XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 3 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 3, 20-11-2018

G. 1
3322
G. 2
7871
4258
G. 3
1944
7107
5179
KK1
*322
KK2
**22
A 3322 D 4258
B 1944 E 5179
C 7107 G 7871

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 13-11-2018

G. 1
0681
G. 2
2944
1222
G. 3
7077
5789
2459
KK1
*681
KK2
**81
A 2944 D 5789
B 7077 E 0681
C 1222 G 2459

XS Max 4D Thứ 3, 06-11-2018

G. 1
8461
G. 2
7418
0700
G. 3
6214
8231
2914
KK1
*461
KK2
**61
A 2914 D 8231
B 6214 E 7418
C 8461 G 0700

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 30-10-2018

G. 1
4394
G. 2
0632
0706
G. 3
7055
6000
9869
KK1
*394
KK2
**94
A 0632 D 6000
B 7055 E 9869
C 4394 G 0706

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 23-10-2018

G. 1
6283
G. 2
3049
6428
G. 3
1773
8740
4850
KK1
*283
KK2
**83
A 4850 D 3049
B 1773 E 6283
C 6428 G 8740

XS Max 4D Thứ 3, 16-10-2018

G. 1
2161
G. 2
8232
9296
G. 3
2193
3414
1458
KK1
*161
KK2
**61
A 1458 D 9296
B 2193 E 2161
C 3414 G 8232
X