XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 7 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 7, 23-03-2019

G. 1
9713
G. 2
3001
9821
G. 3
6616
4052
4487
KK1
*713
KK2
**13
A 6616 D 3001
B 4052 E 9713
C 4487 G 9821

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 16-03-2019

G. 1
6022
G. 2
3182
3197
G. 3
3098
1747
5327
KK1
*022
KK2
**22
A 3098 D 3197
B 6022 E 1747
C 3182 G 5327

XS Max 4D Thứ 7, 09-03-2019

G. 1
2248
G. 2
1304
6110
G. 3
4145
1088
7625
KK1
*248
KK2
**48
A 1304 D 2248
B 6110 E 1088
C 4145 G 7625

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 02-03-2019

G. 1
5673
G. 2
0285
7394
G. 3
8732
5716
4079
KK1
*673
KK2
**73
A 0285 D 5716
B 8732 E 4079
C 7394 G 5673

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 23-02-2019

G. 1
9940
G. 2
1338
6616
G. 3
2481
3675
7140
KK1
*940
KK2
**40
A 2481 D 1338
B 9940 E 6616
C 3675 G 7140

XS Max 4D Thứ 7, 16-02-2019

G. 1
5402
G. 2
5479
3925
G. 3
9677
0328
8699
KK1
*402
KK2
**02
A 9677 D 0328
B 3925 E 5402
C 5479 G 8699
X