XSBD 06-09-2019, Kết quả xổ số Bình Dương ngày 6-9-2019

8 75
7 300
6 7964 8209 6455
5 0433
4 70732 12920 25280 39983 86869 57264 52599
3 15101 58248
2 47443
1 76892
ĐB 679226
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9,1 0,2,8 0
1 - 0 1
2 0,6 3,9 2
3 3,2 3,8,4 3
4 8,3 6,6 4
5 5 7,5 5
6 4,9,4 2 6
7 5 - 7
8 0,3 4 8
9 9,2 0,6,9 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS BD gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 22 lần 29/11/2019 30 lần
32 18 lần 27/12/2019 26 lần
84 18 lần 27/12/2019 27 lần
72 17 lần 03/01/2020 24 lần
74 17 lần 03/01/2020 25 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 8 lần 06/03/2020 10 lần
03 - 30 7 lần 13/03/2020 9 lần
04 - 40 7 lần 13/03/2020 17 lần
05 - 50 7 lần 13/03/2020 16 lần
58 - 85 7 lần 13/03/2020 14 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 06/09/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4) 0 10.19% (55)
Đầu 1 3.33% (1) 1 8.70% (47)
Đầu 2 16.67% (5) 2 10.37% (56)
Đầu 3 3.33% (1) 3 8.52% (46)
Đầu 4 6.67% (2) 4 7.59% (41)
Đầu 5 13.33% (4) 5 12.78% (69)
Đầu 6 10.00% (3) 6 9.26% (50)
Đầu 7 10.00% (3) 7 10.37% (56)
Đầu 8 16.67% (5) 8 12.96% (70)
Đầu 9 6.67% (2) 9 9.26% (50)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 06/09/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 9.26% (50)
Đuôi 1 10.00% (3) 1 8.70% (47)
Đuôi 2 10.00% (3) 2 10.74% (58)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 11.67% (63)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 10.56% (57)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 12.04% (65)
Đuôi 6 10.00% (3) 6 10.56% (57)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 10.37% (56)
Đuôi 8 16.67% (5) 8 8.89% (48)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 7.22% (39)
X