Thống Kê Tổng Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt

Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt

Đầu Lần xuất hiện
0 5 lần
1 6 lần
2 1 lần
3 2 lần
4 1 lần
5 3 lần
6 4 lần
7 3 lần
8 3 lần
9 2 lần
Đuôi Lần xuất hiện
0 3 lần
1 4 lần
2 5 lần
3 2 lần
4 3 lần
5 3 lần
6 3 lần
7 1 lần
8 4 lần
9 2 lần
Tổng Lần xuất hiện
0 5 lần
1 2 lần
2 3 lần
3 1 lần
4 4 lần
5 3 lần
6 2 lần
7 4 lần
8 4 lần
9 2 lần

Thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 23 lần 26/02/2019 55 lần
1 18 lần 03/03/2019 70 lần
9 9 lần 12/03/2019 51 lần
6 8 lần 13/03/2019 56 lần
0 7 lần 14/03/2019 61 lần
5 4 lần 17/03/2019 58 lần
3 3 lần 18/03/2019 59 lần
7 2 lần 19/03/2019 39 lần
2 1 lần 20/03/2019 67 lần
8 0 lần 21/03/2019 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 16 lần 05/03/2019 56 lần
7 15 lần 06/03/2019 61 lần
0 12 lần 09/03/2019 57 lần
9 9 lần 12/03/2019 71 lần
8 7 lần 14/03/2019 70 lần
2 5 lần 16/03/2019 78 lần
1 4 lần 17/03/2019 52 lần
3 2 lần 19/03/2019 57 lần
4 1 lần 20/03/2019 45 lần
5 0 lần 21/03/2019 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 19 lần 02/03/2019 58 lần
1 18 lần 03/03/2019 52 lần
9 14 lần 07/03/2019 38 lần
2 13 lần 08/03/2019 64 lần
4 11 lần 10/03/2019 56 lần
8 6 lần 15/03/2019 59 lần
7 3 lần 18/03/2019 54 lần
0 2 lần 19/03/2019 52 lần
6 1 lần 20/03/2019 66 lần
3 0 lần 21/03/2019 56 lần
X