XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Max 3D Thứ 4 Hàng Tuần

XS Max 3D Thứ 4, 21-08-2019

G.1 489 700
G.2 607 493 982 367
G.3 594 837 559 410 116 614
KK 184 850 873 188 739 669 590 234
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 489, 700 50 1.000.000
G.2 607, 493, 982, 367 101 350.000
G.3 594, 837, 559, 410, 116, 614 175 210.000
G.KK 184, 850, 873, 188, 739, 669, 590, 234 297 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 407 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3778 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 14-08-2019

G.1 297 697
G.2 007 543 604 878
G.3 773 460 735 104 126 357
KK 939 966 342 138 344 229 053 497
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 297, 697 53 1.000.000
G.2 007, 543, 604, 878 596 350.000
G.3 773, 460, 735, 104, 126, 357 444 210.000
G.KK 939, 966, 342, 138, 344, 229, 053, 497 346 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 433 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4490 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 07-08-2019

G.1 749 333
G.2 460 176 299 596
G.3 039 875 337 846 149 338
KK 309 721 304 636 840 314 113 537
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 749, 333 125 1.000.000
G.2 460, 176, 299, 596 101 350.000
G.3 039, 875, 337, 846, 149, 338 226 210.000
G.KK 309, 721, 304, 636, 840, 314, 113, 537 262 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 22 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 764 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3904 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 31-07-2019

G.1 178 975
G.2 099 375 680 677
G.3 454 820 659 912 751 326
KK 907 209 953 348 656 162 641 935
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 178, 975 68 1.000.000
G.2 099, 375, 680, 677 128 350.000
G.3 454, 820, 659, 912, 751, 326 203 210.000
G.KK 907, 209, 953, 348, 656, 162, 641, 935 220 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 390 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3502 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 24-07-2019

G.1 052 619
G.2 379 520 255 956
G.3 084 567 104 041 427 298
KK 091 498 449 877 141 441 518 043
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 052, 619 114 1.000.000
G.2 379, 520, 255, 956 202 350.000
G.3 084, 567, 104, 041, 427, 298 235 210.000
G.KK 091, 498, 449, 877, 141, 441, 518, 043 295 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 474 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3977 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 17-07-2019

G.1 189 082
G.2 172 533 625 590
G.3 761 610 702 602 977 093
KK 586 368 471 649 635 876 046 057
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 189, 082 58 1.000.000
G.2 172, 533, 625, 590 112 350.000
G.3 761, 610, 702, 602, 977, 093 110 210.000
G.KK 586, 368, 471, 649, 635, 876, 046, 057 258 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 404 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3972 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X