XS Max 3D Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Max 3D Thứ 6 Hàng Tuần

XS Max 3D Thứ 6, 15-11-2019

G.1 734 003
G.2 849 594 325 910
G.3 177 497 720 482 399 157
KK 857 873 444 939 695 634 309 210
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 734, 003 18 1.000.000
G.2 849, 594, 325, 910 108 350.000
G.3 177, 497, 720, 482, 399, 157 125 210.000
G.KK 857, 873, 444, 939, 695, 634, 309, 210 172 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 287 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2371 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 08-11-2019

G.1 407 209
G.2 075 100 820 102
G.3 439 553 059 780 578 815
KK 634 703 284 385 882 207 658 018
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 407, 209 130 1.000.000
G.2 075, 100, 820, 102 77 350.000
G.3 439, 553, 059, 780, 578, 815 134 210.000
G.KK 634, 703, 284, 385, 882, 207, 658, 018 210 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 293 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2615 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 01-11-2019

G.1 511 208
G.2 265 532 889 035
G.3 372 286 797 468 427 418
KK 900 026 122 067 773 953 764 982
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 511, 208 76 1.000.000
G.2 265, 532, 889, 035 97 350.000
G.3 372, 286, 797, 468, 427, 418 136 210.000
G.KK 900, 026, 122, 067, 773, 953, 764, 982 142 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 290 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2366 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 6, 25-10-2019

G.1 595 805
G.2 896 739 122 309
G.3 543 463 524 607 127 906
KK 806 575 282 932 134 562 504 450
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 595, 805 28 1.000.000
G.2 896, 739, 122, 309 97 350.000
G.3 543, 463, 524, 607, 127, 906 69 210.000
G.KK 806, 575, 282, 932, 134, 562, 504, 450 156 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 11 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 277 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2350 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 6, 18-10-2019

G.1 412 747
G.2 046 418 954 999
G.3 040 240 877 239 426 233
KK 002 852 176 849 773 217 050 087
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 412, 747 77 1.000.000
G.2 046, 418, 954, 999 72 350.000
G.3 040, 240, 877, 239, 426, 233 107 210.000
G.KK 002, 852, 176, 849, 773, 217, 050, 087 134 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 318 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2607 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 11-10-2019

G.1 067 366
G.2 546 866 749 266
G.3 624 881 768 025 553 561
KK 237 660 091 545 038 699 368 415
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 067, 366 53 1.000.000
G.2 546, 866, 749, 266 126 350.000
G.3 624, 881, 768, 025, 553, 561 175 210.000
G.KK 237, 660, 091, 545, 038, 699, 368, 415 191 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 252 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2690 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X