XSBTH 15-08-2019, Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 15-8-2019

8 92
7 865
6 2844 6745 1434
5 0474
4 76544 77627 29617 02294 02545 89124 74513
3 22444 48046
2 94358
1 94531
ĐB 817779
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - - 0
1 7,3 3 1
2 7,4 9 2
3 4,1 1 3
4 4,5,4,5,4,6 4,3,7,4,9,2,4 4
5 8 6,4,4 5
6 5 4 6
7 4,9 2,1 7
8 - 5 8
9 2,4 7 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS BTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
54 27 lần 04/07/2019 46 lần
75 24 lần 25/07/2019 24 lần
44 21 lần 15/08/2019 31 lần
39 20 lần 22/08/2019 24 lần
47 19 lần 29/08/2019 32 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 - 54 8 lần 14/11/2019 12 lần
56 - 65 8 lần 14/11/2019 16 lần
09 - 90 6 lần 28/11/2019 14 lần
18 - 81 6 lần 28/11/2019 11 lần
46 - 64 6 lần 28/11/2019 9 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 15/08/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3.33% (1) 0 8.33% (45)
Đầu 1 13.33% (4) 1 10.00% (54)
Đầu 2 10.00% (3) 2 10.74% (58)
Đầu 3 10.00% (3) 3 10.56% (57)
Đầu 4 10.00% (3) 4 9.26% (50)
Đầu 5 13.33% (4) 5 7.41% (40)
Đầu 6 6.67% (2) 6 11.11% (60)
Đầu 7 13.33% (4) 7 12.41% (67)
Đầu 8 6.67% (2) 8 8.89% (48)
Đầu 9 13.33% (4) 9 11.30% (61)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 15/08/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 10.74% (58)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 10.93% (59)
Đuôi 2 10.00% (3) 2 9.26% (50)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 10.74% (58)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 6.67% (36)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 10.00% (54)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 8.52% (46)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 12.78% (69)
Đuôi 8 0.00% (0) 8 10.19% (55)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 10.19% (55)
X