 08/01/2019 11 lần
16 - 61 4 lần 15/01/2019 11 lần
68 - 86 4 lần 15/01/2019 13 lần
02 - 20 3 lần 22/01/2019 17 lần
06 - 60 3 lần 22/01/2019 12 lần
08 - 80 3 lần 22/01/2019 12 lần
X