menu xo so
Hôm nay: Thứ Năm ngày 30/11/2023
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 30/10/2023 đến ngày 30/11/2023

SốLần xuất hiện
23 6.41% (5 lần)
01 5.13% (4 lần)
15 5.13% (4 lần)
16 5.13% (4 lần)
20 5.13% (4 lần)
02 3.85% (3 lần)
03 3.85% (3 lần)
04 3.85% (3 lần)
13 3.85% (3 lần)
18 3.85% (3 lần)
22 3.85% (3 lần)
25 3.85% (3 lần)
07 2.56% (2 lần)
09 2.56% (2 lần)
10 2.56% (2 lần)
26 2.56% (2 lần)
27 2.56% (2 lần)
31 2.56% (2 lần)
34 2.56% (2 lần)
36 2.56% (2 lần)
37 2.56% (2 lần)
38 2.56% (2 lần)
39 2.56% (2 lần)
41 2.56% (2 lần)
05 1.28% (1 lần)
06 1.28% (1 lần)
12 1.28% (1 lần)
14 1.28% (1 lần)
19 1.28% (1 lần)
24 1.28% (1 lần)
28 1.28% (1 lần)
30 1.28% (1 lần)
32 1.28% (1 lần)
33 1.28% (1 lần)
44 1.28% (1 lần)
45 1.28% (1 lần)
08 0.00% (0 lần)
11 0.00% (0 lần)
17 0.00% (0 lần)
21 0.00% (0 lần)
29 0.00% (0 lần)
35 0.00% (0 lần)
40 0.00% (0 lần)
42 0.00% (0 lần)
43 0.00% (0 lần)
len dau
X