XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 5 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 5, 16-05-2019

G. 1
4993
G. 2
3936
1592
G. 3
2847
2781
4296
KK1
*993
KK2
**93
A 2847 D 2781
B 3936 E 4296
C 1592 G 4993

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 09-05-2019

G. 1
9505
G. 2
8785
3209
G. 3
1568
2121
5999
KK1
*505
KK2
**05
A 1568 D 8785
B 3209 E 9505
C 2121 G 5999

XS Max 4D Thứ 5, 02-05-2019

G. 1
2478
G. 2
9872
4019
G. 3
8562
4500
0646
KK1
*478
KK2
**78
A 9872 D 0646
B 4019 E 4500
C 8562 G 2478

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 25-04-2019

G. 1
6148
G. 2
2924
4264
G. 3
5968
2085
8131
KK1
*148
KK2
**48
A 5968 D 2085
B 4264 E 8131
C 6148 G 2924

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 5, 18-04-2019

G. 1
5338
G. 2
3754
1972
G. 3
6072
5088
4729
KK1
*338
KK2
**38
A 1972 D 3754
B 6072 E 5338
C 5088 G 4729

XS Max 4D Thứ 5, 11-04-2019

G. 1
9042
G. 2
2580
1764
G. 3
6669
4700
9072
KK1
*042
KK2
**42
A 1764 D 9042
B 6669 E 9072
C 4700 G 2580
X