XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 3 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 3, 23-07-2019

G. 1
2906
G. 2
4448
8594
G. 3
9646
0238
1284
KK1
*906
KK2
**06
A 9646 D 4448
B 0238 E 8594
C 2906 G 1284

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 16-07-2019

G. 1
2226
G. 2
7909
3745
G. 3
2532
5179
5027
KK1
*226
KK2
**26
A 3745 D 7909
B 2532 E 5027
C 5179 G 2226

XS Max 4D Thứ 3, 09-07-2019

G. 1
9984
G. 2
7288
8842
G. 3
9871
9749
8898
KK1
*984
KK2
**84
A 7288 D 9749
B 9871 E 8842
C 9984 G 8898

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 02-07-2019

G. 1
9396
G. 2
6474
9636
G. 3
6946
1570
6652
KK1
*396
KK2
**96
A 6946 D 6474
B 1570 E 6652
C 9636 G 9396

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 3, 25-06-2019

G. 1
8912
G. 2
4361
6462
G. 3
3984
3175
3192
KK1
*912
KK2
**12
A 3984 D 3175
B 4361 E 6462
C 3192 G 8912

XS Max 4D Thứ 3, 18-06-2019

G. 1
6494
G. 2
1412
9552
G. 3
9745
8136
5234
KK1
*494
KK2
**94
A 6494 D 9552
B 9745 E 1412
C 8136 G 5234
X