XS Max 3D Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Max 3D Thứ 2 Hàng Tuần

XS Max 3D Thứ 2, 18-11-2019

G.1 389 270
G.2 367 391 661 221
G.3 285 710 409 469 324 722
KK 841 372 656 168 145 134 911 095
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 389, 270 58 1.000.000
G.2 367, 391, 661, 221 82 350.000
G.3 285, 710, 409, 469, 324, 722 146 210.000
G.KK 841, 372, 656, 168, 145, 134, 911, 095 377 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 366 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3136 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 11-11-2019

G.1 554 076
G.2 032 905 504 278
G.3 293 907 344 354 694 565
KK 597 213 750 644 998 157 703 313
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 554, 076 102 1.000.000
G.2 032, 905, 504, 278 96 350.000
G.3 293, 907, 344, 354, 694, 565 116 210.000
G.KK 597, 213, 750, 644, 998, 157, 703, 313 153 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 225 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2860 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 04-11-2019

G.1 102 655
G.2 756 867 121 374
G.3 148 241 551 530 318 156
KK 655 675 709 117 335 375 561 428
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 102, 655 116 1.000.000
G.2 756, 867, 121, 374 77 350.000
G.3 148, 241, 551, 530, 318, 156 156 210.000
G.KK 655, 675, 709, 117, 335, 375, 561, 428 259 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 71 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 507 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3396 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 2, 28-10-2019

G.1 729 283
G.2 328 859 794 959
G.3 954 808 958 403 982 315
KK 055 072 482 763 839 115 652 709
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 729, 283 0 1.000.000
G.2 328, 859, 794, 959 0 350.000
G.3 954, 808, 958, 403, 982, 315 0 210.000
G.KK 055, 072, 482, 763, 839, 115, 652, 709 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 2, 21-10-2019

G.1 764 715
G.2 306 192 470 181
G.3 714 908 880 711 960 456
KK 359 166 081 619 265 001 163 957
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 764, 715 40 1.000.000
G.2 306, 192, 470, 181 75 350.000
G.3 714, 908, 880, 711, 960, 456 99 210.000
G.KK 359, 166, 081, 619, 265, 001, 163, 957 214 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3331 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 14-10-2019

G.1 000 539
G.2 522 178 905 719
G.3 728 284 669 470 743 584
KK 945 657 415 252 977 715 855 365
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 000, 539 52 1.000.000
G.2 522, 178, 905, 719 107 350.000
G.3 728, 284, 669, 470, 743, 584 137 210.000
G.KK 945, 657, 415, 252, 977, 715, 855, 365 282 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 13 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 385 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3598 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X