XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 3 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 3, 15-01-2019

G. 1
3415
G. 2
0591
1301
G. 3
4173
3909
6803
KK1
*415
KK2
**15
A 0591 D 1301
B 4173 E 3415
C 3909 G 6803

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 01-01-2019

G. 1
3798
G. 2
1460
4276
G. 3
5423
0221
6160
KK1
*798
KK2
**98
A 3798 D 1460
B 5423 E 4276
C 0221 G 6160

XS Max 4D Thứ 3, 18-12-2018

G. 1
6493
G. 2
3214
0131
G. 3
5608
0227
****
KK1
*493
KK2
**93
A 5608 D ****
B 0131 E 3214
C 0227 G 6493

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 11-12-2018

G. 1
1003
G. 2
1618
4284
G. 3
4140
3960
4364
KK1
*003
KK2
**03
A 4140 D 1618
B 3960 E 1003
C 4284 G 4364

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X