Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 3, 20-11-2018

G. 1
3322
G. 2
7871
4258
G. 3
1944
7107
5179
KK1
*322
KK2
**22
A 3322 D 4258
B 1944 E 5179
C 7107 G 7871

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 17-11-2018

G. 1
8253
G. 2
8020
6711
G. 3
5843
4408
6559
KK1
*253
KK2
**53
A 6559 D 6711
B 8020 E 5843
C 8253 G 4408

XS Max 4D Thứ 5, 15-11-2018

G. 1
0439
G. 2
1015
1449
G. 3
9926
2990
9304
KK1
*439
KK2
**39
A 9304 D 0439
B 9926 E 2990
C 1449 G 1015

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 13-11-2018

G. 1
0681
G. 2
2944
1222
G. 3
7077
5789
2459
KK1
*681
KK2
**81
A 2944 D 5789
B 7077 E 0681
C 1222 G 2459

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 10-11-2018

G. 1
8702
G. 2
5738
4315
G. 3
1046
2963
9723
KK1
*702
KK2
**02
A 9723 D 8702
B 4315 E 1046
C 5738 G 2963

XS Max 4D Thứ 5, 08-11-2018

G. 1
3431
G. 2
5565
5469
G. 3
4473
1917
4053
KK1
*431
KK2
**31
A 5469 D 1917
B 4473 E 4053
C 5565 G 3431

XS Max 4D Thứ 3, 06-11-2018

G. 1
8461
G. 2
7418
0700
G. 3
6214
8231
2914
KK1
*461
KK2
**61
A 2914 D 8231
B 6214 E 7418
C 8461 G 0700
X