Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

XS Max 3D Thứ 6, 20-09-2019

G.1 385 456
G.2 649 884 176 885
G.3 132 072 001 413 692 268
KK 415 350 136 527 255 247 181 562
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 385, 456 48 1.000.000
G.2 649, 884, 176, 885 93 350.000
G.3 132, 072, 001, 413, 692, 268 174 210.000
G.KK 415, 350, 136, 527, 255, 247, 181, 562 205 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 35 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 395 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2969 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 18-09-2019

G.1 018 833
G.2 170 189 094 569
G.3 348 788 523 582 061 364
KK 365 010 210 831 052 958 088 493
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 018, 833 30 1.000.000
G.2 170, 189, 094, 569 153 350.000
G.3 348, 788, 523, 582, 061, 364 111 210.000
G.KK 365, 010, 210, 831, 052, 958, 088, 493 218 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 242 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2715 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 16-09-2019

G.1 381 116
G.2 009 131 406 195
G.3 397 387 311 991 122 574
KK 022 191 287 464 559 742 850 613
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 381, 116 58 1.000.000
G.2 009, 131, 406, 195 144 350.000
G.3 397, 387, 311, 991, 122, 574 191 210.000
G.KK 022, 191, 287, 464, 559, 742, 850, 613 337 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 76 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 464 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3533 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 6, 13-09-2019

G.1 542 854
G.2 533 051 524 662
G.3 478 320 704 003 650 046
KK 844 945 126 839 362 939 055 797
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 542, 854 26 1.000.000
G.2 533, 051, 524, 662 178 350.000
G.3 478, 320, 704, 003, 650, 046 108 210.000
G.KK 844, 945, 126, 839, 362, 939, 055, 797 170 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 239 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2536 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 11-09-2019

G.1 331 824
G.2 393 756 582 355
G.3 357 106 583 587 433 602
KK 321 772 870 704 677 409 974 834
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 331, 824 59 1.000.000
G.2 393, 756, 582, 355 134 350.000
G.3 357, 106, 583, 587, 433, 602 146 210.000
G.KK 321, 772, 870, 704, 677, 409, 974, 834 146 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 14 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 251 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2561 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 09-09-2019

G.1 056 961
G.2 514 338 058 002
G.3 063 988 420 204 058 047
KK 641 439 834 459 822 413 350 677
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 056, 961 42 1.000.000
G.2 514, 338, 058, 002 74 350.000
G.3 063, 988, 420, 204, 058, 047 154 210.000
G.KK 641, 439, 834, 459, 822, 413, 350, 677 212 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 310 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3332 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 06-09-2019

G.1 720 868
G.2 725 195 384 204
G.3 684 235 915 679 751 721
KK 125 924 737 826 125 954 810 802
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 720, 868 67 1.000.000
G.2 725, 195, 384, 204 184 350.000
G.3 684, 235, 915, 679, 751, 721 195 210.000
G.KK 125, 924, 737, 826, 125, 954, 810, 802 250 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2940 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X