Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 15 lần 31/01/2018 25 lần
14 12 lần 03/02/2018 25 lần
34 12 lần 03/02/2018 22 lần
03 11 lần 04/02/2018 18 lần
65 11 lần 04/02/2018 29 lần
90 11 lần 04/02/2018 23 lần
07 10 lần 05/02/2018 19 lần
69 10 lần 05/02/2018 21 lần
18 9 lần 06/02/2018 30 lần
86 9 lần 06/02/2018 28 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
34 - 43 8 lần 07/02/2018 14 lần
07 - 70 7 lần 08/02/2018 13 lần
03 - 30 5 lần 10/02/2018 10 lần
01 - 10 4 lần 11/02/2018 9 lần
18 - 81 4 lần 11/02/2018 11 lần
27 - 72 4 lần 11/02/2018 12 lần
47 - 74 4 lần 11/02/2018 13 lần
68 - 86 4 lần 11/02/2018 12 lần
58 - 85 3 lần 12/02/2018 12 lần
13 - 31 2 lần 13/02/2018 10 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 43 lần 03/01/2018 70 lần
3 25 lần 21/01/2018 59 lần
5 14 lần 01/02/2018 58 lần
4 11 lần 04/02/2018 55 lần
2 6 lần 09/02/2018 67 lần
6 4 lần 11/02/2018 56 lần
9 3 lần 12/02/2018 46 lần
8 2 lần 13/02/2018 56 lần
7 1 lần 14/02/2018 39 lần
0 0 lần 19/02/2018 61 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 37 lần 09/01/2018 40 lần
4 33 lần 13/01/2018 45 lần
6 30 lần 16/01/2018 56 lần
0 24 lần 22/01/2018 57 lần
7 17 lần 29/01/2018 61 lần
3 11 lần 04/02/2018 57 lần
5 6 lần 09/02/2018 61 lần
9 2 lần 13/02/2018 71 lần
1 1 lần 14/02/2018 41 lần
8 0 lần 19/02/2018 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 41 lần 05/01/2018 42 lần
3 27 lần 19/01/2018 56 lần
6 14 lần 01/02/2018 66 lần
0 13 lần 02/02/2018 52 lần
1 10 lần 05/02/2018 52 lần
2 7 lần 08/02/2018 64 lần
9 5 lần 10/02/2018 35 lần
4 4 lần 11/02/2018 56 lần
7 2 lần 13/02/2018 37 lần
8 0 lần 19/02/2018 59 lần
x