Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 7, 17-08-2019

G. 1
5220
G. 2
7179
8976
G. 3
4601
3286
2103
KK1
*220
KK2
**20
A 7179 D 2103
B 4601 E 8976
C 3286 G 5220

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 15-08-2019

G. 1
2282
G. 2
3784
7257
G. 3
4244
3060
2444
KK1
*282
KK2
**82
A 3784 D 7257
B 4244 E 3060
C 2282 G 2444

XS Max 4D Thứ 3, 13-08-2019

G. 1
8612
G. 2
8226
8177
G. 3
6295
7810
3447
KK1
*612
KK2
**12
A 8612 D 7810
B 6295 E 8226
C 8177 G 3447

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 10-08-2019

G. 1
7389
G. 2
1208
6186
G. 3
4547
5783
5225
KK1
*389
KK2
**89
A 4547 D 5783
B 1208 E 5225
C 7389 G 6186

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 08-08-2019

G. 1
7886
G. 2
8562
2252
G. 3
0705
8028
2508
KK1
*886
KK2
**86
A 8562 D 2252
B 7886 E 8028
C 0705 G 2508

XS Max 4D Thứ 3, 06-08-2019

G. 1
3188
G. 2
9677
5553
G. 3
5126
9382
6710
KK1
*188
KK2
**88
A 5126 D 6710
B 9382 E 3188
C 9677 G 5553

XS Max 4D Thứ 7, 03-08-2019

G. 1
8729
G. 2
2374
4318
G. 3
1204
3138
3933
KK1
*729
KK2
**29
A 8729 D 3138
B 1204 E 3933
C 2374 G 4318
X