XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 7 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 7, 25-05-2019

G. 1
2511
G. 2
1936
0162
G. 3
4604
4804
1006
KK1
*511
KK2
**11
A 4604 D 4804
B 0162 E 1006
C 2511 G 1936

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 18-05-2019

G. 1
5430
G. 2
3252
3159
G. 3
4072
9252
7429
KK1
*430
KK2
**30
A 4072 D 3159
B 3252 E 9252
C 5430 G 7429

XS Max 4D Thứ 7, 11-05-2019

G. 1
3385
G. 2
6146
8489
G. 3
7877
5164
2495
KK1
*385
KK2
**85
A 7877 D 3385
B 5164 E 2495
C 6146 G 8489

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 04-05-2019

G. 1
6251
G. 2
1012
2254
G. 3
1660
8802
4318
KK1
*251
KK2
**51
A 1660 D 8802
B 6251 E 1012
C 2254 G 4318

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 27-04-2019

G. 1
2087
G. 2
9144
7067
G. 3
0317
5501
7738
KK1
*087
KK2
**87
A 2087 D 9144
B 0317 E 5501
C 7067 G 7738

XS Max 4D Thứ 7, 20-04-2019

G. 1
0087
G. 2
0935
3447
G. 3
2780
9847
9709
KK1
*087
KK2
**87
A 0087 D 9847
B 2780 E 9709
C 3447 G 0935
X