XSDT 09-09-2019, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 9-9-2019

8 61
7 770
6 0759 3095 6694
5 3960
4 90508 66480 89748 52733 92739 33944 56566
3 57426 83384
2 53188
1 69969
ĐB 703260
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 7,6,8,6 0
1 - 6 1
2 6 - 2
3 3,9 3 3
4 8,4 9,4,8 4
5 9 9 5
6 1,0,6,9,0 6,2 6
7 0 - 7
8 0,4,8 0,4,8 8
9 5,4 5,3,6 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 26 lần 27/05/2019 26 lần
43 22 lần 24/06/2019 35 lần
64 22 lần 24/06/2019 27 lần
68 19 lần 15/07/2019 19 lần
51 16 lần 05/08/2019 18 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 11 lần 09/09/2019 15 lần
25 - 52 10 lần 16/09/2019 14 lần
26 - 62 10 lần 16/09/2019 13 lần
34 - 43 10 lần 16/09/2019 15 lần
15 - 51 7 lần 07/10/2019 11 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 09/09/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 16.67% (5) 0 9.26% (50)
Đầu 1 13.33% (4) 1 9.81% (53)
Đầu 2 13.33% (4) 2 11.30% (61)
Đầu 3 3.33% (1) 3 12.22% (66)
Đầu 4 10.00% (3) 4 7.04% (38)
Đầu 5 13.33% (4) 5 10.93% (59)
Đầu 6 10.00% (3) 6 8.89% (48)
Đầu 7 6.67% (2) 7 10.74% (58)
Đầu 8 10.00% (3) 8 10.19% (55)
Đầu 9 3.33% (1) 9 9.63% (52)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 09/09/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 9.07% (49)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 11.30% (61)
Đuôi 2 10.00% (3) 2 10.00% (54)
Đuôi 3 16.67% (5) 3 8.70% (47)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 9.63% (52)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 9.81% (53)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 9.26% (50)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 11.30% (61)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 9.81% (53)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 11.11% (60)
X