XSDN 15-05-2019, Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15-5-2019

8 65
7 451
6 3141 5081 8119
5 7573
4 78271 60538 56267 01900 47692 97931 26677
3 96075 11586
2 50782
1 66047
ĐB 127570
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 0,7 0
1 9 5,4,8,7,3 1
2 - 9,8 2
3 8,1 7 3
4 1,7 - 4
5 1 6,7 5
6 5,7 8 6
7 3,1,7,5,0 6,7,4 7
8 1,6,2 3 8
9 2 1 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 37 lần 17/10/2018 37 lần
02 23 lần 23/01/2019 23 lần
59 23 lần 23/01/2019 23 lần
96 23 lần 23/01/2019 23 lần
16 19 lần 20/02/2019 20 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 - 94 8 lần 08/05/2019 23 lần
78 - 87 8 lần 08/05/2019 13 lần
67 - 76 7 lần 15/05/2019 15 lần
05 - 50 6 lần 22/05/2019 11 lần
48 - 84 6 lần 22/05/2019 9 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 15/05/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3.33% (1) 0 9.07% (49)
Đầu 1 6.67% (2) 1 9.44% (51)
Đầu 2 13.33% (4) 2 9.44% (51)
Đầu 3 20.00% (6) 3 12.96% (70)
Đầu 4 13.33% (4) 4 9.81% (53)
Đầu 5 3.33% (1) 5 8.33% (45)
Đầu 6 23.33% (7) 6 12.59% (68)
Đầu 7 6.67% (2) 7 8.33% (45)
Đầu 8 3.33% (1) 8 10.93% (59)
Đầu 9 6.67% (2) 9 9.07% (49)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 15/05/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 20.00% (6) 0 10.37% (56)
Đuôi 1 10.00% (3) 1 11.30% (61)
Đuôi 2 3.33% (1) 2 9.81% (53)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 11.30% (61)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 11.11% (60)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 8.89% (48)
Đuôi 6 10.00% (3) 6 6.85% (37)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 11.30% (61)
Đuôi 8 23.33% (7) 8 10.74% (58)
Đuôi 9 0.00% (0) 9 8.33% (45)
X