XSDNA 10-08-2019, Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10-8-2019

8 23
7 236
6 0150 8769 4930
5 0322
4 34386 10702 46269 06703 42950 44887 75783
3 59966 67716
2 16964
1 20255
ĐB 334414
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5,3,5 0
1 6,4 - 1
2 3,2 2,0 2
3 6,0 2,0,8 3
4 - 6,1 4
5 0,0,5 5 5
6 9,9,6,4 3,8,6,1 6
7 - 8 7
8 6,7,3 - 8
9 - 6,6 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 27 lần 12/06/2019 27 lần
59 27 lần 12/06/2019 27 lần
96 25 lần 19/06/2019 27 lần
39 18 lần 13/07/2019 26 lần
73 18 lần 13/07/2019 22 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
68 - 86 10 lần 10/08/2019 19 lần
69 - 96 10 lần 10/08/2019 12 lần
39 - 93 7 lần 21/08/2019 19 lần
37 - 73 6 lần 24/08/2019 13 lần
02 - 20 5 lần 28/08/2019 12 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 10/08/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 20.00% (6) 0 8.89% (48)
Đầu 1 13.33% (4) 1 10.93% (59)
Đầu 2 10.00% (3) 2 10.93% (59)
Đầu 3 10.00% (3) 3 12.22% (66)
Đầu 4 10.00% (3) 4 8.15% (44)
Đầu 5 3.33% (1) 5 7.41% (40)
Đầu 6 13.33% (4) 6 10.00% (54)
Đầu 7 6.67% (2) 7 8.70% (47)
Đầu 8 10.00% (3) 8 13.33% (72)
Đầu 9 3.33% (1) 9 9.44% (51)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 10/08/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1) 0 9.26% (50)
Đuôi 1 10.00% (3) 1 8.33% (45)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 10.93% (59)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 11.11% (60)
Đuôi 4 0.00% (0) 4 10.19% (55)
Đuôi 5 20.00% (6) 5 13.15% (71)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 9.07% (49)
Đuôi 7 20.00% (6) 7 9.07% (49)
Đuôi 8 13.33% (4) 8 10.37% (56)
Đuôi 9 3.33% (1) 9 8.52% (46)
X