XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 3 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 3, 21-05-2019

G. 1
8647
G. 2
3239
4630
G. 3
8715
3682
1452
KK1
*647
KK2
**47
A 4630 D 3682
B 3239 E 8647
C 8715 G 1452

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 14-05-2019

G. 1
8654
G. 2
1575
6912
G. 3
8642
1511
8060
KK1
*654
KK2
**54
A 8642 D 8654
B 1511 E 8060
C 1575 G 6912

XS Max 4D Thứ 3, 07-05-2019

G. 1
3269
G. 2
9205
2856
G. 3
6649
6167
4409
KK1
*269
KK2
**69
A 6649 D 9205
B 6167 E 2856
C 3269 G 4409

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 30-04-2019

G. 1
8004
G. 2
9066
8386
G. 3
0210
1709
5560
KK1
*004
KK2
**04
A 0210 D 8386
B 1709 E 5560
C 8004 G 9066

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 23-04-2019

G. 1
7897
G. 2
9499
4716
G. 3
0301
2006
1657
KK1
*897
KK2
**97
A 4716 D 7897
B 0301 E 1657
C 2006 G 9499

XS Max 4D Thứ 3, 16-04-2019

G. 1
3290
G. 2
3131
3813
G. 3
5079
1159
5020
KK1
*290
KK2
**90
A 5079 D 5020
B 1159 E 3290
C 3131 G 3813
X