Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 5, 14-11-2019

G. 1
6096
G. 2
2127
8059
G. 3
4015
7402
7177
KK1
*096
KK2
**96
A 4015 D 7177
B 7402 E 8059
C 6096 G 2127

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 12-11-2019

G. 1
7709
G. 2
6228
2406
G. 3
5301
7188
4016
KK1
*709
KK2
**09
A 7709 D 7188
B 5301 E 6228
C 2406 G 4016

XS Max 4D Thứ 7, 09-11-2019

G. 1
3475
G. 2
9627
8977
G. 3
0144
7488
4886
KK1
*475
KK2
**75
A 3475 D 7488
B 8977 E 4886
C 0144 G 9627

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 07-11-2019

G. 1
5287
G. 2
8296
1896
G. 3
1474
0887
2582
KK1
*287
KK2
**87
A 1474 D 2582
B 0887 E 5287
C 1896 G 8296

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 05-11-2019

G. 1
5396
G. 2
9631
8803
G. 3
8224
9101
4317
KK1
*396
KK2
**96
A 5396 D 9101
B 8224 E 4317
C 9631 G 8803

XS Max 4D Thứ 7, 02-11-2019

G. 1
5645
G. 2
8866
8792
G. 3
7159
2141
9134
KK1
*645
KK2
**45
A 8866 D 5645
B 7159 E 2141
C 8792 G 9134

XS Max 4D Thứ 5, 31-10-2019

G. 1
3019
G. 2
2340
8574
G. 3
7329
6399
0764
KK1
*019
KK2
**19
A 8574 D 3019
B 7329 E 0764
C 6399 G 2340
X