Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 14 lần 02/07/2019 20 lần
47 12 lần 04/07/2019 29 lần
03 11 lần 05/07/2019 25 lần
60 10 lần 06/07/2019 22 lần
95 9 lần 07/07/2019 27 lần
13 8 lần 08/07/2019 23 lần
50 8 lần 08/07/2019 26 lần
09 7 lần 09/07/2019 24 lần
18 7 lần 09/07/2019 30 lần
39 7 lần 09/07/2019 38 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 5 lần 11/07/2019 12 lần
16 - 61 4 lần 12/07/2019 14 lần
48 - 84 4 lần 12/07/2019 14 lần
19 - 91 3 lần 13/07/2019 10 lần
24 - 42 3 lần 13/07/2019 11 lần
36 - 63 3 lần 13/07/2019 16 lần
79 - 97 3 lần 13/07/2019 12 lần
01 - 10 2 lần 14/07/2019 10 lần
05 - 50 2 lần 14/07/2019 19 lần
28 - 82 2 lần 14/07/2019 17 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 40 lần 06/06/2019 55 lần
1 35 lần 11/06/2019 70 lần
7 14 lần 02/07/2019 39 lần
2 12 lần 04/07/2019 67 lần
3 11 lần 05/07/2019 59 lần
6 5 lần 11/07/2019 56 lần
8 4 lần 12/07/2019 56 lần
9 3 lần 13/07/2019 51 lần
0 1 lần 15/07/2019 61 lần
5 0 lần 16/07/2019 58 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 32 lần 14/06/2019 52 lần
4 15 lần 01/07/2019 45 lần
8 13 lần 03/07/2019 70 lần
3 8 lần 08/07/2019 57 lần
0 7 lần 09/07/2019 57 lần
6 5 lần 11/07/2019 56 lần
9 4 lần 12/07/2019 71 lần
2 2 lần 14/07/2019 78 lần
7 1 lần 15/07/2019 61 lần
5 0 lần 16/07/2019 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 27 lần 19/06/2019 59 lần
3 19 lần 27/06/2019 56 lần
4 16 lần 30/06/2019 56 lần
5 9 lần 07/07/2019 58 lần
1 8 lần 08/07/2019 52 lần
9 7 lần 09/07/2019 38 lần
6 3 lần 13/07/2019 66 lần
2 2 lần 14/07/2019 64 lần
7 1 lần 15/07/2019 54 lần
0 0 lần 16/07/2019 52 lần
X