Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
83 14 lần 05/01/2019 27 lần
91 13 lần 06/01/2019 25 lần
68 12 lần 07/01/2019 20 lần
06 10 lần 09/01/2019 24 lần
82 10 lần 09/01/2019 20 lần
08 9 lần 10/01/2019 21 lần
01 9 lần 10/01/2019 24 lần
17 8 lần 11/01/2019 29 lần
41 8 lần 11/01/2019 22 lần
80 8 lần 11/01/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
08 - 80 8 lần 11/01/2019 11 lần
01 - 10 4 lần 15/01/2019 10 lần
09 - 90 4 lần 15/01/2019 11 lần
19 - 91 4 lần 15/01/2019 10 lần
03 - 30 3 lần 16/01/2019 10 lần
28 - 82 3 lần 16/01/2019 17 lần
59 - 95 3 lần 16/01/2019 12 lần
79 - 97 3 lần 16/01/2019 12 lần
12 - 21 2 lần 17/01/2019 12 lần
16 - 61 2 lần 17/01/2019 14 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 17 lần 02/01/2019 61 lần
7 10 lần 09/01/2019 39 lần
5 9 lần 10/01/2019 58 lần
2 7 lần 12/01/2019 67 lần
3 6 lần 13/01/2019 59 lần
4 5 lần 14/01/2019 55 lần
6 4 lần 15/01/2019 56 lần
1 2 lần 17/01/2019 70 lần
8 1 lần 18/01/2019 56 lần
9 0 lần 19/01/2019 51 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 20 lần 30/12/2018 57 lần
8 17 lần 02/01/2019 70 lần
7 15 lần 04/01/2019 61 lần
0 11 lần 08/01/2019 57 lần
4 7 lần 12/01/2019 45 lần
1 6 lần 13/01/2019 52 lần
5 4 lần 15/01/2019 61 lần
6 2 lần 17/01/2019 56 lần
9 1 lần 18/01/2019 71 lần
2 0 lần 19/01/2019 78 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 21 lần 29/12/2018 64 lần
3 19 lần 31/12/2018 56 lần
0 13 lần 06/01/2019 52 lần
8 11 lần 08/01/2019 59 lần
5 8 lần 11/01/2019 58 lần
6 7 lần 12/01/2019 66 lần
9 5 lần 14/01/2019 38 lần
4 3 lần 16/01/2019 56 lần
7 1 lần 18/01/2019 54 lần
1 0 lần 19/01/2019 52 lần
X