Thống Kê Tổng Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt

Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt

Đầu Lần xuất hiện
0 4 lần
1 4 lần
2 2 lần
3 7 lần
4 3 lần
5 2 lần
6 4 lần
7 1 lần
8 3 lần
9 0 lần
Đuôi Lần xuất hiện
0 4 lần
1 3 lần
2 6 lần
3 3 lần
4 2 lần
5 2 lần
6 3 lần
7 1 lần
8 2 lần
9 4 lần
Tổng Lần xuất hiện
0 7 lần
1 2 lần
2 1 lần
3 3 lần
4 2 lần
5 3 lần
6 3 lần
7 3 lần
8 4 lần
9 2 lần

Thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 35 lần 20/04/2019 51 lần
7 21 lần 04/05/2019 39 lần
2 17 lần 08/05/2019 67 lần
5 16 lần 09/05/2019 58 lần
0 14 lần 11/05/2019 61 lần
4 7 lần 18/05/2019 55 lần
1 6 lần 19/05/2019 70 lần
8 2 lần 23/05/2019 56 lần
6 1 lần 24/05/2019 56 lần
3 0 lần 25/05/2019 59 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 26 lần 29/04/2019 61 lần
1 21 lần 04/05/2019 52 lần
0 14 lần 11/05/2019 57 lần
8 12 lần 13/05/2019 70 lần
6 9 lần 16/05/2019 56 lần
9 7 lần 18/05/2019 71 lần
2 6 lần 19/05/2019 78 lần
4 4 lần 21/05/2019 45 lần
5 3 lần 22/05/2019 61 lần
3 0 lần 25/05/2019 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 29 lần 26/04/2019 64 lần
4 12 lần 13/05/2019 56 lần
5 8 lần 17/05/2019 58 lần
3 6 lần 19/05/2019 56 lần
0 5 lần 20/05/2019 52 lần
7 4 lần 21/05/2019 54 lần
8 3 lần 22/05/2019 59 lần
1 2 lần 23/05/2019 52 lần
9 1 lần 24/05/2019 38 lần
6 0 lần 25/05/2019 66 lần
X