Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 7, 25-05-2019

G. 1
2511
G. 2
1936
0162
G. 3
4604
4804
1006
KK1
*511
KK2
**11
A 4604 D 4804
B 0162 E 1006
C 2511 G 1936

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 23-05-2019

G. 1
4100
G. 2
7604
3554
G. 3
6461
5888
0473
KK1
*100
KK2
**00
A 7604 D 6461
B 4100 E 5888
C 3554 G 0473

XS Max 4D Thứ 3, 21-05-2019

G. 1
8647
G. 2
3239
4630
G. 3
8715
3682
1452
KK1
*647
KK2
**47
A 4630 D 3682
B 3239 E 8647
C 8715 G 1452

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 18-05-2019

G. 1
5430
G. 2
3252
3159
G. 3
4072
9252
7429
KK1
*430
KK2
**30
A 4072 D 3159
B 3252 E 9252
C 5430 G 7429

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 16-05-2019

G. 1
4993
G. 2
3936
1592
G. 3
2847
2781
4296
KK1
*993
KK2
**93
A 2847 D 2781
B 3936 E 4296
C 1592 G 4993

XS Max 4D Thứ 3, 14-05-2019

G. 1
8654
G. 2
1575
6912
G. 3
8642
1511
8060
KK1
*654
KK2
**54
A 8642 D 8654
B 1511 E 8060
C 1575 G 6912

XS Max 4D Thứ 7, 11-05-2019

G. 1
3385
G. 2
6146
8489
G. 3
7877
5164
2495
KK1
*385
KK2
**85
A 7877 D 3385
B 5164 E 2495
C 6146 G 8489
X