XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 7 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 7, 19-01-2019

G. 1
3960
G. 2
8546
7001
G. 3
4862
3902
3925
KK1
*960
KK2
**60
A 4862 D 7001
B 3902 E 8546
C 3960 G 3925

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 12-01-2019

G. 1
1297
G. 2
3727
8107
G. 3
7390
6661
0420
KK1
*297
KK2
**97
A 3727 D 6661
B 7390 E 0420
C 1297 G 8107

XS Max 4D Thứ 7, 05-01-2019

G. 1
1503
G. 2
5042
2828
G. 3
6333
7215
2095
KK1
*503
KK2
**03
A 6333 D 2095
B 7215 E 2828
C 5042 G 1503

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 29-12-2018

G. 1
5398
G. 2
0349
8896
G. 3
2945
6195
8870
KK1
*398
KK2
**98
A 2945 D 6195
B 5398 E 0349
C 8896 G 8870

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 22-12-2018

G. 1
3967
G. 2
0148
7517
G. 3
6418
9235
7765
KK1
*967
KK2
**67
A 0148 D 7517
B 6418 E 7765
C 9235 G 3967

XS Max 4D Thứ 7, 15-12-2018

G. 1
2073
G. 2
9626
7359
G. 3
3972
9356
2937
KK1
*073
KK2
**73
A 3972 D 7359
B 9356 E 9626
C 2073 G 2937
X