XSDT 04-03-2019, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 4-3-2019

8 70
7 144
6 8158 9884 1178
5 9946
4 08277 36852 26134 02566 71546 48369 70410
3 73780 71023
2 13158
1 15140
ĐB 798057
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 7,1,8,4 0
1 0 - 1
2 3 5 2
3 4 2 3
4 4,6,6,0 4,8,3 4
5 8,2,8,7 - 5
6 6,9 4,6,4 6
7 0,8,7 7,5 7
8 4,0 5,7,5 8
9 - 6 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 23 lần 02/09/2019 24 lần
75 23 lần 02/09/2019 23 lần
82 23 lần 02/09/2019 34 lần
12 18 lần 07/10/2019 18 lần
41 17 lần 14/10/2019 34 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 28/10/2019 15 lần
27 - 72 14 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 6 lần 30/12/2019 13 lần
14 - 41 6 lần 30/12/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 04/03/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3) 0 10.00% (54)
Đầu 1 10.00% (3) 1 11.67% (63)
Đầu 2 10.00% (3) 2 9.26% (50)
Đầu 3 10.00% (3) 3 9.26% (50)
Đầu 4 13.33% (4) 4 11.48% (62)
Đầu 5 10.00% (3) 5 8.52% (46)
Đầu 6 13.33% (4) 6 9.63% (52)
Đầu 7 20.00% (6) 7 10.00% (54)
Đầu 8 0.00% (0) 8 9.26% (50)
Đầu 9 3.33% (1) 9 10.93% (59)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 04/03/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 9.44% (51)
Đuôi 1 10.00% (3) 1 12.22% (66)
Đuôi 2 10.00% (3) 2 9.26% (50)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 9.81% (53)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 10.93% (59)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 9.44% (51)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 9.63% (52)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 8.89% (48)
Đuôi 8 13.33% (4) 8 11.11% (60)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 9.26% (50)
X