Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
33 20 lần 31/10/2018 20 lần
73 14 lần 06/11/2018 18 lần
00 13 lần 07/11/2018 28 lần
45 11 lần 09/11/2018 21 lần
23 10 lần 10/11/2018 23 lần
40 10 lần 10/11/2018 26 lần
32 9 lần 11/11/2018 22 lần
81 9 lần 11/11/2018 22 lần
19 8 lần 12/11/2018 20 lần
84 8 lần 12/11/2018 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 9 lần 11/11/2018 12 lần
04 - 40 7 lần 13/11/2018 11 lần
69 - 96 5 lần 15/11/2018 11 lần
35 - 53 4 lần 16/11/2018 15 lần
03 - 30 3 lần 17/11/2018 10 lần
28 - 82 3 lần 17/11/2018 17 lần
39 - 93 3 lần 17/11/2018 10 lần
48 - 84 3 lần 17/11/2018 14 lần
59 - 95 3 lần 17/11/2018 12 lần
12 - 21 2 lần 18/11/2018 12 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 24 lần 27/10/2018 51 lần
3 17 lần 03/11/2018 59 lần
1 13 lần 07/11/2018 70 lần
6 11 lần 09/11/2018 56 lần
7 8 lần 12/11/2018 39 lần
5 7 lần 13/11/2018 58 lần
8 5 lần 15/11/2018 56 lần
4 2 lần 18/11/2018 55 lần
0 1 lần 19/11/2018 61 lần
2 0 lần 20/11/2018 67 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 48 lần 03/10/2018 61 lần
3 25 lần 26/10/2018 57 lần
6 23 lần 28/10/2018 56 lần
5 14 lần 06/11/2018 61 lần
0 8 lần 12/11/2018 57 lần
9 7 lần 13/11/2018 71 lần
8 4 lần 16/11/2018 70 lần
4 2 lần 18/11/2018 45 lần
1 1 lần 19/11/2018 52 lần
2 0 lần 20/11/2018 78 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 24 lần 27/10/2018 56 lần
9 21 lần 30/10/2018 35 lần
0 14 lần 06/11/2018 52 lần
7 8 lần 12/11/2018 54 lần
5 6 lần 14/11/2018 58 lần
6 5 lần 15/11/2018 66 lần
2 3 lần 17/11/2018 64 lần
8 2 lần 18/11/2018 59 lần
1 1 lần 19/11/2018 52 lần
4 0 lần 20/11/2018 56 lần
X