App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

XS Max 3D Thứ 4, 27-05-2020

G.1 579 785
G.2 583 668 522 518
G.3 469 213 876 220 804 328
KK 926 234 247 078 405 391 698 475
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 579, 785 25 1.000.000
G.2 583, 668, 522, 518 125 350.000
G.3 469, 213, 876, 220, 804, 328 118 210.000
G.KK 926, 234, 247, 078, 405, 391, 698, 475 178 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 344 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3014 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 25-05-2020

G.1 973 378
G.2 622 536 358 271
G.3 213 742 276 527 981 090
KK 328 882 075 116 712 225 267 984
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 973, 378 64 1.000.000
G.2 622, 536, 358, 271 107 350.000
G.3 213, 742, 276, 527, 981, 090 194 210.000
G.KK 328, 882, 075, 116, 712, 225, 267, 984 213 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 57 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 569 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3879 40.000
App Xổ Số Live - Phát Tài Phát Lộc. TẢI NGAY!

XS Max 3D Thứ 6, 22-05-2020

G.1 291 376
G.2 614 458 760 587
G.3 792 866 068 155 138 455
KK 262 748 006 572 412 881 794 732
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 291, 376 32 1.000.000
G.2 614, 458, 760, 587 53 350.000
G.3 792, 866, 068, 155, 138, 455 152 210.000
G.KK 262, 748, 006, 572, 412, 881, 794, 732 152 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 217 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2315 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 4, 20-05-2020

G.1 124 457
G.2 694 221 663 591
G.3 506 469 150 295 793 049
KK 584 574 296 613 003 634 159 565
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 124, 457 61 1.000.000
G.2 694, 221, 663, 591 70 350.000
G.3 506, 469, 150, 295, 793, 049 193 210.000
G.KK 584, 574, 296, 613, 003, 634, 159, 565 140 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 255 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2034 40.000

Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XS Max 3D Thứ 2, 18-05-2020

G.1 123 044
G.2 612 548 497 963
G.3 032 255 010 985 977 298
KK 612 079 490 609 786 477 799 428
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 123, 044 0 1.000.000
G.2 612, 548, 497, 963 0 350.000
G.3 032, 255, 010, 985, 977, 298 0 210.000
G.KK 612, 079, 490, 609, 786, 477, 799, 428 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 15-05-2020

G.1 826 771
G.2 838 976 489 696
G.3 580 786 180 902 764 876
KK 826 133 416 762 504 665 406 635
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 826, 771 35 1.000.000
G.2 838, 976, 489, 696 70 350.000
G.3 580, 786, 180, 902, 764, 876 94 210.000
G.KK 826, 133, 416, 762, 504, 665, 406, 635 166 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 6 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 178 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1797 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 13-05-2020

G.1 353 204
G.2 191 607 127 268
G.3 313 090 856 118 969 477
KK 550 009 060 884 205 245 835 073
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 353, 204 34 1.000.000
G.2 191, 607, 127, 268 94 350.000
G.3 313, 090, 856, 118, 969, 477 222 210.000
G.KK 550, 009, 060, 884, 205, 245, 835, 073 153 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 245 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2030 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

X