Thống Kê Tổng Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt

Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt

Đầu Lần xuất hiện
0 5 lần
1 3 lần
2 5 lần
3 0 lần
4 3 lần
5 4 lần
6 2 lần
7 5 lần
8 2 lần
9 1 lần
Đuôi Lần xuất hiện
0 2 lần
1 5 lần
2 1 lần
3 1 lần
4 5 lần
5 2 lần
6 4 lần
7 3 lần
8 4 lần
9 3 lần
Tổng Lần xuất hiện
0 4 lần
1 4 lần
2 6 lần
3 2 lần
4 2 lần
5 2 lần
6 5 lần
7 2 lần
8 0 lần
9 3 lần

Thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 53 lần 21/08/2019 59 lần
9 27 lần 16/09/2019 51 lần
1 12 lần 01/10/2019 70 lần
2 10 lần 03/10/2019 67 lần
5 8 lần 05/10/2019 58 lần
7 7 lần 06/10/2019 39 lần
8 4 lần 09/10/2019 56 lần
6 2 lần 11/10/2019 56 lần
0 1 lần 12/10/2019 61 lần
4 0 lần 13/10/2019 55 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 28 lần 15/09/2019 57 lần
7 10 lần 03/10/2019 61 lần
2 8 lần 05/10/2019 78 lần
5 7 lần 06/10/2019 61 lần
0 6 lần 07/10/2019 57 lần
1 5 lần 08/10/2019 52 lần
4 4 lần 09/10/2019 45 lần
6 3 lần 10/10/2019 56 lần
9 1 lần 12/10/2019 71 lần
8 0 lần 13/10/2019 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 31 lần 12/09/2019 59 lần
3 23 lần 20/09/2019 56 lần
5 16 lần 27/09/2019 58 lần
6 9 lần 04/10/2019 66 lần
7 8 lần 05/10/2019 54 lần
1 5 lần 08/10/2019 52 lần
0 3 lần 10/10/2019 52 lần
4 2 lần 11/10/2019 56 lần
9 1 lần 12/10/2019 38 lần
2 0 lần 13/10/2019 64 lần
X