Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
10 15 lần 10/03/2019 33 lần
79 14 lần 11/03/2019 15 lần
07 13 lần 12/03/2019 19 lần
12 12 lần 13/03/2019 23 lần
37 12 lần 13/03/2019 23 lần
35 11 lần 14/03/2019 35 lần
29 10 lần 15/03/2019 25 lần
88 10 lần 15/03/2019 21 lần
45 9 lần 16/03/2019 21 lần
60 9 lần 16/03/2019 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 8 lần 17/03/2019 17 lần
06 - 60 6 lần 19/03/2019 16 lần
07 - 70 4 lần 21/03/2019 13 lần
18 - 81 4 lần 21/03/2019 18 lần
48 - 84 4 lần 21/03/2019 14 lần
01 - 10 3 lần 22/03/2019 10 lần
37 - 73 3 lần 22/03/2019 15 lần
49 - 94 3 lần 22/03/2019 13 lần
57 - 75 3 lần 22/03/2019 10 lần
69 - 96 3 lần 22/03/2019 12 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 27 lần 26/02/2019 55 lần
9 13 lần 12/03/2019 51 lần
6 12 lần 13/03/2019 56 lần
5 8 lần 17/03/2019 58 lần
3 7 lần 18/03/2019 59 lần
2 5 lần 20/03/2019 67 lần
8 4 lần 21/03/2019 56 lần
0 2 lần 23/03/2019 61 lần
7 1 lần 24/03/2019 39 lần
1 0 lần 25/03/2019 70 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 20 lần 05/03/2019 56 lần
0 16 lần 09/03/2019 57 lần
8 11 lần 14/03/2019 70 lần
1 8 lần 17/03/2019 52 lần
3 6 lần 19/03/2019 57 lần
4 5 lần 20/03/2019 45 lần
7 3 lần 22/03/2019 61 lần
5 2 lần 23/03/2019 61 lần
2 1 lần 24/03/2019 78 lần
9 0 lần 25/03/2019 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 22 lần 03/03/2019 52 lần
2 17 lần 08/03/2019 64 lần
8 10 lần 15/03/2019 59 lần
7 7 lần 18/03/2019 54 lần
6 5 lần 20/03/2019 66 lần
3 4 lần 21/03/2019 56 lần
4 3 lần 22/03/2019 56 lần
5 2 lần 23/03/2019 58 lần
9 1 lần 24/03/2019 38 lần
0 0 lần 25/03/2019 52 lần
X