Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
50 25 lần 26/08/2018 25 lần
66 19 lần 01/09/2018 29 lần
52 12 lần 08/09/2018 21 lần
84 12 lần 08/09/2018 29 lần
14 11 lần 09/09/2018 25 lần
86 10 lần 10/09/2018 28 lần
11 8 lần 12/09/2018 27 lần
21 8 lần 12/09/2018 28 lần
24 7 lần 13/09/2018 25 lần
35 7 lần 13/09/2018 35 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 6 lần 14/09/2018 12 lần
48 - 84 5 lần 15/09/2018 14 lần
59 - 95 5 lần 15/09/2018 12 lần
07 - 70 4 lần 16/09/2018 13 lần
16 - 61 4 lần 16/09/2018 14 lần
05 - 50 3 lần 17/09/2018 19 lần
12 - 21 3 lần 17/09/2018 12 lần
25 - 52 3 lần 17/09/2018 14 lần
27 - 72 3 lần 17/09/2018 12 lần
67 - 76 3 lần 17/09/2018 12 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 28 lần 23/08/2018 59 lần
0 16 lần 04/09/2018 61 lần
1 12 lần 08/09/2018 70 lần
5 8 lần 12/09/2018 58 lần
8 6 lần 14/09/2018 56 lần
6 4 lần 16/09/2018 56 lần
4 3 lần 17/09/2018 55 lần
2 2 lần 18/09/2018 67 lần
7 1 lần 19/09/2018 39 lần
9 0 lần 20/09/2018 51 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 25 lần 26/08/2018 52 lần
9 17 lần 03/09/2018 71 lần
4 14 lần 06/09/2018 45 lần
5 10 lần 10/09/2018 61 lần
2 7 lần 13/09/2018 78 lần
8 6 lần 14/09/2018 70 lần
3 3 lần 17/09/2018 57 lần
0 2 lần 18/09/2018 57 lần
7 1 lần 19/09/2018 61 lần
6 0 lần 20/09/2018 56 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 17 lần 03/09/2018 56 lần
0 14 lần 06/09/2018 52 lần
1 8 lần 12/09/2018 52 lần
8 7 lần 13/09/2018 59 lần
6 6 lần 14/09/2018 66 lần
9 4 lần 16/09/2018 35 lần
7 3 lần 17/09/2018 54 lần
2 2 lần 18/09/2018 64 lần
4 1 lần 19/09/2018 56 lần
5 0 lần 20/09/2018 58 lần
X