XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 5 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 5, 15-11-2018

G. 1
0439
G. 2
1015
1449
G. 3
9926
2990
9304
KK1
*439
KK2
**39
A 9304 D 0439
B 9926 E 2990
C 1449 G 1015

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 08-11-2018

G. 1
3431
G. 2
5565
5469
G. 3
4473
1917
4053
KK1
*431
KK2
**31
A 5469 D 1917
B 4473 E 4053
C 5565 G 3431

XS Max 4D Thứ 5, 01-11-2018

G. 1
4014
G. 2
2683
0418
G. 3
0662
6238
8904
KK1
*014
KK2
**14
A 8904 D 2683
B 0662 E 0418
C 4014 G 6238

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 25-10-2018

G. 1
3308
G. 2
7358
0541
G. 3
9732
4919
0242
KK1
*308
KK2
**08
A 0541 D 4919
B 9732 E 0242
C 7358 G 3308

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 18-10-2018

G. 1
4783
G. 2
6568
4165
G. 3
8042
2117
7986
KK1
*783
KK2
**83
A 6568 D 2117
B 4783 E 4165
C 8042 G 7986

XS Max 4D Thứ 5, 11-10-2018

G. 1
4976
G. 2
6926
5056
G. 3
7684
5695
3212
KK1
*976
KK2
**76
A 3212 D 5695
B 7684 E 6926
C 4976 G 5056
X