XSAG 10-10-2019, Kết quả xổ số An Giang ngày 10-10-2019

8 35
7 580
6 8007 8214 8614
5 2774
4 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500
3 77608 34931
2 07521
1 82491
ĐB 551588
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,8 8,4,1,0 0
1 4,4,0,4 3,2,9 1
2 6,2,1 2 2
3 5,1 - 3
4 0 1,1,7,1 4
5 - 3,7 5
6 - 2 6
7 4,5 0 7
8 0,8 0,8 8
9 1 - 9

Nhận kết quả xổ số An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS AG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 23 lần 05/09/2019 23 lần
61 23 lần 05/09/2019 23 lần
50 20 lần 26/09/2019 35 lần
78 19 lần 03/10/2019 40 lần
85 17 lần 17/10/2019 17 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 8 lần 19/12/2019 9 lần
16 - 61 7 lần 26/12/2019 12 lần
05 - 50 6 lần 02/01/2020 17 lần
37 - 73 6 lần 02/01/2020 13 lần
38 - 83 6 lần 02/01/2020 12 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 10/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 16.67% (5) 0 8.52% (46)
Đầu 1 6.67% (2) 1 10.93% (59)
Đầu 2 0.00% (0) 2 8.89% (48)
Đầu 3 16.67% (5) 3 10.56% (57)
Đầu 4 0.00% (0) 4 9.26% (50)
Đầu 5 16.67% (5) 5 9.26% (50)
Đầu 6 10.00% (3) 6 10.19% (55)
Đầu 7 10.00% (3) 7 10.19% (55)
Đầu 8 10.00% (3) 8 12.41% (67)
Đầu 9 13.33% (4) 9 9.81% (53)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 10/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1) 0 8.52% (46)
Đuôi 1 3.33% (1) 1 9.81% (53)
Đuôi 2 20.00% (6) 2 10.93% (59)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 9.44% (51)
Đuôi 4 3.33% (1) 4 10.74% (58)
Đuôi 5 3.33% (1) 5 9.81% (53)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 10.00% (54)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 7.78% (42)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 11.85% (64)
Đuôi 9 33.33% (10) 9 11.11% (60)
X