menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 09/05/2021
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 09/04/2021 đến ngày 09/05/2021

SốLần xuất hiện
03 6.41% (5 lần)
08 5.13% (4 lần)
21 5.13% (4 lần)
27 5.13% (4 lần)
39 5.13% (4 lần)
19 3.85% (3 lần)
20 3.85% (3 lần)
32 3.85% (3 lần)
34 3.85% (3 lần)
35 3.85% (3 lần)
44 3.85% (3 lần)
04 2.56% (2 lần)
07 2.56% (2 lần)
09 2.56% (2 lần)
11 2.56% (2 lần)
12 2.56% (2 lần)
16 2.56% (2 lần)
18 2.56% (2 lần)
22 2.56% (2 lần)
23 2.56% (2 lần)
28 2.56% (2 lần)
30 2.56% (2 lần)
33 2.56% (2 lần)
37 2.56% (2 lần)
40 2.56% (2 lần)
41 2.56% (2 lần)
10 1.28% (1 lần)
13 1.28% (1 lần)
14 1.28% (1 lần)
15 1.28% (1 lần)
17 1.28% (1 lần)
26 1.28% (1 lần)
36 1.28% (1 lần)
43 1.28% (1 lần)
45 1.28% (1 lần)
01 0.00% (0 lần)
02 0.00% (0 lần)
05 0.00% (0 lần)
06 0.00% (0 lần)
24 0.00% (0 lần)
25 0.00% (0 lần)
29 0.00% (0 lần)
31 0.00% (0 lần)
38 0.00% (0 lần)
42 0.00% (0 lần)
len dau
X