XSDNA 06-03-2019, Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 6-3-2019

8 59
7 549
6 6464 8875 5550
5 2919
4 30272 40442 23027 63304 12827 82919 36335
3 74803 46994
2 63945
1 23481
ĐB 364030
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3 5,3 0
1 9,9 8 1
2 7,7 7,4 2
3 5,0 0 3
4 9,2,5 6,0,9 4
5 9,0 7,3,4 5
6 4 - 6
7 5,2 2,2 7
8 1 - 8
9 4 5,4,1,1 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 26 lần 12/06/2019 26 lần
59 26 lần 12/06/2019 26 lần
96 24 lần 19/06/2019 27 lần
39 17 lần 13/07/2019 26 lần
73 17 lần 13/07/2019 22 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 - 54 10 lần 07/08/2019 12 lần
68 - 86 9 lần 10/08/2019 19 lần
69 - 96 9 lần 10/08/2019 12 lần
39 - 93 6 lần 21/08/2019 19 lần
37 - 73 5 lần 24/08/2019 13 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 06/03/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3) 0 9.44% (51)
Đầu 1 20.00% (6) 1 12.59% (68)
Đầu 2 13.33% (4) 2 11.30% (61)
Đầu 3 10.00% (3) 3 9.63% (52)
Đầu 4 13.33% (4) 4 8.33% (45)
Đầu 5 3.33% (1) 5 9.07% (49)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.56% (57)
Đầu 7 10.00% (3) 7 10.56% (57)
Đầu 8 0.00% (0) 8 9.81% (53)
Đầu 9 13.33% (4) 9 8.70% (47)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 06/03/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 16.67% (5) 0 9.81% (53)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 9.26% (50)
Đuôi 2 3.33% (1) 2 7.78% (42)
Đuôi 3 20.00% (6) 3 10.74% (58)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 8.70% (47)
Đuôi 5 26.67% (8) 5 12.22% (66)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 10.19% (55)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 9.07% (49)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 11.67% (63)
Đuôi 9 0.00% (0) 9 10.56% (57)
X