XSDN 27-03-2019, Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 27-3-2019

8 65
7 878
6 8061 4068 6387
5 2403
4 87839 23881 77938 25958 74462 22339 67761
3 03566 37095
2 67843
1 41207
ĐB 775825
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7 - 0
1 - 6,8,6 1
2 5 6 2
3 9,8,9 0,4 3
4 3 - 4
5 8 6,9,2 5
6 5,1,8,2,1,6 6 6
7 8 8,0 7
8 7,1 7,6,3,5 8
9 5 3,3 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 35 lần 17/10/2018 35 lần
02 21 lần 23/01/2019 21 lần
59 21 lần 23/01/2019 21 lần
96 21 lần 23/01/2019 23 lần
16 17 lần 20/02/2019 20 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 8 lần 24/04/2019 15 lần
16 - 61 7 lần 01/05/2019 18 lần
36 - 63 6 lần 08/05/2019 12 lần
49 - 94 6 lần 08/05/2019 23 lần
78 - 87 6 lần 08/05/2019 13 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 27/03/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2) 0 8.89% (48)
Đầu 1 3.33% (1) 1 9.07% (49)
Đầu 2 6.67% (2) 2 11.48% (62)
Đầu 3 16.67% (5) 3 11.11% (60)
Đầu 4 13.33% (4) 4 9.07% (49)
Đầu 5 6.67% (2) 5 9.26% (50)
Đầu 6 26.67% (8) 6 11.67% (63)
Đầu 7 6.67% (2) 7 10.37% (56)
Đầu 8 3.33% (1) 8 9.26% (50)
Đầu 9 10.00% (3) 9 9.81% (53)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 27/03/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 16.67% (5) 0 9.44% (51)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 11.67% (63)
Đuôi 2 3.33% (1) 2 11.11% (60)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 10.37% (56)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 11.85% (64)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 9.07% (49)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 7.04% (38)
Đuôi 7 13.33% (4) 7 11.30% (61)
Đuôi 8 20.00% (6) 8 10.00% (54)
Đuôi 9 0.00% (0) 9 8.15% (44)
X