menu xo so
Hôm nay: Thứ Bảy ngày 28/11/2020
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 28/10/2020 đến ngày 28/11/2020

SốLần xuất hiện
01 3.57% (3 lần)
04 3.57% (3 lần)
08 3.57% (3 lần)
12 3.57% (3 lần)
14 3.57% (3 lần)
16 3.57% (3 lần)
17 3.57% (3 lần)
21 3.57% (3 lần)
23 3.57% (3 lần)
24 3.57% (3 lần)
32 3.57% (3 lần)
37 3.57% (3 lần)
40 3.57% (3 lần)
03 2.38% (2 lần)
05 2.38% (2 lần)
07 2.38% (2 lần)
09 2.38% (2 lần)
13 2.38% (2 lần)
18 2.38% (2 lần)
19 2.38% (2 lần)
29 2.38% (2 lần)
30 2.38% (2 lần)
31 2.38% (2 lần)
33 2.38% (2 lần)
35 2.38% (2 lần)
36 2.38% (2 lần)
43 2.38% (2 lần)
44 2.38% (2 lần)
02 1.19% (1 lần)
06 1.19% (1 lần)
10 1.19% (1 lần)
11 1.19% (1 lần)
15 1.19% (1 lần)
20 1.19% (1 lần)
22 1.19% (1 lần)
25 1.19% (1 lần)
26 1.19% (1 lần)
27 1.19% (1 lần)
34 1.19% (1 lần)
38 1.19% (1 lần)
39 1.19% (1 lần)
41 1.19% (1 lần)
45 1.19% (1 lần)
28 0.00% (0 lần)
42 0.00% (0 lần)
len dau
X