Lo gan Vũng Tàu – Thống kê lo gan XSVT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu, XSVT ngày 17-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
71 21 lần 14/05/2019 21 lần
89 19 lần 28/05/2019 19 lần
15 17 lần 11/06/2019 19 lần
61 17 lần 11/06/2019 20 lần
65 17 lần 11/06/2019 17 lần
19 14 lần 02/07/2019 29 lần
79 14 lần 02/07/2019 32 lần
94 13 lần 09/07/2019 31 lần
37 12 lần 16/07/2019 18 lần
60 12 lần 16/07/2019 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 11 lần 23/07/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 06/08/2019 14 lần
45 - 54 8 lần 13/08/2019 17 lần
01 - 10 6 lần 27/08/2019 11 lần
69 - 96 6 lần 27/08/2019 10 lần
04 - 40 5 lần 03/09/2019 11 lần
19 - 91 5 lần 03/09/2019 14 lần
18 - 81 4 lần 10/09/2019 16 lần
49 - 94 4 lần 10/09/2019 10 lần
56 - 65 4 lần 10/09/2019 10 lần
X