Thống Kê Tổng Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt

Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt

Đầu Lần xuất hiện
0 1 lần
1 1 lần
2 5 lần
3 2 lần
4 3 lần
5 3 lần
6 2 lần
7 4 lần
8 5 lần
9 4 lần
Đuôi Lần xuất hiện
0 2 lần
1 5 lần
2 3 lần
3 2 lần
4 2 lần
5 3 lần
6 4 lần
7 2 lần
8 1 lần
9 6 lần
Tổng Lần xuất hiện
0 2 lần
1 4 lần
2 2 lần
3 3 lần
4 6 lần
5 2 lần
6 3 lần
7 4 lần
8 3 lần
9 1 lần

Thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 16 lần 02/01/2019 61 lần
9 12 lần 06/01/2019 51 lần
7 9 lần 09/01/2019 39 lần
5 8 lần 10/01/2019 58 lần
2 6 lần 12/01/2019 67 lần
3 5 lần 13/01/2019 59 lần
4 4 lần 14/01/2019 55 lần
6 3 lần 15/01/2019 56 lần
1 1 lần 17/01/2019 70 lần
8 0 lần 18/01/2019 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 19 lần 30/12/2018 57 lần
8 16 lần 02/01/2019 70 lần
7 14 lần 04/01/2019 61 lần
2 13 lần 05/01/2019 78 lần
0 10 lần 08/01/2019 57 lần
4 6 lần 12/01/2019 45 lần
1 5 lần 13/01/2019 52 lần
5 3 lần 15/01/2019 61 lần
6 1 lần 17/01/2019 56 lần
9 0 lần 18/01/2019 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 20 lần 29/12/2018 64 lần
3 18 lần 31/12/2018 56 lần
0 12 lần 06/01/2019 52 lần
8 10 lần 08/01/2019 59 lần
5 7 lần 11/01/2019 58 lần
6 6 lần 12/01/2019 66 lần
9 4 lần 14/01/2019 38 lần
1 3 lần 15/01/2019 52 lần
4 2 lần 16/01/2019 56 lần
7 0 lần 18/01/2019 54 lần
X