menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 29/01/2023
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 29/12/2022 đến ngày 29/01/2023

SốLần xuất hiện
03 5.56% (3 lần)
26 5.56% (3 lần)
39 5.56% (3 lần)
42 5.56% (3 lần)
43 5.56% (3 lần)
07 3.70% (2 lần)
11 3.70% (2 lần)
16 3.70% (2 lần)
20 3.70% (2 lần)
21 3.70% (2 lần)
29 3.70% (2 lần)
32 3.70% (2 lần)
35 3.70% (2 lần)
40 3.70% (2 lần)
01 1.85% (1 lần)
02 1.85% (1 lần)
05 1.85% (1 lần)
08 1.85% (1 lần)
09 1.85% (1 lần)
10 1.85% (1 lần)
13 1.85% (1 lần)
14 1.85% (1 lần)
15 1.85% (1 lần)
18 1.85% (1 lần)
22 1.85% (1 lần)
24 1.85% (1 lần)
25 1.85% (1 lần)
30 1.85% (1 lần)
31 1.85% (1 lần)
33 1.85% (1 lần)
34 1.85% (1 lần)
37 1.85% (1 lần)
38 1.85% (1 lần)
41 1.85% (1 lần)
45 1.85% (1 lần)
04 0.00% (0 lần)
06 0.00% (0 lần)
12 0.00% (0 lần)
17 0.00% (0 lần)
19 0.00% (0 lần)
23 0.00% (0 lần)
27 0.00% (0 lần)
28 0.00% (0 lần)
36 0.00% (0 lần)
44 0.00% (0 lần)
len dau
X