XSDNA 24-07-2019, Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24-7-2019

8 77
7 190
6 0294 5310 5622
5 1015
4 65312 64224 36710 13092 41575 98932 77157
3 62689 39170
2 82388
1 96941
ĐB 528735
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 9,1,1,7 0
1 0,5,2,0 4 1
2 2,4 2,1,9,3 2
3 2,5 - 3
4 1 9,2 4
5 7 1,7,3 5
6 - - 6
7 7,5,0 7,5 7
8 9,8 8 8
9 0,4,2 8 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 27 lần 12/06/2019 27 lần
59 27 lần 12/06/2019 27 lần
96 25 lần 19/06/2019 27 lần
39 18 lần 13/07/2019 26 lần
73 18 lần 13/07/2019 22 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
68 - 86 10 lần 10/08/2019 19 lần
69 - 96 10 lần 10/08/2019 12 lần
39 - 93 7 lần 21/08/2019 19 lần
37 - 73 6 lần 24/08/2019 13 lần
02 - 20 5 lần 28/08/2019 12 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 24/07/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 20.00% (6) 0 9.63% (52)
Đầu 1 13.33% (4) 1 10.00% (54)
Đầu 2 10.00% (3) 2 10.19% (55)
Đầu 3 3.33% (1) 3 11.48% (62)
Đầu 4 6.67% (2) 4 8.33% (45)
Đầu 5 0.00% (0) 5 7.96% (43)
Đầu 6 16.67% (5) 6 9.81% (53)
Đầu 7 13.33% (4) 7 10.00% (54)
Đầu 8 10.00% (3) 8 12.22% (66)
Đầu 9 6.67% (2) 9 10.37% (56)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 24/07/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1) 0 8.15% (44)
Đuôi 1 16.67% (5) 1 8.15% (44)
Đuôi 2 16.67% (5) 2 11.67% (63)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 11.30% (61)
Đuôi 4 0.00% (0) 4 10.19% (55)
Đuôi 5 20.00% (6) 5 13.15% (71)
Đuôi 6 10.00% (3) 6 9.81% (53)
Đuôi 7 13.33% (4) 7 9.07% (49)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 9.44% (51)
Đuôi 9 3.33% (1) 9 9.07% (49)
X