Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Xổ số điện toán 123

Mở thưởng ngày - Thứ Hai, 30-03-2020
3 78 196
Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 29-03-2020
8 72 991
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 28-03-2020
2 87 967
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 27-03-2020
3 34 374
Mở thưởng ngày - Thứ Năm, 26-03-2020
3 39 184
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 25-03-2020
3 89 372
Mở thưởng ngày - Thứ Ba, 24-03-2020
7 86 637
Mở thưởng ngày - Thứ Hai, 23-03-2020
5 36 182
Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 22-03-2020
2 17 910
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-03-2020
5 19 135
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 20-03-2020
6 41 098
Mở thưởng ngày - Thứ Năm, 19-03-2020
1 42 884
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-03-2020
5 35 003
Mở thưởng ngày - Thứ Ba, 17-03-2020
2 58 285
X