Lo gan Vũng Tàu – Thống kê lo gan XSVT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu, XSVT ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 29 lần 13/11/2018 29 lần
45 28 lần 20/11/2018 28 lần
53 22 lần 01/01/2019 37 lần
82 21 lần 08/01/2019 21 lần
00 17 lần 05/02/2019 17 lần
31 14 lần 26/02/2019 41 lần
80 14 lần 26/02/2019 37 lần
08 13 lần 05/03/2019 22 lần
84 13 lần 05/03/2019 19 lần
06 12 lần 12/03/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
08 - 80 13 lần 05/03/2019 12 lần
06 - 60 11 lần 19/03/2019 12 lần
39 - 93 6 lần 23/04/2019 14 lần
48 - 84 6 lần 23/04/2019 12 lần
03 - 30 5 lần 30/04/2019 11 lần
13 - 31 5 lần 30/04/2019 19 lần
23 - 32 5 lần 30/04/2019 11 lần
34 - 43 5 lần 30/04/2019 12 lần
12 - 21 4 lần 07/05/2019 10 lần
25 - 52 4 lần 07/05/2019 19 lần
X