XSBTH 27-06-2019, Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 27-6-2019

8 13
7 256
6 0110 7577 6650
5 6127
4 23404 07289 52183 27470 17938 66124 74065
3 43473 37766
2 58594
1 54096
ĐB 127572
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 1,5,7 0
1 3,0 - 1
2 7,4 7 2
3 8 1,8,7 3
4 - 0,2,9 4
5 6,0 6 5
6 5,6 5,6,9 6
7 7,0,3,2 7,2 7
8 9,3 3 8
9 4,6 8 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS BTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
37 25 lần 06/06/2019 25 lần
54 21 lần 04/07/2019 46 lần
75 18 lần 25/07/2019 18 lần
57 16 lần 08/08/2019 23 lần
44 15 lần 15/08/2019 31 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 - 75 16 lần 08/08/2019 12 lần
23 - 32 14 lần 22/08/2019 16 lần
05 - 50 9 lần 26/09/2019 16 lần
38 - 83 7 lần 10/10/2019 17 lần
39 - 93 5 lần 24/10/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 27/06/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3) 0 9.44% (51)
Đầu 1 13.33% (4) 1 10.19% (55)
Đầu 2 13.33% (4) 2 10.37% (56)
Đầu 3 6.67% (2) 3 9.63% (52)
Đầu 4 16.67% (5) 4 9.63% (52)
Đầu 5 13.33% (4) 5 6.48% (35)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.93% (59)
Đầu 7 10.00% (3) 7 10.56% (57)
Đầu 8 6.67% (2) 8 10.74% (58)
Đầu 9 3.33% (1) 9 12.04% (65)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 27/06/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 9.44% (51)
Đuôi 1 10.00% (3) 1 11.11% (60)
Đuôi 2 10.00% (3) 2 10.00% (54)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 10.00% (54)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 7.04% (38)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 10.00% (54)
Đuôi 6 10.00% (3) 6 9.81% (53)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 11.30% (61)
Đuôi 8 0.00% (0) 8 9.81% (53)
Đuôi 9 20.00% (6) 9 11.48% (62)
X