menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 19/05/2024
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 19/04/2024 đến ngày 19/05/2024

SốLần xuất hiện
21 7.69% (6 lần)
13 6.41% (5 lần)
03 5.13% (4 lần)
38 5.13% (4 lần)
02 3.85% (3 lần)
07 3.85% (3 lần)
14 3.85% (3 lần)
22 3.85% (3 lần)
34 3.85% (3 lần)
39 3.85% (3 lần)
43 3.85% (3 lần)
01 2.56% (2 lần)
09 2.56% (2 lần)
10 2.56% (2 lần)
12 2.56% (2 lần)
20 2.56% (2 lần)
25 2.56% (2 lần)
27 2.56% (2 lần)
29 2.56% (2 lần)
30 2.56% (2 lần)
32 2.56% (2 lần)
33 2.56% (2 lần)
45 2.56% (2 lần)
05 1.28% (1 lần)
06 1.28% (1 lần)
08 1.28% (1 lần)
11 1.28% (1 lần)
16 1.28% (1 lần)
17 1.28% (1 lần)
23 1.28% (1 lần)
24 1.28% (1 lần)
31 1.28% (1 lần)
35 1.28% (1 lần)
36 1.28% (1 lần)
37 1.28% (1 lần)
40 1.28% (1 lần)
42 1.28% (1 lần)
04 0.00% (0 lần)
15 0.00% (0 lần)
18 0.00% (0 lần)
19 0.00% (0 lần)
26 0.00% (0 lần)
28 0.00% (0 lần)
41 0.00% (0 lần)
44 0.00% (0 lần)
len dau
X