menu xo so
Hôm nay: Thứ Năm ngày 02/07/2020
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 02/06/2020 đến ngày 02/07/2020

SốLần xuất hiện
07 5.13% (4 lần)
13 3.85% (3 lần)
16 3.85% (3 lần)
17 3.85% (3 lần)
19 3.85% (3 lần)
22 3.85% (3 lần)
23 3.85% (3 lần)
32 3.85% (3 lần)
33 3.85% (3 lần)
40 3.85% (3 lần)
41 3.85% (3 lần)
44 3.85% (3 lần)
45 3.85% (3 lần)
04 2.56% (2 lần)
09 2.56% (2 lần)
10 2.56% (2 lần)
11 2.56% (2 lần)
15 2.56% (2 lần)
24 2.56% (2 lần)
26 2.56% (2 lần)
27 2.56% (2 lần)
28 2.56% (2 lần)
30 2.56% (2 lần)
38 2.56% (2 lần)
43 2.56% (2 lần)
01 1.28% (1 lần)
02 1.28% (1 lần)
05 1.28% (1 lần)
06 1.28% (1 lần)
12 1.28% (1 lần)
14 1.28% (1 lần)
18 1.28% (1 lần)
25 1.28% (1 lần)
31 1.28% (1 lần)
34 1.28% (1 lần)
35 1.28% (1 lần)
36 1.28% (1 lần)
37 1.28% (1 lần)
39 1.28% (1 lần)
03 0.00% (0 lần)
08 0.00% (0 lần)
20 0.00% (0 lần)
21 0.00% (0 lần)
29 0.00% (0 lần)
42 0.00% (0 lần)
len dau
X