Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 34 lần 19/04/2018 34 lần
97 21 lần 02/05/2018 21 lần
06 13 lần 10/05/2018 24 lần
96 12 lần 11/05/2018 28 lần
28 11 lần 12/05/2018 30 lần
59 10 lần 13/05/2018 20 lần
81 10 lần 13/05/2018 22 lần
75 9 lần 14/05/2018 22 lần
98 8 lần 15/05/2018 24 lần
13 7 lần 16/05/2018 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
13 - 31 7 lần 16/05/2018 10 lần
57 - 75 7 lần 16/05/2018 10 lần
18 - 81 5 lần 18/05/2018 11 lần
89 - 98 5 lần 18/05/2018 10 lần
45 - 54 4 lần 19/05/2018 10 lần
48 - 84 4 lần 19/05/2018 14 lần
05 - 50 3 lần 20/05/2018 12 lần
07 - 70 3 lần 20/05/2018 13 lần
29 - 92 3 lần 20/05/2018 12 lần
35 - 53 3 lần 20/05/2018 15 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 46 lần 07/04/2018 46 lần
5 22 lần 01/05/2018 58 lần
6 14 lần 09/05/2018 56 lần
0 12 lần 11/05/2018 61 lần
8 11 lần 12/05/2018 56 lần
2 6 lần 17/05/2018 67 lần
7 3 lần 20/05/2018 39 lần
1 2 lần 21/05/2018 70 lần
3 1 lần 22/05/2018 59 lần
4 0 lần 23/05/2018 55 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 24 lần 29/04/2018 61 lần
9 21 lần 02/05/2018 71 lần
2 18 lần 05/05/2018 78 lần
8 17 lần 06/05/2018 70 lần
6 8 lần 15/05/2018 56 lần
3 6 lần 17/05/2018 57 lần
5 4 lần 19/05/2018 61 lần
1 2 lần 21/05/2018 41 lần
0 1 lần 22/05/2018 57 lần
4 0 lần 23/05/2018 45 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 16 lần 07/05/2018 52 lần
6 14 lần 09/05/2018 66 lần
1 13 lần 10/05/2018 52 lần
5 6 lần 17/05/2018 58 lần
4 5 lần 18/05/2018 56 lần
9 4 lần 19/05/2018 35 lần
7 3 lần 20/05/2018 37 lần
2 2 lần 21/05/2018 64 lần
3 1 lần 22/05/2018 56 lần
8 0 lần 23/05/2018 59 lần
X