Thống Kê Tổng Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt

Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt

Đầu Lần xuất hiện
0 2 lần
1 2 lần
2 2 lần
3 3 lần
4 2 lần
5 3 lần
6 3 lần
7 3 lần
8 5 lần
9 5 lần
Đuôi Lần xuất hiện
0 3 lần
1 4 lần
2 6 lần
3 2 lần
4 4 lần
5 1 lần
6 3 lần
7 2 lần
8 4 lần
9 1 lần
Tổng Lần xuất hiện
0 5 lần
1 4 lần
2 7 lần
3 2 lần
4 2 lần
5 1 lần
6 1 lần
7 2 lần
8 3 lần
9 3 lần

Thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 14 lần 07/08/2019 67 lần
0 12 lần 09/08/2019 61 lần
4 11 lần 10/08/2019 55 lần
5 9 lần 12/08/2019 58 lần
7 5 lần 16/08/2019 39 lần
9 4 lần 17/08/2019 51 lần
1 3 lần 18/08/2019 70 lần
8 2 lần 19/08/2019 56 lần
6 1 lần 20/08/2019 56 lần
3 0 lần 21/08/2019 59 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 18 lần 03/08/2019 57 lần
0 11 lần 10/08/2019 57 lần
6 10 lần 11/08/2019 56 lần
9 9 lần 12/08/2019 71 lần
4 5 lần 16/08/2019 45 lần
8 4 lần 17/08/2019 70 lần
1 3 lần 18/08/2019 52 lần
2 2 lần 19/08/2019 78 lần
5 1 lần 20/08/2019 61 lần
7 0 lần 21/08/2019 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 18 lần 03/08/2019 66 lần
5 17 lần 04/08/2019 58 lần
8 13 lần 08/08/2019 59 lần
3 10 lần 11/08/2019 56 lần
4 9 lần 12/08/2019 56 lần
9 8 lần 13/08/2019 38 lần
7 4 lần 17/08/2019 54 lần
2 3 lần 18/08/2019 64 lần
1 1 lần 20/08/2019 52 lần
0 0 lần 21/08/2019 52 lần
X