Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 7, 23-03-2019

G. 1
9713
G. 2
3001
9821
G. 3
6616
4052
4487
KK1
*713
KK2
**13
A 6616 D 3001
B 4052 E 9713
C 4487 G 9821

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 21-03-2019

G. 1
5011
G. 2
5468
6356
G. 3
6587
5821
9558
KK1
*011
KK2
**11
A 6587 D 5011
B 5821 E 6356
C 5468 G 9558

XS Max 4D Thứ 3, 19-03-2019

G. 1
3611
G. 2
2719
3993
G. 3
8443
2564
8256
KK1
*611
KK2
**11
A 8443 D 3993
B 3611 E 2719
C 2564 G 8256

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 16-03-2019

G. 1
6022
G. 2
3182
3197
G. 3
3098
1747
5327
KK1
*022
KK2
**22
A 3098 D 3197
B 6022 E 1747
C 3182 G 5327

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 14-03-2019

G. 1
8621
G. 2
4344
6928
G. 3
3394
1619
8332
KK1
*621
KK2
**21
A 8621 D 1619
B 4344 E 3394
C 6928 G 8332

XS Max 4D Thứ 3, 12-03-2019

G. 1
2012
G. 2
2249
8386
G. 3
0899
1300
0387
KK1
*012
KK2
**12
A 0899 D 8386
B 1300 E 2012
C 0387 G 2249

XS Max 4D Thứ 7, 09-03-2019

G. 1
2248
G. 2
1304
6110
G. 3
4145
1088
7625
KK1
*248
KK2
**48
A 1304 D 2248
B 6110 E 1088
C 4145 G 7625
X