Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 3, 16-07-2019

G. 1
2226
G. 2
7909
3745
G. 3
2532
5179
5027
KK1
*226
KK2
**26
A 3745 D 7909
B 2532 E 5027
C 5179 G 2226

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 13-07-2019

G. 1
0599
G. 2
6605
6528
G. 3
7299
2186
3920
KK1
*599
KK2
**99
A 6605 D 0599
B 7299 E 6528
C 2186 G 3920

XS Max 4D Thứ 5, 11-07-2019

G. 1
6247
G. 2
1877
3959
G. 3
0653
8383
1983
KK1
*247
KK2
**47
A 0653 D 1983
B 8383 E 1877
C 6247 G 3959

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 09-07-2019

G. 1
9984
G. 2
7288
8842
G. 3
9871
9749
8898
KK1
*984
KK2
**84
A 7288 D 9749
B 9871 E 8842
C 9984 G 8898

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 06-07-2019

G. 1
2733
G. 2
8501
4434
G. 3
5007
6538
8143
KK1
*733
KK2
**33
A 5007 D 8143
B 4434 E 2733
C 6538 G 8501

XS Max 4D Thứ 5, 04-07-2019

G. 1
6585
G. 2
7425
0554
G. 3
6625
6123
1140
KK1
*585
KK2
**85
A 6585 D 6123
B 7425 E 0554
C 6625 G 1140

XS Max 4D Thứ 3, 02-07-2019

G. 1
9396
G. 2
6474
9636
G. 3
6946
1570
6652
KK1
*396
KK2
**96
A 6946 D 6474
B 1570 E 6652
C 9636 G 9396
X