Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
40 12 lần 05/09/2019 26 lần
81 11 lần 06/09/2019 22 lần
35 10 lần 07/09/2019 35 lần
59 10 lần 07/09/2019 20 lần
76 10 lần 07/09/2019 20 lần
90 10 lần 07/09/2019 23 lần
13 9 lần 08/09/2019 23 lần
22 9 lần 08/09/2019 24 lần
85 9 lần 08/09/2019 25 lần
95 9 lần 08/09/2019 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 - 95 9 lần 08/09/2019 12 lần
13 - 31 8 lần 09/09/2019 13 lần
58 - 85 7 lần 10/09/2019 12 lần
04 - 40 6 lần 11/09/2019 12 lần
17 - 71 5 lần 12/09/2019 14 lần
18 - 81 4 lần 13/09/2019 18 lần
06 - 60 3 lần 14/09/2019 16 lần
38 - 83 3 lần 14/09/2019 23 lần
12 - 21 2 lần 15/09/2019 12 lần
19 - 91 2 lần 15/09/2019 10 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 27 lần 21/08/2019 59 lần
7 19 lần 29/08/2019 39 lần
2 15 lần 02/09/2019 67 lần
5 12 lần 05/09/2019 58 lần
6 9 lần 08/09/2019 56 lần
1 5 lần 12/09/2019 70 lần
8 4 lần 13/09/2019 56 lần
4 3 lần 14/09/2019 55 lần
9 1 lần 16/09/2019 51 lần
0 0 lần 17/09/2019 61 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 36 lần 12/08/2019 71 lần
0 17 lần 31/08/2019 57 lần
5 15 lần 02/09/2019 61 lần
4 13 lần 04/09/2019 45 lần
6 10 lần 07/09/2019 56 lần
8 9 lần 08/09/2019 70 lần
2 4 lần 13/09/2019 78 lần
3 2 lần 15/09/2019 57 lần
7 1 lần 16/09/2019 61 lần
1 0 lần 17/09/2019 52 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 14 lần 03/09/2019 38 lần
4 9 lần 08/09/2019 56 lần
2 7 lần 10/09/2019 64 lần
5 6 lần 11/09/2019 58 lần
8 5 lần 12/09/2019 59 lần
0 4 lần 13/09/2019 52 lần
7 3 lần 14/09/2019 54 lần
3 2 lần 15/09/2019 56 lần
6 1 lần 16/09/2019 66 lần
1 0 lần 17/09/2019 52 lần
X