Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 4D Vietlott

XS Max 4D Thứ 7, 12-10-2019

G. 1
8070
G. 2
4300
8619
G. 3
5495
7439
3655
KK1
*070
KK2
**70
A 8619 D 7439
B 5495 E 4300
C 8070 G 3655

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 10-10-2019

G. 1
2974
G. 2
7416
8649
G. 3
7587
9930
3772
KK1
*974
KK2
**74
A 7416 D 9930
B 2974 E 8649
C 7587 G 3772

XS Max 4D Thứ 3, 08-10-2019

G. 1
4760
G. 2
9974
1384
G. 3
0515
0146
8462
KK1
*760
KK2
**60
A 9974 D 1384
B 0515 E 8462
C 0146 G 4760

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 05-10-2019

G. 1
6269
G. 2
5352
2887
G. 3
5249
1007
4214
KK1
*269
KK2
**69
A 5249 D 1007
B 5352 E 6269
C 2887 G 4214

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 03-10-2019

G. 1
8936
G. 2
5092
0883
G. 3
5546
7719
1466
KK1
*936
KK2
**36
A 5546 D 8936
B 0883 E 1466
C 7719 G 5092

XS Max 4D Thứ 3, 01-10-2019

G. 1
3025
G. 2
5408
8938
G. 3
7620
6761
8022
KK1
*025
KK2
**25
A 7620 D 3025
B 5408 E 8022
C 6761 G 8938

XS Max 4D Thứ 7, 28-09-2019

G. 1
7352
G. 2
3106
4825
G. 3
5484
5804
2497
KK1
*352
KK2
**52
A 4825 D 5804
B 7352 E 3106
C 5484 G 2497
X