Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
11 22 lần 28/06/2018 26 lần
32 18 lần 02/07/2018 22 lần
13 17 lần 03/07/2018 23 lần
63 11 lần 09/07/2018 26 lần
67 11 lần 09/07/2018 23 lần
00 10 lần 10/07/2018 21 lần
05 9 lần 11/07/2018 21 lần
68 9 lần 11/07/2018 20 lần
85 9 lần 11/07/2018 25 lần
08 8 lần 12/07/2018 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 5 lần 15/07/2018 12 lần
34 - 43 4 lần 16/07/2018 14 lần
48 - 84 4 lần 16/07/2018 14 lần
05 - 50 3 lần 17/07/2018 12 lần
25 - 52 3 lần 17/07/2018 13 lần
57 - 75 3 lần 17/07/2018 10 lần
58 - 85 3 lần 17/07/2018 12 lần
01 - 10 2 lần 18/07/2018 10 lần
02 - 20 2 lần 18/07/2018 8 lần
08 - 80 2 lần 18/07/2018 11 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 18 lần 02/07/2018 56 lần
3 17 lần 03/07/2018 59 lần
9 12 lần 08/07/2018 51 lần
5 9 lần 11/07/2018 58 lần
0 7 lần 13/07/2018 61 lần
7 4 lần 16/07/2018 39 lần
2 3 lần 17/07/2018 67 lần
6 2 lần 18/07/2018 56 lần
1 1 lần 19/07/2018 70 lần
4 0 lần 20/07/2018 55 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 27 lần 23/06/2018 56 lần
8 23 lần 27/06/2018 70 lần
2 20 lần 30/06/2018 78 lần
4 9 lần 11/07/2018 45 lần
5 8 lần 12/07/2018 61 lần
0 5 lần 15/07/2018 57 lần
1 4 lần 16/07/2018 52 lần
3 3 lần 17/07/2018 57 lần
7 1 lần 19/07/2018 61 lần
9 0 lần 20/07/2018 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 33 lần 17/06/2018 52 lần
7 23 lần 27/06/2018 37 lần
6 20 lần 30/06/2018 66 lần
2 10 lần 10/07/2018 64 lần
9 9 lần 11/07/2018 35 lần
1 7 lần 13/07/2018 52 lần
4 5 lần 15/07/2018 56 lần
5 2 lần 18/07/2018 58 lần
8 1 lần 19/07/2018 59 lần
3 0 lần 20/07/2018 56 lần
X