Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Thống kê lô tô theo Tổng

Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn miền:
Chọn Tỉnh/TP

Thống kê theo Tổng Xổ số Miền Bắc

Ngày \ Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31-03-2020 5 2 3 6 1 1 2 3 2 2
30-03-2020 3 0 3 8 5 2 2 1 1 2
29-03-2020 1 4 4 0 2 2 9 2 1 2
28-03-2020 5 2 1 2 4 2 4 0 3 4
27-03-2020 3 2 5 3 1 3 2 1 4 3
26-03-2020 3 3 4 4 5 0 2 1 2 3
25-03-2020 9 0 6 1 4 1 2 1 1 2
24-03-2020 1 3 3 4 6 3 2 3 1 1
23-03-2020 1 5 4 1 1 6 3 2 1 3
22-03-2020 3 1 1 2 6 2 3 2 4 3
21-03-2020 3 0 1 4 2 3 5 4 2 3
20-03-2020 6 4 1 2 4 3 2 2 2 1
19-03-2020 1 4 0 3 3 2 6 1 1 6
18-03-2020 3 3 0 4 3 1 5 2 2 4
17-03-2020 2 3 5 5 0 1 5 2 1 3
16-03-2020 3 5 4 2 4 0 3 2 1 3
15-03-2020 5 3 2 2 1 3 6 2 1 2
14-03-2020 1 2 1 1 2 4 5 4 3 4
13-03-2020 5 2 3 0 4 6 1 2 2 2
12-03-2020 2 4 2 4 1 3 1 3 4 3
11-03-2020 1 4 3 2 2 2 4 4 3 2
10-03-2020 4 3 0 1 0 4 7 1 3 4
09-03-2020 6 1 1 2 2 3 4 3 3 2
08-03-2020 2 5 3 5 4 0 3 3 2 0
07-03-2020 1 4 1 7 3 2 2 1 5 1
06-03-2020 5 3 5 3 2 2 1 1 3 2
Tổng số lần về 84 72 66 78 72 61 91 53 58 67
Thống kê loto theo tổng: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của tổng hai số cuối theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
X