XS Max 3D Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Max 3D Thứ 6 Hàng Tuần

XS Max 3D Thứ 6, 23-08-2019

G.1 335 046
G.2 009 295 972 633
G.3 763 576 154 076 045 968
KK 710 982 034 670 525 168 891 543
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 335, 046 56 1.000.000
G.2 009, 295, 972, 633 125 350.000
G.3 763, 576, 154, 076, 045, 968 162 210.000
G.KK 710, 982, 034, 670, 525, 168, 891, 543 242 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 364 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3518 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 16-08-2019

G.1 786 678
G.2 450 808 991 021
G.3 464 084 146 542 065 327
KK 809 277 571 549 132 294 754 083
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 786, 678 82 1.000.000
G.2 450, 808, 991, 021 103 350.000
G.3 464, 084, 146, 542, 065, 327 196 210.000
G.KK 809, 277, 571, 549, 132, 294, 754, 083 326 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 495 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3815 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 09-08-2019

G.1 476 730
G.2 251 735 285 878
G.3 191 760 167 663 805 881
KK 683 227 860 656 060 403 759 010
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 476, 730 76 1.000.000
G.2 251, 735, 285, 878 202 350.000
G.3 191, 760, 167, 663, 805, 881 213 210.000
G.KK 683, 227, 860, 656, 060, 403, 759, 010 335 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 449 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4026 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 6, 02-08-2019

G.1 114 087
G.2 016 452 040 579
G.3 561 812 316 503 564 997
KK 737 084 764 502 736 088 200 697
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 114, 087 45 1.000.000
G.2 016, 452, 040, 579 166 350.000
G.3 561, 812, 316, 503, 564, 997 215 210.000
G.KK 737, 084, 764, 502, 736, 088, 200, 697 239 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 14 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 496 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4037 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 6, 26-07-2019

G.1 943 504
G.2 924 036 168 173
G.3 531 614 509 438 494 589
KK 713 824 569 315 611 652 809 421
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 943, 504 39 1.000.000
G.2 924, 036, 168, 173 175 350.000
G.3 531, 614, 509, 438, 494, 589 200 210.000
G.KK 713, 824, 569, 315, 611, 652, 809, 421 239 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 244 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3797 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 19-07-2019

G.1 678 537
G.2 797 969 786 005
G.3 542 897 629 252 020 615
KK 864 485 908 383 862 414 742 205
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 678, 537 61 1.000.000
G.2 797, 969, 786, 005 96 350.000
G.3 542, 897, 629, 252, 020, 615 200 210.000
G.KK 864, 485, 908, 383, 862, 414, 742, 205 264 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 496 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3918 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X