menu xo so
Hôm nay: Thứ Tư ngày 07/06/2023
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 07/05/2023 đến ngày 07/06/2023

SốLần xuất hiện
44 8.33% (7 lần)
08 5.95% (5 lần)
09 5.95% (5 lần)
19 5.95% (5 lần)
10 4.76% (4 lần)
13 4.76% (4 lần)
15 4.76% (4 lần)
35 4.76% (4 lần)
03 3.57% (3 lần)
06 3.57% (3 lần)
07 3.57% (3 lần)
27 3.57% (3 lần)
02 2.38% (2 lần)
04 2.38% (2 lần)
11 2.38% (2 lần)
14 2.38% (2 lần)
20 2.38% (2 lần)
28 2.38% (2 lần)
33 2.38% (2 lần)
37 2.38% (2 lần)
41 2.38% (2 lần)
43 2.38% (2 lần)
01 1.19% (1 lần)
16 1.19% (1 lần)
17 1.19% (1 lần)
21 1.19% (1 lần)
22 1.19% (1 lần)
24 1.19% (1 lần)
25 1.19% (1 lần)
30 1.19% (1 lần)
31 1.19% (1 lần)
34 1.19% (1 lần)
36 1.19% (1 lần)
38 1.19% (1 lần)
42 1.19% (1 lần)
45 1.19% (1 lần)
05 0.00% (0 lần)
12 0.00% (0 lần)
18 0.00% (0 lần)
23 0.00% (0 lần)
26 0.00% (0 lần)
29 0.00% (0 lần)
32 0.00% (0 lần)
39 0.00% (0 lần)
40 0.00% (0 lần)
len dau
X