Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
24 17 lần 08/05/2019 25 lần
11 16 lần 09/05/2019 27 lần
30 13 lần 12/05/2019 29 lần
14 12 lần 13/05/2019 25 lần
22 12 lần 13/05/2019 24 lần
97 12 lần 13/05/2019 25 lần
17 10 lần 15/05/2019 29 lần
06 9 lần 16/05/2019 24 lần
23 9 lần 16/05/2019 23 lần
28 9 lần 16/05/2019 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
14 - 41 6 lần 19/05/2019 11 lần
12 - 21 5 lần 20/05/2019 12 lần
28 - 82 5 lần 20/05/2019 17 lần
04 - 40 4 lần 21/05/2019 12 lần
09 - 90 4 lần 21/05/2019 11 lần
05 - 50 3 lần 22/05/2019 19 lần
58 - 85 3 lần 22/05/2019 12 lần
03 - 30 2 lần 23/05/2019 10 lần
08 - 80 2 lần 23/05/2019 11 lần
34 - 43 2 lần 23/05/2019 14 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 35 lần 20/04/2019 51 lần
7 21 lần 04/05/2019 39 lần
2 17 lần 08/05/2019 67 lần
5 16 lần 09/05/2019 58 lần
0 14 lần 11/05/2019 61 lần
4 7 lần 18/05/2019 55 lần
1 6 lần 19/05/2019 70 lần
8 2 lần 23/05/2019 56 lần
6 1 lần 24/05/2019 56 lần
3 0 lần 25/05/2019 59 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 26 lần 29/04/2019 61 lần
1 21 lần 04/05/2019 52 lần
0 14 lần 11/05/2019 57 lần
8 12 lần 13/05/2019 70 lần
6 9 lần 16/05/2019 56 lần
9 7 lần 18/05/2019 71 lần
2 6 lần 19/05/2019 78 lần
4 4 lần 21/05/2019 45 lần
5 3 lần 22/05/2019 61 lần
3 0 lần 25/05/2019 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 29 lần 26/04/2019 64 lần
4 12 lần 13/05/2019 56 lần
5 8 lần 17/05/2019 58 lần
3 6 lần 19/05/2019 56 lần
0 5 lần 20/05/2019 52 lần
7 4 lần 21/05/2019 54 lần
8 3 lần 22/05/2019 59 lần
1 2 lần 23/05/2019 52 lần
9 1 lần 24/05/2019 38 lần
6 0 lần 25/05/2019 66 lần
X