XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 3 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 3, 17-09-2019

G. 1
5432
G. 2
4588
4073
G. 3
8751
6359
4856
KK1
*432
KK2
**32
A 8751 D 4588
B 5432 E 4073
C 6359 G 4856

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 10-09-2019

G. 1
6354
G. 2
4577
7019
G. 3
3075
0407
9494
KK1
*354
KK2
**54
A 6354 D 9494
B 3075 E 7019
C 0407 G 4577

XS Max 4D Thứ 3, 03-09-2019

G. 1
6853
G. 2
5725
8742
G. 3
8237
8175
4738
KK1
*853
KK2
**53
A 5725 D 8175
B 8237 E 8742
C 4738 G 6853

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 27-08-2019

G. 1
8123
G. 2
7962
1873
G. 3
4012
9328
4545
KK1
*123
KK2
**23
A 4012 D 1873
B 9328 E 8123
C 7962 G 4545

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 20-08-2019

G. 1
9731
G. 2
3077
7231
G. 3
1525
7180
9583
KK1
*731
KK2
**31
A 9731 D 7231
B 3077 E 7180
C 1525 G 9583

XS Max 4D Thứ 3, 13-08-2019

G. 1
8612
G. 2
8226
8177
G. 3
6295
7810
3447
KK1
*612
KK2
**12
A 8612 D 7810
B 6295 E 8226
C 8177 G 3447
X