Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 7, 19-01-2019

G. 1
3960
G. 2
8546
7001
G. 3
4862
3902
3925
KK1
*960
KK2
**60
A 4862 D 7001
B 3902 E 8546
C 3960 G 3925

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 17-01-2019

G. 1
7862
G. 2
4228
0598
G. 3
4572
5350
7147
KK1
*862
KK2
**62
A 7862 D 4228
B 4572 E 0598
C 5350 G 7147

XS Max 4D Thứ 3, 15-01-2019

G. 1
3415
G. 2
0591
1301
G. 3
4173
3909
6803
KK1
*415
KK2
**15
A 0591 D 1301
B 4173 E 3415
C 3909 G 6803

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 12-01-2019

G. 1
1297
G. 2
3727
8107
G. 3
7390
6661
0420
KK1
*297
KK2
**97
A 3727 D 6661
B 7390 E 0420
C 1297 G 8107

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 10-01-2019

G. 1
0393
G. 2
1373
6370
G. 3
7813
4523
8503
KK1
*393
KK2
**93
A 0393 D 1373
B 7813 E 8503
C 4523 G 6370
X