menu xo so
Hôm nay: Thứ Ba ngày 29/09/2020
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 29/08/2020 đến ngày 29/09/2020

SốLần xuất hiện
16 5.13% (4 lần)
19 5.13% (4 lần)
20 5.13% (4 lần)
08 3.85% (3 lần)
23 3.85% (3 lần)
29 3.85% (3 lần)
30 3.85% (3 lần)
33 3.85% (3 lần)
40 3.85% (3 lần)
44 3.85% (3 lần)
01 2.56% (2 lần)
05 2.56% (2 lần)
06 2.56% (2 lần)
07 2.56% (2 lần)
10 2.56% (2 lần)
13 2.56% (2 lần)
14 2.56% (2 lần)
17 2.56% (2 lần)
18 2.56% (2 lần)
21 2.56% (2 lần)
31 2.56% (2 lần)
35 2.56% (2 lần)
37 2.56% (2 lần)
38 2.56% (2 lần)
41 2.56% (2 lần)
02 1.28% (1 lần)
04 1.28% (1 lần)
09 1.28% (1 lần)
11 1.28% (1 lần)
12 1.28% (1 lần)
15 1.28% (1 lần)
22 1.28% (1 lần)
24 1.28% (1 lần)
26 1.28% (1 lần)
27 1.28% (1 lần)
28 1.28% (1 lần)
34 1.28% (1 lần)
36 1.28% (1 lần)
39 1.28% (1 lần)
45 1.28% (1 lần)
03 0.00% (0 lần)
25 0.00% (0 lần)
32 0.00% (0 lần)
42 0.00% (0 lần)
43 0.00% (0 lần)
len dau
X