XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 5 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 5, 21-03-2019

G. 1
5011
G. 2
5468
6356
G. 3
6587
5821
9558
KK1
*011
KK2
**11
A 6587 D 5011
B 5821 E 6356
C 5468 G 9558

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 14-03-2019

G. 1
8621
G. 2
4344
6928
G. 3
3394
1619
8332
KK1
*621
KK2
**21
A 8621 D 1619
B 4344 E 3394
C 6928 G 8332

XS Max 4D Thứ 5, 07-03-2019

G. 1
6355
G. 2
4580
9573
G. 3
6135
1216
6806
KK1
*355
KK2
**55
A 6355 D 1216
B 6806 E 6135
C 9573 G 4580

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 28-02-2019

G. 1
6061
G. 2
5647
0309
G. 3
2822
8107
1428
KK1
*061
KK2
**61
A 6061 D 8107
B 2822 E 1428
C 5647 G 0309

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 21-02-2019

G. 1
6095
G. 2
3921
8138
G. 3
1988
0159
1684
KK1
*095
KK2
**95
A 8138 D 0159
B 3921 E 1684
C 1988 G 6095

XS Max 4D Thứ 5, 14-02-2019

G. 1
9652
G. 2
4598
8949
G. 3
6493
2395
4342
KK1
*652
KK2
**52
A 8949 D 4342
B 6493 E 9652
C 2395 G 4598
X