XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 5 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 5, 14-11-2019

G. 1
6096
G. 2
2127
8059
G. 3
4015
7402
7177
KK1
*096
KK2
**96
A 4015 D 7177
B 7402 E 8059
C 6096 G 2127

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 07-11-2019

G. 1
5287
G. 2
8296
1896
G. 3
1474
0887
2582
KK1
*287
KK2
**87
A 1474 D 2582
B 0887 E 5287
C 1896 G 8296

XS Max 4D Thứ 5, 31-10-2019

G. 1
3019
G. 2
2340
8574
G. 3
7329
6399
0764
KK1
*019
KK2
**19
A 8574 D 3019
B 7329 E 0764
C 6399 G 2340

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 24-10-2019

G. 1
8665
G. 2
7399
3735
G. 3
7248
9021
9393
KK1
*665
KK2
**65
A 7248 D 9393
B 3735 E 8665
C 9021 G 7399

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 17-10-2019

G. 1
5920
G. 2
2350
8398
G. 3
6463
0341
1054
KK1
*920
KK2
**20
A 6463 D 2350
B 5920 E 0341
C 8398 G 1054

XS Max 4D Thứ 5, 10-10-2019

G. 1
2974
G. 2
7416
8649
G. 3
7587
9930
3772
KK1
*974
KK2
**74
A 7416 D 9930
B 2974 E 8649
C 7587 G 3772
X