Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
41 21 lần 22/10/2019 22 lần
37 20 lần 23/10/2019 23 lần
53 20 lần 23/10/2019 23 lần
18 15 lần 28/10/2019 30 lần
13 14 lần 29/10/2019 23 lần
82 14 lần 29/10/2019 20 lần
89 12 lần 31/10/2019 23 lần
61 11 lần 01/11/2019 18 lần
46 10 lần 02/11/2019 25 lần
68 10 lần 02/11/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 9 lần 03/11/2019 16 lần
13 - 31 5 lần 07/11/2019 13 lần
45 - 54 5 lần 07/11/2019 10 lần
24 - 42 4 lần 08/11/2019 11 lần
68 - 86 4 lần 08/11/2019 13 lần
06 - 60 3 lần 09/11/2019 16 lần
37 - 73 3 lần 09/11/2019 15 lần
38 - 83 3 lần 09/11/2019 23 lần
89 - 98 3 lần 09/11/2019 12 lần
01 - 10 2 lần 10/11/2019 10 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 20 lần 23/10/2019 58 lần
7 19 lần 24/10/2019 39 lần
3 15 lần 28/10/2019 59 lần
6 11 lần 01/11/2019 56 lần
8 6 lần 06/11/2019 56 lần
2 5 lần 07/11/2019 67 lần
9 4 lần 08/11/2019 51 lần
0 3 lần 09/11/2019 61 lần
1 1 lần 11/11/2019 70 lần
4 0 lần 12/11/2019 55 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 37 lần 06/10/2019 61 lần
7 21 lần 22/10/2019 61 lần
9 15 lần 28/10/2019 71 lần
8 11 lần 01/11/2019 70 lần
3 8 lần 04/11/2019 57 lần
1 6 lần 06/11/2019 52 lần
2 3 lần 09/11/2019 78 lần
0 2 lần 10/11/2019 57 lần
6 1 lần 11/11/2019 56 lần
4 0 lần 12/11/2019 45 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 27 lần 16/10/2019 58 lần
0 21 lần 22/10/2019 52 lần
4 11 lần 01/11/2019 56 lần
3 10 lần 02/11/2019 56 lần
9 6 lần 06/11/2019 38 lần
6 5 lần 07/11/2019 66 lần
2 3 lần 09/11/2019 64 lần
1 2 lần 10/11/2019 52 lần
7 1 lần 11/11/2019 54 lần
8 0 lần 12/11/2019 59 lần
X