menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 24/10/2021
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 24/09/2021 đến ngày 24/10/2021

SốLần xuất hiện
27 5.13% (4 lần)
41 5.13% (4 lần)
42 5.13% (4 lần)
04 3.85% (3 lần)
05 3.85% (3 lần)
06 3.85% (3 lần)
09 3.85% (3 lần)
13 3.85% (3 lần)
15 3.85% (3 lần)
20 3.85% (3 lần)
28 3.85% (3 lần)
36 3.85% (3 lần)
40 3.85% (3 lần)
45 3.85% (3 lần)
03 2.56% (2 lần)
11 2.56% (2 lần)
12 2.56% (2 lần)
16 2.56% (2 lần)
17 2.56% (2 lần)
29 2.56% (2 lần)
33 2.56% (2 lần)
34 2.56% (2 lần)
39 2.56% (2 lần)
43 2.56% (2 lần)
01 1.28% (1 lần)
07 1.28% (1 lần)
14 1.28% (1 lần)
18 1.28% (1 lần)
21 1.28% (1 lần)
22 1.28% (1 lần)
23 1.28% (1 lần)
25 1.28% (1 lần)
26 1.28% (1 lần)
30 1.28% (1 lần)
32 1.28% (1 lần)
35 1.28% (1 lần)
37 1.28% (1 lần)
02 0.00% (0 lần)
08 0.00% (0 lần)
10 0.00% (0 lần)
19 0.00% (0 lần)
24 0.00% (0 lần)
31 0.00% (0 lần)
38 0.00% (0 lần)
44 0.00% (0 lần)
len dau
X