XSDT 08-10-2018, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 8-10-2018

8 59
7 279
6 1627 2614 1861
5 8131
4 66923 28391 29348 95094 02543 72881 54166
3 55545 15751
2 64222
1 73695
ĐB 852574
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - - 0
1 4 6,3,9,8,5 1
2 7,3,2 2 2
3 1 2,4 3
4 8,3,5 1,9,7 4
5 9,1 4,9 5
6 1,6 6 6
7 9,4 2 7
8 1 4 8
9 1,4,5 5,7 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 23 lần 02/09/2019 24 lần
75 23 lần 02/09/2019 23 lần
82 23 lần 02/09/2019 34 lần
12 18 lần 07/10/2019 18 lần
41 17 lần 14/10/2019 34 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 28/10/2019 15 lần
27 - 72 14 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 6 lần 30/12/2019 13 lần
14 - 41 6 lần 30/12/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 08/10/2018

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4) 0 12.04% (65)
Đầu 1 10.00% (3) 1 9.81% (53)
Đầu 2 13.33% (4) 2 9.63% (52)
Đầu 3 13.33% (4) 3 10.19% (55)
Đầu 4 13.33% (4) 4 10.56% (57)
Đầu 5 6.67% (2) 5 9.81% (53)
Đầu 6 3.33% (1) 6 9.44% (51)
Đầu 7 20.00% (6) 7 11.30% (61)
Đầu 8 3.33% (1) 8 8.52% (46)
Đầu 9 3.33% (1) 9 8.70% (47)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 08/10/2018

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 10.37% (56)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 9.44% (51)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 10.56% (57)
Đuôi 3 13.33% (4) 3 8.89% (48)
Đuôi 4 0.00% (0) 4 12.59% (68)
Đuôi 5 13.33% (4) 5 9.81% (53)
Đuôi 6 10.00% (3) 6 10.00% (54)
Đuôi 7 13.33% (4) 7 8.70% (47)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 11.67% (63)
Đuôi 9 10.00% (3) 9 7.96% (43)
X