XS Max 3D Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Max 3D Thứ 2 Hàng Tuần

XS Max 3D Thứ 2, 19-08-2019

G.1 065 911
G.2 784 558 919 421
G.3 425 531 179 652 509 200
KK 781 045 920 724 803 966 971 690
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 065, 911 90 1.000.000
G.2 784, 558, 919, 421 205 350.000
G.3 425, 531, 179, 652, 509, 200 248 210.000
G.KK 781, 045, 920, 724, 803, 966, 971, 690 280 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 591 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5062 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 12-08-2019

G.1 583 485
G.2 923 068 525 692
G.3 837 643 631 321 293 816
KK 721 653 502 087 308 006 853 683
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 583, 485 55 1.000.000
G.2 923, 068, 525, 692 181 350.000
G.3 837, 643, 631, 321, 293, 816 172 210.000
G.KK 721, 653, 502, 087, 308, 006, 853, 683 327 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 532 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4632 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 05-08-2019

G.1 983 640
G.2 947 281 799 799
G.3 104 720 334 189 884 871
KK 291 163 119 944 212 116 756 026
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 983, 640 72 1.000.000
G.2 947, 281, 799, 799 179 350.000
G.3 104, 720, 334, 189, 884, 871 220 210.000
G.KK 291, 163, 119, 944, 212, 116, 756, 026 320 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 621 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4903 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 2, 29-07-2019

G.1 028 766
G.2 065 547 888 773
G.3 647 780 698 313 751 089
KK 465 772 936 447 647 999 672 857
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 028, 766 117 1.000.000
G.2 065, 547, 888, 773 203 350.000
G.3 647, 780, 698, 313, 751, 089 228 210.000
G.KK 465, 772, 936, 447, 647, 999, 672, 857 371 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 713 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4819 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 2, 22-07-2019

G.1 648 986
G.2 796 015 520 866
G.3 203 577 790 388 625 789
KK 344 005 340 889 034 157 253 986
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 648, 986 98 1.000.000
G.2 796, 015, 520, 866 191 350.000
G.3 203, 577, 790, 388, 625, 789 221 210.000
G.KK 344, 005, 340, 889, 034, 157, 253, 986 278 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 15 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 63 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 586 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4833 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 15-07-2019

G.1 818 501
G.2 263 917 647 906
G.3 560 025 531 208 453 956
KK 751 690 342 685 783 927 856 157
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 818, 501 71 1.000.000
G.2 263, 917, 647, 906 192 350.000
G.3 560, 025, 531, 208, 453, 956 225 210.000
G.KK 751, 690, 342, 685, 783, 927, 856, 157 327 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 27 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 67 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 489 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5097 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X