XSDT 08-07-2019, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 8-7-2019

8 01
7 570
6 7923 1208 6293
5 3875
4 05320 71165 11481 59872 28495 17277 25278
3 90586 20194
2 26377
1 24327
ĐB 670458
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8 7,2 0
1 - 0,8 1
2 3,0,7 7 2
3 - 2,9 3
4 - 9 4
5 8 7,6,9 5
6 5 8 6
7 0,5,2,7,8,7 7,7,2 7
8 1,6 0,7,5 8
9 3,5,4 - 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 27 lần 27/05/2019 27 lần
43 23 lần 24/06/2019 35 lần
64 23 lần 24/06/2019 27 lần
68 20 lần 15/07/2019 20 lần
51 17 lần 05/08/2019 18 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 12 lần 09/09/2019 15 lần
25 - 52 11 lần 16/09/2019 14 lần
15 - 51 8 lần 07/10/2019 11 lần
59 - 95 7 lần 14/10/2019 14 lần
02 - 20 6 lần 21/10/2019 12 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 08/07/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4) 0 9.81% (53)
Đầu 1 10.00% (3) 1 10.56% (57)
Đầu 2 10.00% (3) 2 8.89% (48)
Đầu 3 6.67% (2) 3 11.67% (63)
Đầu 4 10.00% (3) 4 8.70% (47)
Đầu 5 10.00% (3) 5 11.67% (63)
Đầu 6 13.33% (4) 6 10.00% (54)
Đầu 7 16.67% (5) 7 10.56% (57)
Đầu 8 6.67% (2) 8 10.19% (55)
Đầu 9 3.33% (1) 9 7.96% (43)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 08/07/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 9.63% (52)
Đuôi 1 16.67% (5) 1 12.41% (67)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 10.93% (59)
Đuôi 3 16.67% (5) 3 10.56% (57)
Đuôi 4 0.00% (0) 4 8.15% (44)
Đuôi 5 13.33% (4) 5 9.44% (51)
Đuôi 6 10.00% (3) 6 9.81% (53)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 10.00% (54)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 9.07% (49)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 10.00% (54)
X