Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

XS Max 3D Thứ 6, 24-05-2019

G.1 408 771
G.2 788 327 384 314
G.3 334 371 919 273 927 969
KK 784 103 593 040 622 277 935 655
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 408, 771 40 1.000.000
G.2 788, 327, 384, 314 155 350.000
G.3 334, 371, 919, 273, 927, 969 227 210.000
G.KK 784, 103, 593, 040, 622, 277, 935, 655 231 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 53 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 275 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3988 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 22-05-2019

G.1 548 068
G.2 528 924 103 384
G.3 344 700 035 988 375 441
KK 429 439 003 742 751 022 414 872
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 548, 068 81 1.000.000
G.2 528, 924, 103, 384 647 350.000
G.3 344, 700, 035, 988, 375, 441 377 210.000
G.KK 429, 439, 003, 742, 751, 022, 414, 872 302 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 14 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 455 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4044 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 20-05-2019

G.1 300 111
G.2 913 695 037 059
G.3 910 284 112 294 272 887
KK 626 881 025 066 896 263 548 251
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 300, 111 129 1.000.000
G.2 913, 695, 037, 059 138 350.000
G.3 910, 284, 112, 294, 272, 887 319 210.000
G.KK 626, 881, 025, 066, 896, 263, 548, 251 406 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 636 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4633 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 6, 17-05-2019

G.1 023 769
G.2 668 327 671 187
G.3 851 452 307 068 725 423
KK 462 603 248 667 733 183 342 566
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 023, 769 58 1.000.000
G.2 668, 327, 671, 187 197 350.000
G.3 851, 452, 307, 068, 725, 423 665 210.000
G.KK 462, 603, 248, 667, 733, 183, 342, 566 362 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 406 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4270 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 15-05-2019

G.1 219 211
G.2 746 004 589 811
G.3 377 470 369 036 455 798
KK 684 510 751 093 215 260 545 474
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 219, 211 110 1.000.000
G.2 746, 004, 589, 811 123 350.000
G.3 377, 470, 369, 036, 455, 798 227 210.000
G.KK 684, 510, 751, 093, 215, 260, 545, 474 379 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 514 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3676 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 13-05-2019

G.1 725 013
G.2 148 553 664 376
G.3 922 866 259 353 436 918
KK 190 024 899 289 110 721 881 174
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 725, 013 115 1.000.000
G.2 148, 553, 664, 376 151 350.000
G.3 922, 866, 259, 353, 436, 918 296 210.000
G.KK 190, 024, 899, 289, 110, 721, 881, 174 320 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 71 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 614 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4399 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 10-05-2019

G.1 656 843
G.2 042 466 498 631
G.3 309 898 019 729 115 696
KK 725 756 894 424 426 209 085 635
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 656, 843 68 1.000.000
G.2 042, 466, 498, 631 140 350.000
G.3 309, 898, 019, 729, 115, 696 241 210.000
G.KK 725, 756, 894, 424, 426, 209, 085, 635 301 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 406 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3728 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X