Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 3, 17-09-2019

G. 1
5432
G. 2
4588
4073
G. 3
8751
6359
4856
KK1
*432
KK2
**32
A 8751 D 4588
B 5432 E 4073
C 6359 G 4856

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 14-09-2019

G. 1
9015
G. 2
5470
1704
G. 3
0022
1908
1324
KK1
*015
KK2
**15
A 0022 D 9015
B 1908 E 1324
C 5470 G 1704

XS Max 4D Thứ 5, 12-09-2019

G. 1
8647
G. 2
6967
1998
G. 3
6083
2037
8347
KK1
*647
KK2
**47
A 6083 D 6967
B 2037 E 8347
C 8647 G 1998

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 10-09-2019

G. 1
6354
G. 2
4577
7019
G. 3
3075
0407
9494
KK1
*354
KK2
**54
A 6354 D 9494
B 3075 E 7019
C 0407 G 4577

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 07-09-2019

G. 1
4916
G. 2
6266
1301
G. 3
0312
6234
6619
KK1
*916
KK2
**16
A 0312 D 6619
B 6234 E 6266
C 4916 G 1301

XS Max 4D Thứ 5, 05-09-2019

G. 1
0250
G. 2
0511
6755
G. 3
6728
5843
0446
KK1
*250
KK2
**50
A 0511 D 5843
B 6728 E 0446
C 0250 G 6755

XS Max 4D Thứ 3, 03-09-2019

G. 1
6853
G. 2
5725
8742
G. 3
8237
8175
4738
KK1
*853
KK2
**53
A 5725 D 8175
B 8237 E 8742
C 4738 G 6853
X