Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 02/03/2020 đến ngày 02/04/2020

Số Lần xuất hiện
10    5.56% (4 lần)
35    5.56% (4 lần)
37    5.56% (4 lần)
45    5.56% (4 lần)
06    4.17% (3 lần)
07    4.17% (3 lần)
17    4.17% (3 lần)
19    4.17% (3 lần)
29    4.17% (3 lần)
44    4.17% (3 lần)
01    2.78% (2 lần)
08    2.78% (2 lần)
13    2.78% (2 lần)
16    2.78% (2 lần)
21    2.78% (2 lần)
23    2.78% (2 lần)
24    2.78% (2 lần)
26    2.78% (2 lần)
31    2.78% (2 lần)
36    2.78% (2 lần)
38    2.78% (2 lần)
39    2.78% (2 lần)
02    1.39% (1 lần)
03    1.39% (1 lần)
04    1.39% (1 lần)
09    1.39% (1 lần)
11    1.39% (1 lần)
12    1.39% (1 lần)
20    1.39% (1 lần)
22    1.39% (1 lần)
28    1.39% (1 lần)
30    1.39% (1 lần)
33    1.39% (1 lần)
41    1.39% (1 lần)
42    1.39% (1 lần)
43    1.39% (1 lần)
05    0.00% (0 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    0.00% (0 lần)
18    0.00% (0 lần)
25    0.00% (0 lần)
27    0.00% (0 lần)
32    0.00% (0 lần)
34    0.00% (0 lần)
40    0.00% (0 lần)
X