Xổ số Max 4D Thứ 5

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 19-07-2018

G. 1
2377
G. 2
4694
5976
G. 3
7883
3498
2109
KK1
*377
KK2
**77
A 7883 D 5976
B 4694 E 2109
C 3498 G 2377

» Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

» Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

» Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

» Thống kê KQXS Hôm nay

» Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả tường thuật XS soạn: XSMB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XS Max 4D Thứ Năm, 12-07-2018

G. 1
4342
G. 2
8588
4737
G. 3
7708
3769
9997
KK1
*342
KK2
**42
A 4737 D 8588
B 7708 E 4342
C 3769 G 9997

XS Max 4D Thứ Năm, 05-07-2018

G. 1
3512
G. 2
5949
5337
G. 3
2979
7580
0687
KK1
*512
KK2
**12
A 2979 D 0687
B 7580 E 5949
C 3512 G 5337

» Thống kê Đầu Xổ số Miền Bắc

» Thống kê Đuôi Xổ số Miền Bắc

» Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả tường thuật XS soạn: XSMB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XS Max 4D Thứ Năm, 28-06-2018

G. 1
0854
G. 2
8554
4866
G. 3
6290
7882
9540
KK1
*854
KK2
**54
A 6290 D 4866
B 8554 E 0854
C 7882 G 9540

» Nhận kết quả tường thuật XS soạn: XSMB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

» Nhận kết quả tường thuật XS soạn: XSMB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XS Max 4D Thứ Năm, 21-06-2018

G. 1
7357
G. 2
2392
7076
G. 3
9973
2447
0077
KK1
*357
KK2
**57
A 9973 D 2447
B 2392 E 0077
C 7357 G 7076

XS Max 4D Thứ Năm, 14-06-2018

G. 1
7155
G. 2
5783
1095
G. 3
0434
5290
8727
KK1
*155
KK2
**55
A 1095 D 7155
B 0434 E 8727
C 5290 G 5783
X