XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Max 4D Thứ 7 Hàng Tuần

Xổ số Max 4D Thứ 7, 14-09-2019

G. 1
9015
G. 2
5470
1704
G. 3
0022
1908
1324
KK1
*015
KK2
**15
A 0022 D 9015
B 1908 E 1324
C 5470 G 1704

» Thống kê Vietlott Mega 01-45

» Thống kê Lần xuất hiện XS Vietlott Mega

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 07-09-2019

G. 1
4916
G. 2
6266
1301
G. 3
0312
6234
6619
KK1
*916
KK2
**16
A 0312 D 6619
B 6234 E 6266
C 4916 G 1301

XS Max 4D Thứ 7, 31-08-2019

G. 1
0252
G. 2
1930
2869
G. 3
6433
9537
7901
KK1
*252
KK2
**52
A 2869 D 9537
B 6433 E 7901
C 0252 G 1930

» Thống kê tỷ lệ chẵn lẻ XS Vietlott Mega

» Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 4D

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 24-08-2019

G. 1
9731
G. 2
3459
1599
G. 3
4359
6342
1566
KK1
*731
KK2
**31
A 9731 D 6342
B 1599 E 1566
C 4359 G 3459

» Nhận kết quả xổ số Max 4D sớm nhất, soạn Max gửi 6189 (1.500đ/SMS)

» Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Max 4D Thứ 7, 17-08-2019

G. 1
5220
G. 2
7179
8976
G. 3
4601
3286
2103
KK1
*220
KK2
**20
A 7179 D 2103
B 4601 E 8976
C 3286 G 5220

XS Max 4D Thứ 7, 10-08-2019

G. 1
7389
G. 2
1208
6186
G. 3
4547
5783
5225
KK1
*389
KK2
**89
A 4547 D 5783
B 1208 E 5225
C 7389 G 6186
X