XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 3 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 3, 19-11-2019

G. 1
0124
G. 2
8689
8300
G. 3
8285
5123
9058
KK1
*124
KK2
**24
A 8285 D 9058
B 5123 E 0124
C 8300 G 8689

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 12-11-2019

G. 1
7709
G. 2
6228
2406
G. 3
5301
7188
4016
KK1
*709
KK2
**09
A 7709 D 7188
B 5301 E 6228
C 2406 G 4016

XS Max 4D Thứ 3, 05-11-2019

G. 1
5396
G. 2
9631
8803
G. 3
8224
9101
4317
KK1
*396
KK2
**96
A 5396 D 9101
B 8224 E 4317
C 9631 G 8803

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 29-10-2019

G. 1
6295
G. 2
1095
9071
G. 3
0959
0017
0059
KK1
*295
KK2
**95
A 0959 D 0017
B 1095 E 0059
C 9071 G 6295

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 22-10-2019

G. 1
5439
G. 2
4286
4320
G. 3
5771
6536
0246
KK1
*439
KK2
**39
A 5439 D 6536
B 4320 E 0246
C 5771 G 4286

XS Max 4D Thứ 3, 15-10-2019

G. 1
2318
G. 2
3385
7280
G. 3
0579
2386
8702
KK1
*318
KK2
**18
A 0579 D 2386
B 3385 E 2318
C 7280 G 8702
X