Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 28/12/2019 đến ngày 28/01/2020

Số Lần xuất hiện
26    5.56% (4 lần)
35    5.56% (4 lần)
01    4.17% (3 lần)
04    4.17% (3 lần)
08    4.17% (3 lần)
10    4.17% (3 lần)
12    4.17% (3 lần)
21    4.17% (3 lần)
25    4.17% (3 lần)
37    4.17% (3 lần)
43    4.17% (3 lần)
44    4.17% (3 lần)
02    2.78% (2 lần)
05    2.78% (2 lần)
07    2.78% (2 lần)
15    2.78% (2 lần)
17    2.78% (2 lần)
19    2.78% (2 lần)
24    2.78% (2 lần)
38    2.78% (2 lần)
42    2.78% (2 lần)
45    2.78% (2 lần)
09    1.39% (1 lần)
11    1.39% (1 lần)
16    1.39% (1 lần)
18    1.39% (1 lần)
23    1.39% (1 lần)
28    1.39% (1 lần)
31    1.39% (1 lần)
32    1.39% (1 lần)
33    1.39% (1 lần)
34    1.39% (1 lần)
36    1.39% (1 lần)
39    1.39% (1 lần)
40    1.39% (1 lần)
41    1.39% (1 lần)
03    0.00% (0 lần)
06    0.00% (0 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    0.00% (0 lần)
20    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
27    0.00% (0 lần)
29    0.00% (0 lần)
30    0.00% (0 lần)
X