XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Max 3D Thứ 4 Hàng Tuần

XS Max 3D Thứ 4, 16-10-2019

G.1 914 331
G.2 566 517 555 215
G.3 240 939 840 446 038 405
KK 740 123 706 909 014 077 391 159
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 914, 331 43 1.000.000
G.2 566, 517, 555, 215 119 350.000
G.3 240, 939, 840, 446, 038, 405 100 210.000
G.KK 740, 123, 706, 909, 014, 077, 391, 159 209 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 252 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2650 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 09-10-2019

G.1 177 355
G.2 479 195 050 740
G.3 981 214 214 260 523 524
KK 225 525 672 315 611 482 879 106
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 177, 355 0 1.000.000
G.2 479, 195, 050, 740 0 350.000
G.3 981, 214, 214, 260, 523, 524 0 210.000
G.KK 225, 525, 672, 315, 611, 482, 879, 106 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 02-10-2019

G.1 880 954
G.2 618 222 045 619
G.3 753 878 589 972 076 085
KK 156 656 422 803 934 602 975 605
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 880, 954 30 1.000.000
G.2 618, 222, 045, 619 140 350.000
G.3 753, 878, 589, 972, 076, 085 169 210.000
G.KK 156, 656, 422, 803, 934, 602, 975, 605 173 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 266 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2778 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 25-09-2019

G.1 505 184
G.2 578 255 224 668
G.3 133 305 599 688 622 621
KK 869 170 513 744 039 743 771 155
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 505, 184 36 1.000.000
G.2 578, 255, 224, 668 136 350.000
G.3 133, 305, 599, 688, 622, 621 130 210.000
G.KK 869, 170, 513, 744, 039, 743, 771, 155 194 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 293 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2763 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 18-09-2019

G.1 018 833
G.2 170 189 094 569
G.3 348 788 523 582 061 364
KK 365 010 210 831 052 958 088 493
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 018, 833 30 1.000.000
G.2 170, 189, 094, 569 153 350.000
G.3 348, 788, 523, 582, 061, 364 111 210.000
G.KK 365, 010, 210, 831, 052, 958, 088, 493 218 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 242 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2715 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 11-09-2019

G.1 331 824
G.2 393 756 582 355
G.3 357 106 583 587 433 602
KK 321 772 870 704 677 409 974 834
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 331, 824 59 1.000.000
G.2 393, 756, 582, 355 134 350.000
G.3 357, 106, 583, 587, 433, 602 146 210.000
G.KK 321, 772, 870, 704, 677, 409, 974, 834 146 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 14 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 251 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2561 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X