Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

XS Max 3D Thứ 2, 15-07-2019

G.1 818 501
G.2 263 917 647 906
G.3 560 025 531 208 453 956
KK 751 690 342 685 783 927 856 157
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 818, 501 71 1.000.000
G.2 263, 917, 647, 906 192 350.000
G.3 560, 025, 531, 208, 453, 956 225 210.000
G.KK 751, 690, 342, 685, 783, 927, 856, 157 327 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 27 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 67 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 489 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5097 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 12-07-2019

G.1 841 406
G.2 546 445 613 005
G.3 230 474 384 846 513 593
KK 343 258 461 747 070 489 524 660
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 841, 406 77 1.000.000
G.2 546, 445, 613, 005 130 350.000
G.3 230, 474, 384, 846, 513, 593 274 210.000
G.KK 343, 258, 461, 747, 070, 489, 524, 660 233 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 422 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4314 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 10-07-2019

G.1 029 181
G.2 199 017 571 772
G.3 804 984 099 107 137 084
KK 108 698 119 076 474 754 221 056
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 029, 181 49 1.000.000
G.2 199, 017, 571, 772 119 350.000
G.3 804, 984, 099, 107, 137, 084 220 210.000
G.KK 108, 698, 119, 076, 474, 754, 221, 056 352 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 436 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4212 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 2, 08-07-2019

G.1 381 406
G.2 887 269 619 890
G.3 337 099 976 991 739 009
KK 351 126 725 639 124 143 583 444
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 381, 406 59 1.000.000
G.2 887, 269, 619, 890 230 350.000
G.3 337, 099, 976, 991, 739, 009 800 210.000
G.KK 351, 126, 725, 639, 124, 143, 583, 444 434 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 3 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 54 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4996 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 6, 05-07-2019

G.1 043 061
G.2 445 584 020 125
G.3 557 587 906 766 712 809
KK 370 132 696 185 985 772 230 420
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 043, 061 58 1.000.000
G.2 445, 584, 020, 125 205 350.000
G.3 557, 587, 906, 766, 712, 809 212 210.000
G.KK 370, 132, 696, 185, 985, 772, 230, 420 266 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 358 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3736 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 03-07-2019

G.1 890 513
G.2 153 618 744 636
G.3 618 665 686 802 708 792
KK 826 858 960 487 852 398 925 898
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 890, 513 63 1.000.000
G.2 153, 618, 744, 636 158 350.000
G.3 618, 665, 686, 802, 708, 792 258 210.000
G.KK 826, 858, 960, 487, 852, 398, 925, 898 226 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 395 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3498 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 01-07-2019

G.1 133 401
G.2 590 029 055 871
G.3 931 704 056 190 509 662
KK 942 252 016 574 818 861 953 252
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 133, 401 103 1.000.000
G.2 590, 029, 055, 871 133 350.000
G.3 931, 704, 056, 190, 509, 662 170 210.000
G.KK 942, 252, 016, 574, 818, 861, 953, 252 332 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 530 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4511 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X