Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

XS Max 3D Thứ 4, 13-11-2019

G.1 493 927
G.2 868 361 213 583
G.3 515 427 903 864 789 151
KK 078 370 525 170 854 845 954 091
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 493, 927 33 1.000.000
G.2 868, 361, 213, 583 89 350.000
G.3 515, 427, 903, 864, 789, 151 366 210.000
G.KK 078, 370, 525, 170, 854, 845, 954, 091 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 165 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2597 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 11-11-2019

G.1 554 076
G.2 032 905 504 278
G.3 293 907 344 354 694 565
KK 597 213 750 644 998 157 703 313
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 554, 076 102 1.000.000
G.2 032, 905, 504, 278 96 350.000
G.3 293, 907, 344, 354, 694, 565 116 210.000
G.KK 597, 213, 750, 644, 998, 157, 703, 313 153 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 225 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2860 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 08-11-2019

G.1 407 209
G.2 075 100 820 102
G.3 439 553 059 780 578 815
KK 634 703 284 385 882 207 658 018
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 407, 209 130 1.000.000
G.2 075, 100, 820, 102 77 350.000
G.3 439, 553, 059, 780, 578, 815 134 210.000
G.KK 634, 703, 284, 385, 882, 207, 658, 018 210 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 293 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2615 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 06-11-2019

G.1 601 741
G.2 205 553 359 256
G.3 075 496 804 744 039 789
KK 909 767 488 091 719 433 338 241
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 601, 741 32 1.000.000
G.2 205, 553, 359, 256 86 350.000
G.3 075, 496, 804, 744, 039, 789 95 210.000
G.KK 909, 767, 488, 091, 719, 433, 338, 241 167 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 261 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2522 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 2, 04-11-2019

G.1 102 655
G.2 756 867 121 374
G.3 148 241 551 530 318 156
KK 655 675 709 117 335 375 561 428
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 102, 655 116 1.000.000
G.2 756, 867, 121, 374 77 350.000
G.3 148, 241, 551, 530, 318, 156 156 210.000
G.KK 655, 675, 709, 117, 335, 375, 561, 428 259 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 71 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 507 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3396 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 01-11-2019

G.1 511 208
G.2 265 532 889 035
G.3 372 286 797 468 427 418
KK 900 026 122 067 773 953 764 982
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 511, 208 76 1.000.000
G.2 265, 532, 889, 035 97 350.000
G.3 372, 286, 797, 468, 427, 418 136 210.000
G.KK 900, 026, 122, 067, 773, 953, 764, 982 142 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 290 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2366 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 30-10-2019

G.1 272 302
G.2 206 613 038 558
G.3 947 508 524 517 248 864
KK 916 778 961 126 810 830 871 407
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 272, 302 28 1.000.000
G.2 206, 613, 038, 558 68 350.000
G.3 947, 508, 524, 517, 248, 864 130 210.000
G.KK 916, 778, 961, 126, 810, 830, 871, 407 159 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 263 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2429 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X