XSAG 23-05-2019, Kết quả xổ số An Giang ngày 23-5-2019

8 64
7 266
6 0243 9952 5748
5 9870
4 69835 58605 58910 88938 78928 42778 97458
3 83958 61077
2 57532
1 83017
ĐB 904802
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2 7,1 0
1 0,7 - 1
2 8 5,3,0 2
3 5,8,2 4 3
4 3,8 6 4
5 2,8,8 3,0 5
6 4,6 6 6
7 0,8,7 7,1 7
8 - 4,3,2,7,5,5 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số An Giang, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS AG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 26 lần 14/02/2019 33 lần
07 25 lần 21/02/2019 25 lần
25 19 lần 04/04/2019 29 lần
51 19 lần 04/04/2019 30 lần
21 18 lần 11/04/2019 23 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 8 lần 20/06/2019 17 lần
12 - 21 8 lần 20/06/2019 15 lần
49 - 94 7 lần 27/06/2019 14 lần
47 - 74 6 lần 04/07/2019 13 lần
19 - 91 5 lần 11/07/2019 13 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 23/05/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3.33% (1) 0 8.89% (48)
Đầu 1 10.00% (3) 1 12.22% (66)
Đầu 2 10.00% (3) 2 9.26% (50)
Đầu 3 20.00% (6) 3 9.07% (49)
Đầu 4 6.67% (2) 4 9.26% (50)
Đầu 5 10.00% (3) 5 9.44% (51)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.19% (55)
Đầu 7 6.67% (2) 7 8.70% (47)
Đầu 8 6.67% (2) 8 11.67% (63)
Đầu 9 20.00% (6) 9 11.30% (61)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 23/05/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 8.89% (48)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 11.30% (61)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 10.19% (55)
Đuôi 3 16.67% (5) 3 8.52% (46)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 10.19% (55)
Đuôi 5 3.33% (1) 5 12.41% (67)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 9.44% (51)
Đuôi 7 0.00% (0) 7 9.81% (53)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 10.19% (55)
Đuôi 9 20.00% (6) 9 9.07% (49)
X