App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Thống Kê Tổng Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt

Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt

Đầu Lần xuất hiện
0 2 lần
1 3 lần
2 0 lần
3 3 lần
4 3 lần
5 3 lần
6 7 lần
7 3 lần
8 2 lần
9 4 lần
Đuôi Lần xuất hiện
0 3 lần
1 4 lần
2 4 lần
3 2 lần
4 4 lần
5 4 lần
6 3 lần
7 1 lần
8 2 lần
9 3 lần
Tổng Lần xuất hiện
0 6 lần
1 4 lần
2 2 lần
3 0 lần
4 3 lần
5 2 lần
6 1 lần
7 3 lần
8 2 lần
9 7 lần

Thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 35 lần 25/04/2020 67 lần
4 14 lần 16/05/2020 55 lần
8 13 lần 17/05/2020 56 lần
0 11 lần 19/05/2020 61 lần
3 9 lần 21/05/2020 59 lần
9 7 lần 23/05/2020 51 lần
7 6 lần 24/05/2020 39 lần
1 2 lần 28/05/2020 70 lần
5 1 lần 29/05/2020 58 lần
6 0 lần 30/05/2020 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 27 lần 03/05/2020 61 lần
2 23 lần 07/05/2020 78 lần
6 14 lần 16/05/2020 56 lần
0 11 lần 19/05/2020 57 lần
5 10 lần 20/05/2020 61 lần
8 8 lần 22/05/2020 70 lần
9 6 lần 24/05/2020 71 lần
1 3 lần 27/05/2020 52 lần
3 2 lần 28/05/2020 57 lần
4 0 lần 30/05/2020 45 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 34 lần 26/04/2020 56 lần
5 22 lần 08/05/2020 58 lần
8 13 lần 17/05/2020 59 lần
1 9 lần 21/05/2020 52 lần
6 6 lần 24/05/2020 66 lần
2 5 lần 25/05/2020 64 lần
7 3 lần 27/05/2020 54 lần
4 2 lần 28/05/2020 56 lần
9 1 lần 29/05/2020 38 lần
0 0 lần 30/05/2020 52 lần
X