menu xo so
Hôm nay: Thứ Bảy ngày 24/10/2020
ket qua xo so hom nay

Cơ cấu giải thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Thứ 5, 14/07/2016 11:44
 Xổ số lô tô Bình Định được phát hành trong phạm vi địa bàn tỉnh Bình Định, 
đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Bộ Tài Chính về hoạt động
kinh doanh xổ số.
 


     Mệnh giá vé xổ số lô tô Bình Định:
xổ số lô tô Bình Định được phát hành theo 5 mệnh giá vé gồm loại 2.000 đồng;
5.000 đồng;10.000 đồng ; 20.000 đồng ; 50.000 đồng. Đối với các loại vé xổ số lô tô
có mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng được sử dụng cho nhiều lần, nhiều lô dự
thưởng. Cụ thể :
-   Loại có mệnh giá 20.000 đồng được dự thưởng từ 2 lô trở lên.
-   Loại có mệnh giá 50.000 đồng được dự thưởng từ 17 lô trở lên.
   
               Vé loại 2.000 đồng 
  
                Vé loại 5.000 đồng
 
     
            Vé loại 10.000 đồng 
  
             Vé loại 20.000 đồng   
 
 
                  Vé loại 50.000 đồng
 

xổ số lô tô Bình Định được in sẵn mệnh giá vé, có các chữ số tham gia dự thưởng
và đủ 2 liên, một liên giao cho khách hàng và một liên nộp lưu tại Công ty để ghi nhận
và đối chiếu các chữ số mà khách hàng đã lựa chọn để tham gia dự thưởng.

  Cơ cấu trúng thưởng vé xổ số lô tô Bình Định:

   -  Đối với loại 2 số: 

Lô đầu:Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 60 lần
Lô cuối:Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 60 lần
2 lô: Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/2) x 60 lần
18 lô:  Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/18) x 60 lần
  
  -  Đối với loại 3 số:
 
Lô đầu:   Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 600 lần
Lô cuối:Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 600 lần
2 lô:  Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/2) x 600 lần
17 lô: Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/17) x 600 lần
len dau
X