XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 7 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 7, 13-07-2019

G. 1
0599
G. 2
6605
6528
G. 3
7299
2186
3920
KK1
*599
KK2
**99
A 6605 D 0599
B 7299 E 6528
C 2186 G 3920

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 06-07-2019

G. 1
2733
G. 2
8501
4434
G. 3
5007
6538
8143
KK1
*733
KK2
**33
A 5007 D 8143
B 4434 E 2733
C 6538 G 8501

XS Max 4D Thứ 7, 29-06-2019

G. 1
7258
G. 2
0756
4436
G. 3
6168
0393
0716
KK1
*258
KK2
**58
A 0756 D 7258
B 4436 E 0393
C 6168 G 0716

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 22-06-2019

G. 1
3271
G. 2
6173
6597
G. 3
8454
1074
8541
KK1
*271
KK2
**71
A 8454 D 3271
B 1074 E 8541
C 6597 G 6173

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 15-06-2019

G. 1
4797
G. 2
7771
0247
G. 3
5043
6945
5224
KK1
*797
KK2
**97
A 4797 D 6945
B 7771 E 0247
C 5043 G 5224

XS Max 4D Thứ 7, 08-06-2019

G. 1
0794
G. 2
8310
8138
G. 3
3073
7650
2162
KK1
*794
KK2
**94
A 3073 D 7650
B 8138 E 2162
C 8310 G 0794
X