Lo gan Vũng Tàu – Thống kê lo gan XSVT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu, XSVT ngày 19-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
92 21 lần 12/03/2019 21 lần
85 19 lần 26/03/2019 34 lần
27 18 lần 02/04/2019 24 lần
26 16 lần 16/04/2019 32 lần
57 15 lần 23/04/2019 32 lần
20 14 lần 30/04/2019 23 lần
46 13 lần 07/05/2019 20 lần
29 12 lần 14/05/2019 16 lần
71 12 lần 14/05/2019 18 lần
76 12 lần 14/05/2019 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 12 lần 14/05/2019 10 lần
26 - 62 7 lần 18/06/2019 11 lần
27 - 72 7 lần 18/06/2019 13 lần
47 - 74 6 lần 25/06/2019 8 lần
39 - 93 5 lần 02/07/2019 14 lần
01 - 10 4 lần 09/07/2019 11 lần
24 - 42 4 lần 09/07/2019 11 lần
38 - 83 4 lần 09/07/2019 19 lần
37 - 73 3 lần 16/07/2019 11 lần
49 - 94 3 lần 16/07/2019 10 lần
X